LAO ĐỘNG

THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

Thủ tục đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật hiện hành.

13/06/2018


THỦ TỤC XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

THỦ TỤC XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật?

13/06/2018


THỦ TỤC ỦY QUYỀN HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI

THỦ TỤC ỦY QUYỀN HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành?

13/06/2018


THỦ TỤC ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

THỦ TỤC ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Nhằm thực hiện chế độ chế độ chính sách đối với những người có công vớ cách mạng, Nhà nước có quy định rất cụ thể về viêc chế độ ưu đãi cho những đối tượng này. Vậy thủ tục ưu đãi cho người có công với cách mạng được quy định như nào?

13/06/2018


NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động chính là căn cứ xác lập quan hệ lao động giữa hai bên là người lao động và người sử dụng lao động. Các thỏa thuận trong hợp đồng lao động không được vi phạm đạo đức, điều cấm của pháp luật. Vậy nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì?

28/05/2018


THỦ TỤC NGỪNG ĐÌNH CÔNG

THỦ TỤC NGỪNG ĐÌNH CÔNG

Ngừng đình công là gì? Ngừng đình công là việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định chấm dứt cuộc đình công đang diễn ra cho đến khi không còn nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân và lợi ích công cộng. Ngừng đình công phải tiến hành theo đúng thủ tục ngừng đình công luật định.

28/05/2018


THỦ TỤC HOÃN ĐÌNH CÔNG

THỦ TỤC HOÃN ĐÌNH CÔNG

Khi một cuộc đình công thuộc một trong 5 trường hợp theo quy định của pháp luật phải hoãn đình công, thì việc hoãn đình công phải được tiến hành theo một thủ tục luật định. Vậy thủ tục hoãn đình công được quy định như thế nào?

28/05/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP HOÃN, NGỪNG ĐÌNH CÔNG

CÁC TRƯỜNG HỢP HOÃN, NGỪNG ĐÌNH CÔNG

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau thời hạn quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, người lao động phải thực hiện hoãn, ngừng đình công.

28/05/2018


MIỄN NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

MIỄN NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Hòa giải viên lao động là người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm để hòa giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề theo quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp hòa giải viên lao động sẽ bị miễn nhiệm.

28/05/2018


THÔNG BÁO VỀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU ĐÌNH CÔNG

THÔNG BÁO VỀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU ĐÌNH CÔNG

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Khi thực hiện đình công Ban chấp hành công đoàn phải có nghĩa vụ thông báo về thời điểm bắt đầu đình công.

28/05/2018


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Vậy thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể được quy định như thế nào?

28/05/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN CỦA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN CỦA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động cá nhân khi giải quyết thông qua hòa giải viên phải tuân theo những trình tự, thủ tục luật định. Vậy tranh chấp lao động cá nhân có bắt buộc thông qua thủ tục hòa giải không? Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động được quy định như thế nào?

28/05/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Khi một người đủ các điều kiện: Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án; am hiểu pháp luật lao động và pháp luật có liên quan; có 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động, có...

28/05/2018


TIÊU CHUẨN HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

TIÊU CHUẨN HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Hòa giải viên lao động là người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm để hòa giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề theo quy định của pháp luật. Vậy tiêu chuẩn hòa giải viên lao động bao gồm những gì?

28/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Khi giải quyết tranh chấp lao động, để bảo vệ được quyền lợi của mình, người lao động và người sử dụng lao động sẽ có các quyền và nghĩa vụ nhất định. Vậy quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động được quy định như thế nào?

28/05/2018


NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Khi giải quyết tranh chấp lao động cần phải tuân thủ các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động theo luật định.

28/05/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Người sử dụng lao động phải đảm bảo thực hiện quyền công đoàn của người lao động. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn được quy định cụ thể tại Bộ luật lao động 2012.

28/05/2018


VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở. Vậy vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động được thể hiện như thế nào?

28/05/2018


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Khi sử dụng lao động là người giúp việc gia đình, người sử dụng cần lưu ý vấn đề ký kết hợp đồng với người lao động. Hiện nay hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình đã được quy định rất cụ thể trong Bộ luật lao động 2012.

27/05/2018


LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Thế nào là lao động là người giúp việc gia đình? Lao động giúp việc gia đình có phải là những người nội trợ làm các công việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa?

27/05/2018


bttop