LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

TRÌNH BÀY CỦA ĐƯƠNG SỰ, KSV TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

TRÌNH BÀY CỦA ĐƯƠNG SỰ, KSV TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về vấn đề trình bày của đương sự, KSV tại phiên tòa phúc thẩm?

27/08/2018


CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm theo quy định pháp luật tố tụng dân sự hiện hành?

27/08/2018


NGUYÊN ĐƠN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

NGUYÊN ĐƠN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Trường hợp khi nguyên đơn rút đơn kiện tại phiên tòa phúc thẩm hoặc trước phiên tòa thì sẽ giải quyết như nào?

27/08/2018


HOÃN PHIÊN TÒA PHÚC THẨM DÂN SỰ

HOÃN PHIÊN TÒA PHÚC THẨM DÂN SỰ

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về vấn đề hoãn phiên tòa phúc thẩm dân sự?

27/08/2018


HỎI VỀ VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

HỎI VỀ VIỆC KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Quy định của pháp luật hiện hành về hỏi về việc kháng cáo, kháng nghị và xử lý việc thay đổi kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa.

27/08/2018


NGƯỜI THAM GIA PHIÊN TÒA PHÚC THẨM DÂN SỰ

NGƯỜI THAM GIA PHIÊN TÒA PHÚC THẨM DÂN SỰ

Theo quy định pháp luật tố tụng dân sự hiện hành thì người tham gia phiên tòa phúc thẩm dân sự gồm những đối tượng nào?

27/08/2018


PHẠM VI XÉT XỬ PHÚC THẨM

PHẠM VI XÉT XỬ PHÚC THẨM

Phạm vi xét xử phúc thẩm theo quy định pháp luật tố tụng dân sự dân sự hành được quy định như thế nào?

27/08/2018


QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM

Luật sư cho tôi hỏi về nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm gồm những gì?

27/08/2018


ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

Các trường hợp đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành?

27/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN

TẠM ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN

Luật sư cho tôi hỏi về vấn đề tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án trong tố tụng dân sự được quy định như thế nào?

27/08/2018


CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM

CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM

Quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về vấn đề cung cấp tài liệu, chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm.

27/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

Luật Huy Thành với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp xin được đưa ra tư vấn về thủ tục đăng ký khai tử tại khu vực biên giới theo pháp luật hiện hành.

02/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại khu vực biên giới theo quy định pháp luật hiện hành?

02/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đăng ký khai sinh tại khu vực biên giới.

02/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam?

02/08/2018


THỦ TỤC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

THỦ TỤC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Thủ tục hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành?

02/08/2018


THỦ TỤC TƯỚC QUỐC TỊCH VIỆT NAM

THỦ TỤC TƯỚC QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục tước quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành?

02/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM SINH RA DO MANG THAI HỘ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM SINH RA DO MANG THAI HỘ

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra do mang thai hộ?

02/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHA MẸ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHA MẸ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha mẹ theo quy định pháp luật mới nhất?

02/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ BỊ BỎ RƠI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ BỊ BỎ RƠI

Những trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa thì vấn đề đăng ký khai sinh sẽ như thế nào? Dưới đây Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn về thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi theo pháp luật hiện hành.

02/08/2018


bttop