LAO ĐỘNG

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

Thỏa ước lao động tập thể có thể bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ. vậy thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khi nào? Ai là người có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu? Xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu như thế nào?

25/05/2018


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động, các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

25/05/2018


KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

25/05/2018


NỘI DUNG ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

NỘI DUNG ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

 Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vậy nội dung đối thoại tại nơi làm việc gồm những gì?

25/05/2018


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Hợp đồng lao động là căn cứ để xác lập quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động. Khi hợp đồng lao động vô hiệu một phần hoặc toàn bộ, sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý nhất định. Do đó, cần phải xác định được hợp đồng lao động vô hiệu khi nào?

25/05/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động cần nắm rõ người sử dụng lao động có những trách nhiệm gì để bảo vệ tốt nhất các quyền lợi hợp pháp của mình. Vậy trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

25/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

Trong quan hệ lao động, khi hai bên có sự vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đối với người lao động, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

25/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT

Hiện nay, việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật diễn ra khá phổ biến. Do vậy, để đảm bảo được quyền lợi của mình, người lao động cần phải nắm rõ các quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

25/05/2018


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khi thực hiện Hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động phải tuân theo các quy định của pháp luật.

25/05/2018


NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG TRỌN THỜI GIAN

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG TRỌN THỜI GIAN

Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về chế độ làm việc không trọn thời gian. Vậy thế nào là làm việc không trọn thời gian? Người lao động làm việc không trọn thời gian hưởng chế độ lương như thế nào?

25/05/2018


TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng lao động, có những tình huống, sự kiện khiến cho người lao động không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng cũng không muốn chấm dứt hợp đồng với người sử dụng lao động. Khi đó, căn cứ vào quy định của pháp luật, người lao động có thể tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

25/05/2018


CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động được giao kết là lúc quan hệ lao động được xác lập. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, có các loại hợp đồng lao động nào?

24/05/2018


NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khi Hợp đồng lao động được ký kết, quan hệ lao động được thiết lập sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong một số trường hợp, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

24/05/2018


QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động là việc chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của bên còn lại. Vậy pháp luật quy định như thế nào về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động?

24/05/2018


ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Hợp đồng nhận lao động thực tập là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. Và Doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

24/05/2018


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG CẦN NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG CẦN NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Hợp đồng cung ứng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động

23/05/2018


VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Vai trò của bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay đang rất được quan tâm. Ở bất kỳ hoàn cảnh, thời điểm nào, rủi ro luôn luôn rình rập, đe doạ cuộc sống của mỗi người gây gánh nặng cho cộng đồng và xã hội. Rủi ro phát sinh hoàn toàn ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được nhưng xét trên bình diện xã hội, rủi ro là một tất yếu không thể tránh...

10/05/2018


ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Sự hội nhập kinh tế của đất nước đã làm cho nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tăng lên. Khi một tổ chức, cá nhân tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam cần lưu ý về điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật.

12/04/2018


NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Với xu thế hội nhập nhanh chóng như hiện nay, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng. Trong đó, có một bộ phận người nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam cần phải được cấp giấy phép lao động, tuy nhiên, có một số đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

12/04/2018


HỢP ĐỒNG GIÚP VIỆC

HỢP ĐỒNG GIÚP VIỆC

Chào luật sư, tôi muốn hỏi quy định của luật lao động về hợp đồng giúp việc như thế nào?

21/03/2018


bttop