KIẾN THỨC TỔNG HỢP

THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG Ở VIỆT NAM

THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG Ở VIỆT NAM

Thủ tục để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được công nhận hoạt động ở Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định pháp luật mới nhất.

06/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Thủ tục thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập theo quy định pháp luật hiện hành.

06/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

THỦ TỤC ĐỂ PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục để phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo?

06/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

Dưới đây là hướng dẫn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 về thủ tục thành lập phân hiệu của trường đại học công lập theo pháp luật hiện hành.

06/08/2018


THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHAM

THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHAM

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung cấp sư phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGHÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGHÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM CÔNG LẬP

Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục để trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục.

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Thủ tục để trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Sau đây Luật Huy Thành xin được đưa ra tư vấn về thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú theo pháp luật hiện hành để Quý hàng tham khảo.

03/08/2018


THỦ TỤC TỤC ĐỂ TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC TỤC ĐỂ TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Thủ tục để trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP CÔNG LẬP

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập.

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục để trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục theo pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN CÔNG LẬP

Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP LỚP NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO

THỦ TỤC THÀNH LẬP LỚP NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Dưới đây là hướng dẫn của TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ 19006179 về thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng theo pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiêp?

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Sau khi thành lập thì thủ tục để trường trung học hoạt động giáo dục như thế nào theo pháp luật hiện hành?

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thành lập trường trung học công lập?

03/08/2018


bttop