KIẾN THỨC TỔNG HỢP

NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA

NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA

Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng và quản lý tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và tại Sở Tư pháp. Vậy nhiệm vụ của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được quy định như thế nào?

17/10/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp được quy định như thế nào?

17/10/2018


CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Luật lý lịch tư pháp quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Các cá nhân, tổ chức cần lưu ý đến các hành vi bị cấm trong lĩnh vực lý lịch tư pháp...

17/10/2018


HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Luật sư cho tôi hỏi hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư bao gồm những giấy tờ gì?

17/10/2018


ĐIỀU KIỆN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN PPP

ĐIỀU KIỆN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN PPP

Để đề xuất dự án PPP thì cần phải đáp ứng những điều kiện đề xuất dự án PPP như thế nào?

17/10/2018


QUYỀN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

QUYỀN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Trách nhiệm cung câp thông tin lý lịch tư pháp thuộc về Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức có liên quan. Vậy ai là người có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

17/10/2018


CÔNG BỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPP

CÔNG BỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPP

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề công bố dự án đầu tư PPP theo quy định của pháp luật hiện hành.

17/10/2018


ĐIỀU KIỆN VÀ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

ĐIỀU KIỆN VÀ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

Theo quy định pháp luật điều kiện và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP gồm những nội dung gì?

17/10/2018


TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.

17/10/2018


HỒ SƠ TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

HỒ SƠ TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP theo quy định của pháp luật.

17/10/2018


ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Lý lịch tư pháp chỉ được lập trên cơ sở bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; quyết định của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đã có hiệu lực pháp luật. Vậy đối tượng quản lý lý lịch tư pháp được bao gồm những ai?

16/10/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên...

16/10/2018


CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật là cơ sở nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp người khuyết tật. Vậy cơ sở chăm sóc người khuyết tật được quy định như thế nào?

16/10/2018


NUÔI DƯỠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

NUÔI DƯỠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. Vậy việc nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội được quy định như thế nào?

16/10/2018


TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Tùy vào mức độ khuyết tật, Nhà nước thực hiện chính sách trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật.

16/10/2018


CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật.

16/10/2018


PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người khuyết tật là đối tượng gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Do đó Nhà nước luôn có những quy định về việc ưu tiên trên phương tiện giao thông công cộng đối với người khuyết tật.

16/10/2018


THAM GIA GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

THAM GIA GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người khuyết tật thường gặp khó khăn trong việc tham gia giao thông, do đó Nhà nước luôn có những chính sách đảm bảo việc tham gia giao thông của người khuyết tật được thuận lợi hơn.

16/10/2018


HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ DỤC, THỂ THAO, GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ DỤC, THỂ THAO, GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch đối với người khuyết tật được quy định như thế nào?

16/10/2018


VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật. Vấn đề việc làm đối với người khuyết tật luôn được chú trọng hiện nay.

16/10/2018


bttop