KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị xử phạt như như thế nào?

24/10/2018


Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Mức phạt đối với vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào?

24/10/2018


CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ SAU KHI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ SAU KHI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, một số cá nhân liên quan sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

20/08/2018


XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁT SINH SAU KHI QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁT SINH SAU KHI QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Việc xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phát sinh sau khi quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được thực hiện như thế nào?

20/08/2018


ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản có thể bị đình chỉ. Vậy việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản được thực hiện trong những trường hợp nào?

20/08/2018


YÊU CẦU THỰC HIỆN THANH LÝ TÀI SẢN

YÊU CẦU THỰC HIỆN THANH LÝ TÀI SẢN

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên có văn bản yêu cầu thực hiện việc thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

20/08/2018


THỦ TỤC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

THỦ TỤC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Sau khi có quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể có liên quan phải tiến hành các hoạt động theo đúng thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

20/08/2018


XEM XÉT ĐƠN ĐỀ NGHỊ, KIẾN NGHỊ THEO THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

XEM XÉT ĐƠN ĐỀ NGHỊ, KIẾN NGHỊ THEO THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Sau khi Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp ra quyết định giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản mà có đơn đề nghị xem xét lại của người tham gia thủ tục phá sản, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc kiến nghị của Tòa án nhân dân thì Chánh án Tòa án nhân dân...

20/08/2018


ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KIẾN NGHỊ VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KIẾN NGHỊ VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, có trường hợp đơn yêu cầu sẽ bị trả lại. Nếu không đồng ý với việc trả lại đơn, chủ thể nộp đơn có thể đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

20/08/2018


GIẢI QUYẾT VIỆC ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC

GIẢI QUYẾT VIỆC ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC

Vấn đề giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản được thực hiện như thế nào?

18/08/2018


XỬ LÝ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC

XỬ LÝ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC

Việc xử lý việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc trong thủ tục phá sản được thực hiện như thế nào?

18/08/2018


ỦY THÁC TƯ PHÁP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

ỦY THÁC TƯ PHÁP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Trong quá trình giải quyết phá sản, Tòa án nhân dân có thể ra quyết định ủy thác để Tòa án nhân dân khác thực hiện một số hoạt động, đảm bảo thuận tiện cho việc giải quyết phá sản. Vậy ủy thác tư pháp trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?

18/08/2018


GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ bị giám sát chặt chẽ. Vậy việc giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?

18/08/2018


HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được thực hiện như thế nào?

18/08/2018


HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ CẤM SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ CẤM SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ bị cấm một số hoạt động. Vậy hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản bao gồm những gì?

18/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN

TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN

Việc tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản được thực hiện như thế nào?

18/08/2018


CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔ THẨM PHÁN VỚI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, KIỂM SÁT VIÊN

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔ THẨM PHÁN VỚI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, KIỂM SÁT VIÊN

Việc phối hợp giữa Tổ Thẩm phán với Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản là rất quan trọng. Vậy cơ chế phối hợp được quy định như thế nào?

17/08/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Trình tự, thủ tục phiên họp giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được quy định như thế nào?

17/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thẩm phán giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được quy định như thế nào?

17/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH MỞ HOẶC KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ Thẩm phán giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào?

17/08/2018


bttop