KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

TUYÊN BỐ GIAO DỊCH VÔ HIỆU TRONG VỤ VIỆC PHÁ SẢN

TUYÊN BỐ GIAO DỊCH VÔ HIỆU TRONG VỤ VIỆC PHÁ SẢN

Việc tuyên bố giao dịch vô hiệu trong giải quyết thủ tục phá sản được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ HOẶC MƯỢN KHI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ HOẶC MƯỢN KHI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì phải tiến hành trả lại tài sản thuê hoặc mượn. Vậy việc trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản được quy định như thế nào?

16/08/2018


NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRONG GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Khi tiến hành giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, có một vấn đề cần lưu ý đó chính là nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh.

16/08/2018


BẢO ĐẢM CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

BẢO ĐẢM CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Cán bộ công đoàn trong quá trình hoạt động được bảo đảm hoạt động theo quy định của pháp luật để phát huy tốt vai trò của mình. Vậy vấn đề bảo đảm cho cán bộ công đoàn được quy định như thế nào?

16/08/2018


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN CÔNG ĐOÀN

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN CÔNG ĐOÀN

Trong hoạt động công đoàn sẽ phát sinh các tranh chấp về quyền công đoàn. Vậy việc giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn được thực hiện như thế nào?

16/08/2018


BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn. Công đoàn các cấp được bảo đảm các điều kiện hoạt động để phát huy tốt nhất các vai trò của mình. Vậy vấn đề bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn được quy định như thế nào?

16/08/2018


XÁC ĐỊNH TIỀN LÃI ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ KHI GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

XÁC ĐỊNH TIỀN LÃI ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ KHI GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Vấn đề xác định tiền lãi đối với khoản nợ khi giải quyết phá sản của các doanh nghiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


CHI PHÍ QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

CHI PHÍ QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Vậy mức cụ thể các chi phí được quy định như thế nào?

16/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

TẠM ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bị tạm đình chỉ hành nghề trong những trường hợp nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2018


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Vậy thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào?

16/08/2018


THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Khi phát hiện vấn đề này, các cá nhân, cơ quan tổ chức phải tiến hành thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

16/08/2018


THAY ĐỔI QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

THAY ĐỔI QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có thể bị thay đổi trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản nếu thuộc các trường hợp phải thay đổi. Vậy việc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định như thế nào?

16/08/2018


NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA THẨM PHÁN TIẾN HÀNH THỦ TỤC PHÁ SẢN

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA THẨM PHÁN TIẾN HÀNH THỦ TỤC PHÁ SẢN

Khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, những người có liên quan theo quy định có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Tòa án sẽ tiến hành phân công Thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ việc. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản được quy định như thế nào?

16/08/2018


CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Vậy việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên được quy định như thế nào?

16/08/2018


CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu bị mất chứng chỉ hoặc chứng chỉ bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

16/08/2018


NGHĨA VỤ CỦA QUẢN TÀI VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ

NGHĨA VỤ CỦA QUẢN TÀI VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ

Quản tài viên khi hành nghề cần tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quản tài viên; bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, tính trung thực, minh bạch, khách quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động hành nghề. Đặc biệt, phải thực hiện đúng các nghĩa vụ của Quản tài viên trong hoạt động hành nghề.

16/08/2018


TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI

TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI

Trong quá trình tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo đối với Chấp hành viên. Vậy trách nhiệm báo cáo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản với Chấp hành viên được quy định như thế nào?

16/08/2018


THÔNG BÁO THAM GIA VỤ VIỆC PHÁ SẢN

THÔNG BÁO THAM GIA VỤ VIỆC PHÁ SẢN

Khi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tham gia vụ việc phá sản phải tiến hành thông báo cho Thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ việc. Vậy việc thông báo tham gia vụ việc phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định như thế nào?  

16/08/2018


ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Để hiểu rõ hơn các trường hợp đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh khi thực hiện thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

14/08/2018


NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh bao gồm những nội dung nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

14/08/2018


bttop