LAO ĐỘNG

KÝ HỢP ĐỒNG THỜI VỤ ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

KÝ HỢP ĐỒNG THỜI VỤ ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Tôi hiện đang làm tạp vụ tại công ty TNHH X, công ty xác định công việc của tôi là công việc thời vụ nên đã ký hợp đồng ngắn hạn 3 tháng một lần liên tục  từ tháng 1/2017 đến nay. Tôi muốn hỏi việc ký hợp đồng thời vụ như vậy có đúng không?

01/03/2018


TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG NỘP NHƯ THẾ NÀO?

TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG NỘP NHƯ THẾ NÀO?

Tôi đang tìm hiểu về hoạt động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Tôi biết khi hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp đó cần thực hiện kỹ quỹ tại ngân hàng. Vậy tôi muốn hỏi tiền kỹ quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động được nộp như thế nào?

27/02/2018


THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Công ty tôi đang thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động. Để đảm bảo an toàn pháp lý cho hoạt động kinh doanh tôi muốn tìm hiểu các quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Tôi muốn hỏi trong trường hợp nào thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động  bị thu hồi Giấy phép hoạt động?

27/02/2018


ĐIỀU KIỆN ĐẶT TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Qua tìm hiểu thị trường lao động hiện nay, tôi sắp tới sẽ thành lập công ty thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động. Tôi muốn hỏi pháp luật có quy định gì về điều kiện đặt trụ sở doanh nghiệp cho thuê lại lao động không?

27/02/2018


HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi dự định sắp tới thành lập doanh nghiệp tư nhân để tiến hành kinh doanh, tôi sẽ thuê một số lao động để thực hiện việc sản xuất. Vậy tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật tôi có thể áp dụng những hình thức trả lương như thế nào cho người lao động?

09/02/2018


NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Công ty tôi đã tổ chức nhiều lần thương lượng tập thể, tôi là người lao động nhưng chưa tham gia buổi thương lượng tập thể nào, nên tôi có băn khoăn về nội dung thương lượng tập thể được pháp luật quy định như thế nào?

09/02/2018


THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TRÌNH NHƯ THẾ NÀO?

THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TRÌNH NHƯ THẾ NÀO?

Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích nhất định. Vậy tôi muốn hỏi thương lượng tập thể sẽ được thực hiện theo quy trình như thế nào?

09/02/2018


HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ  GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tôi đang làm việc tại công ty sản xuất, lắp ráp ô tô. Sắp tới tôi được công ty cử đi đào tạo nghề tại Hàn Quốc 2 năm. Vậy tôi muốn hỏi ngoài hợp đồng lao động tôi có phải ký hợp đồng đào tạo nghề với công ty không? Và nếu phải ký thì hợp đồng bao gồm những nội dung gì?

07/02/2018


XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Công ty tôi có ký kết hợp đồng lao động số 10/HĐLĐ với anh Lê Văn H năm 2017, đến nay phát hiện một số vấn đề khiến cho hợp đồng lao động vô hiệu. Vậy tôi muốn hỏi xử lý hợp đồng vô hiệu được pháp luật quy định như thế nào?

07/02/2018


THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Tôi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại công ty X được 3 năm, vừa qua tôi có vi phạm kỷ luật lao động của công ty. Tôi muốn hỏi thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được pháp luật quy định như thế nào?

07/02/2018


ĐẠI DIỆN THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐẠI DIỆN THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi vừa vào làm việc tại công ty D, tôi đang thắc mắc một vấn đề đó là khi tổ chức thương lượng tập thể thì đại diện thương lượng tập thể được quy định như thế nào?

05/02/2018


CHUYỂN ĐỔI CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DO NHU CẦU SẢN XUẤT, KINH DOANH

CHUYỂN ĐỔI CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI  LAO ĐỘNG  DO NHU CẦU SẢN XUẤT, KINH DOANH

Công ty tôi là công ty chuyên sản xuất nước giải khát, hiện nay do nhu cầu sản xuất kinh doanh nên tôi muốn chuyển đổi công việc của một số công nhân  làm việc tại dây chuyền dán nhãn sang dây chuyển đóng nắp chai thì có được không?

05/02/2018


CHUYỂN CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ ĐÚNG KHÔNG?

CHUYỂN CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Tôi được tuyển dụng làm nhân viên bán hàng trong thời hạn 3 năm từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2018 tại công ty TNHH Y. Do thay đổi kế hoạch kinh doanh nên tháng 7/2017, công ty Y đã chuyển tôi sang làm bộ phận kho. Tôi muốn hỏi công ty Y có được phép chuyển công việc của tôi như vậy không?

05/02/2018


CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP THAI CHẾT LƯU

CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP THAI CHẾT LƯU

Tôi đang làm việc cho công ty may mặc X và tham gian bảo hiểm xã hội được 3 năm. Tôi mang thai được 13 tuần thì thai bị chết lưu. Vậy tôi muốn hỏi chế độ hưởng thai sản trong trường hợp thai chết lưu như thế nào?  

05/01/2018


Hồ sơ hưởng lương hưu

Hồ sơ hưởng lương hưu

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các giấy tờ, tài liệu theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Người lao động hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

Người sử dụng lao động giúp đỡ người lao động lập hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm các giấy tờ theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau được người lao động và người sử dụng lao động lập theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


bttop