LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM

Dịch vụ pháp lý về tư vấn Lao động và Bảo hiểm là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mọi vấn đề vướng mắc liên quan của Quý Khách hàng sẽ được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động hoặc chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày

05/01/2018


Mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ

Chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ

Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

05/01/2018


Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ

Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ

Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo luật định.

05/01/2018


Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

05/01/2018


Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

05/01/2018


Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp luật định.

05/01/2018


Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

05/01/2018


Trục xuất người lao động nước ngoài

Trục xuất người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định sẽ bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam

05/01/2018


Thu hồi giấy phép lao động

Thu hồi giấy phép lao động

Giấy phép lao động sẽ bị thu hồi nếu thuộc trường hợp luật định.

05/01/2018


Trình tự cấp lại giấy phép lao động

Trình tự cấp lại giấy phép lao động

Việc cấp lại giấy phép lao động thực hiện theo trình tự luật định

05/01/2018


Trình tự cấp giấy phép lao động

Trình tự cấp giấy phép lao động

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

05/01/2018


Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Người muốn cấp lại giấy phép lao động chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định

05/01/2018


Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn thuộc một trong các trường hợp quy định không quá 02 năm.

05/01/2018


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Người xin giấy phép lao động chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật

05/01/2018


Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam sẽ được cấp giấy phép lao động nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo các quy định của pháp luật.

Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo các quy định của pháp luật.

Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo các quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

Người lao động hưởng chế độ khi con ốm đau theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thời gian hưởng chế độ ốm đau

Thời gian hưởng chế độ ốm đau

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và thực hiện theo quy định

05/01/2018


bttop