KIẾN THỨC TỔNG HỢP

UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

Uỷ ban thẩm phán Toà án quân sự Trung ương gồm những thành viên nào và thẩm quyền của bộ phần này là gì thưa luật sư?

15/08/2018


UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Uỷ ban thẩm phán toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm những thành viên nào và nhiệm vụ quyền hạn của mỗi thành viên?

15/08/2018


THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Để thành lập văn phòng công chứng cần phải đáp ứng các điều kiện theo đúng quy định và tuân thủ các trình tự thủ tục của pháp luật.

14/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN HÌNH SỰ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN HÌNH SỰ

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án theo quy định của pháp luật hiện hành?

09/08/2018


THỦ TỤC XEM XÉT, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ THỦ TỤC RÚT GỌN

THỦ TỤC XEM XÉT, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ THỦ TỤC RÚT GỌN

Dưới đây là hướng dẫn của công ty Luật Huy Thành về thủ tục xem xét, thông qua văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn.

08/08/2018


THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN

THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN

Thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định pháp luật hiện hành?

08/08/2018


THỦ TỤC BỎ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý DÂN

THỦ TỤC BỎ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý DÂN

Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo quy định của Luật này. Vậy thủ tục bỏ phiếu trưng cầu ý dân được quy thế nào?

07/08/2018


THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/08/2018


TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP TẠI CUỘC ĐẤU GIÁ

TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP TẠI CUỘC ĐẤU GIÁ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trình tự đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

07/08/2018


TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP BẰNG LỜI NÓI TẠI CUỘC ĐẤU GIÁ

TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP BẰNG LỜI NÓI TẠI CUỘC ĐẤU GIÁ

Trình tự đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ

Doanh nghiệp đấu giá tài sản có thể bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, vậy thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC THU HỒI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

THỦ TỤC THU HỒI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên?

07/08/2018


THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên.

07/08/2018


THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật mới nhất.

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục thu hồi giấy chứng nhân đăng ký đầu tư của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 1900619.

07/08/2018


THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN DĂNG KÝ ĐẦU TƯ KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN DĂNG KÝ ĐẦU TƯ KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dưới đây là hướng dẫn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

06/08/2018


THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Thủ tục lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định pháp luật hiện hành?

06/08/2018


bttop