KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên

Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên

Tư cách thành viên hợp tác xã hay hợp tác xã thành viên sẽ bị chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Đình chỉ hoạt động của công ty chứng khoán

Đình chỉ hoạt động của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán sẽ bị đình chỉ hoạt động nếu vi phạm một trong các quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì mới được thành lập tập đoàn kinh tế hoặc tổng công ty Nhà nước.

05/01/2018


Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Theo quy định của Luật Phá sản, phá sản là khái niệm dùng để chỉ doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản với dấu hiệu đặc trưng nhất là mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản chưa chắc đã bị phá sản. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản chỉ được coi là bị phá sản khi đã tiến hành...

05/01/2018


Các hình thức đầu tư

Các hình thức đầu tư

Các nhà đầu tư có thể đầu tư ở Việt Nam theo hai hình thức đó là đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.

05/01/2018


Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi - pháp luật - chính sách

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi - pháp luật - chính sách

Trong thực tiễn, pháp luật và chính sách của Nhà nước thay đổi qua từng thời kỳ để đảm bảo phù hợp với sự vận động, phát triển của đất nước. 

05/01/2018


Tách công ty

Tách công ty

Tách công ty là biện pháp tổ chức lại công ty được áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn,, công ty cổ phần được tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại (công ty được tách), chuyển một phần...

05/01/2018


Chia công ty

Chia công ty

Quy định của pháp luật về tổ chức lại công ty là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho công ty phát triển thuận lợi, hiệu quả và đa dạng. Trong đó, chia công ty là một trong các hình thức tổ chức lại công ty

05/01/2018


Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thấu

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thấu

Có thể hiểu, đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu trên cơ sở bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 

05/01/2018


Đặc điểm của Công ty cổ phần

Đặc điểm của Công ty cổ phần

Công ty cổ phần (CTCP) là loại hình công ty đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông.

05/01/2018


Cổ phiếu

Cổ phiếu

Cổ phiếu là giấy tờ có giá trị chứng minh tư cách chủ sở hữu cổ phần và đồng thời là tư cách thành viên công ty của người có cổ phần.

05/01/2018


Đặc điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Đặc điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (TNHH) là loại hình công ty đối vốn không được phát hành cổ phiếu ra thị trường để công khai huy động vốn trong công chúng. Khi thành lập công ty, các thành viên phải cam kết góp vốn vào công ty với giá trị vốn góp và thời hạn góp vốn cụ thể.

05/01/2018


Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Việc xây dựng công trình quảng cáo như màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo… phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và phải xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

05/01/2018


Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ về đòi nợ. Các doanh nghiệp này đều phải đáp ứng những điều kiện nhất định thì mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

05/01/2018


Điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Theo quy định công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành trái phiếu để huy động thêm vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có những điều kiện nhất định thì mới được quyền phát hành trái phiếu.

05/01/2018


Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Do đặc thù hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thường được thành lập, hoạt động ở vùng nông thôn nên Nhà nước thường có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhất định

05/01/2018


Tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Khi muốn thành lập doanh nghiệp thì điều đầu tiên cần quan tâm đó là cá nhân có thuộc trường hợp không được quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp hay không?. Hay khi muốn góp vốn vào doanh nghiệp thì cần quan tâm đến việc mình có thuộc diện không được góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp hay không?. Vậy pháp luật quy định những trường hợp nào...

05/01/2018


Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế mang tính xã hội cao, hoạt động như một doanh nghiệp dựa trên các giá trị và nguyên tắc tương trợ, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết, tạo nên sức mạnh trong việc giúp các hộ gia đình, cá thể, tiểu chủ hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn, tăng khả năng cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường. Nhà...

05/01/2018


Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trước khi hoạt động thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký, con dấu. Sau khi đã đăng ký hợp lệ thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới chính thức được phép hoạt động.Trước khi hoạt động thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký...

05/01/2018


Điều kiện được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Điều kiện được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ việc làm thì phải đáp ứng được các điều kiện nhất định.

05/01/2018


bttop