KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Việc cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thực hiện với từng kênh chương trình và phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc…

05/01/2018


Cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo

Cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo

Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 05 năm; Hết kỳ hạn của thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp đổi thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới….

05/01/2018


Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm điện ảnh

Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm điện ảnh

Tổ chức, cá nhân tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 văn bản thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

05/01/2018


Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua mạng điện tử

Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua mạng điện tử

Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử được thực hiện khi có đủ các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin

Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin

Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì người yêu cầu cung cấp thông tin được trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc yêu cầu cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu…

05/01/2018


Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Cơ quan nhà nước chỉ được từ chối cung cấp thông tin trong các trường hợp luật định. Trong mọi trường hợp, việc từ chối cung cấp thông tin phải được thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do…

05/01/2018


Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo

Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo

Người công tác tại cơ quan báo chí được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

05/01/2018


Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo

Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo

Những đối tượng theo quy định sẽ được xét để được cấp thẻ nhà báo.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

Nhà báo có quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin

Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin

Người yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức theo quy định.

05/01/2018


Thông tin được cung cấp theo yêu cầu

Thông tin được cung cấp theo yêu cầu

Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình…được cung cấp theo yêu cầu nếu đủ điều kiện cung cấp theo quy định.

05/01/2018


Xử lý thông tin công khai không chính xác

Xử lý thông tin công khai không chính xác

Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra và đã được công khai không chính xác thì cơ quan đó có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính…

05/01/2018


Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử

Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử

Một số các thông tin theo luật định phải được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử…

05/01/2018


Hình thức, thời điểm công khai thông tin

Hình thức, thời điểm công khai thông tin

Thông tin được công khai thông qua một số các hình thức như đăng công báo, đăng trên thông tin đại chúng, công thông tin điện tử…

05/01/2018


Thông tin phải được công khai

Thông tin phải được công khai

Các thông tin theo quy định phải được công khai rộng rãi cho mọi người dân…

05/01/2018


Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí

Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí

Cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu. Tạp chí khoa học hoạt động phù hợp với loại hình của cơ quan chủ quản…

05/01/2018


Đảm bảo điều kiện vui chơi cho trẻ

Đảm bảo điều kiện vui chơi cho trẻ

Nhà nước có chính sách ưu tiên trẻ em khi sử dụng dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch và tham quan di tích, thắng cảnh…

05/01/2018


Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ

Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ

Nhà nước bảo đảm trẻ em được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tìm hiểu, học tập, trao đổi kiến thức qua các kênh thông tin, truyền thông phù hợp…

05/01/2018


Bảo đảm về chăm sóc sức khỏe cho trẻ

Bảo đảm về chăm sóc sức khỏe cho trẻ

Nhà nước có chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ để hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe…

05/01/2018


Bảo đảm về giáo dục cho trẻ

Bảo đảm về giáo dục cho trẻ

Nhà nước có chính sách hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được đi học, giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học…

05/01/2018


bttop