LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

THÔNG BÁO XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH

Trong hợp đồng vận chuyển, tôi cầm cố ô tô chỗ Bình. Đến hạn chưa thanh toán, ông đã sang tên sở hữu. Ông có phải bồi thường khi gây thiệt hại mà không thông báo xử lý tài sản bảo đảm cho tôi không?

10/04/2018


THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ GÌ

THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ GÌ

Tôi mang giấy tờ nhà đến để cầm cố. Tuy nhiên, chủ cửa hàng không đồng ý cho tôi cầm cố mà yêu cầu tôi thế chấp quyền sở hữu nhà ở. Vậy, thế chấp tài sản là gì và tài sản thế chấp do bên nào giữ?

10/04/2018


THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG THẾ CHẤP TÀI SẢN KHÁC

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG THẾ CHẤP TÀI SẢN KHÁC

Tôi thế chấp quyền sử dụng đất 300 m2 cho ông Minh để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ đám cưới. Ngôi nhà trên đất không thuộc sở hữu của tôi. Khi đó tài sản bị xử lý bao gồm những gì?

10/04/2018


TÀI SẢN THẾ CHẤP

TÀI SẢN THẾ CHẤP

Tôi có quyền sử dụng 200 m2 đất và một ngôi nhà trên mảnh đất này. Tôi có thế chấp mảnh đất tại ngân hàng để vay vốn. Khi đó, ngôi nhà có thuộc tài sản thế chấp hay không?

10/04/2018


QUYỀN CỦA BÊN THẾ CHẤP TÀI SẢN

QUYỀN CỦA BÊN THẾ CHẤP TÀI SẢN

Tôi thế chấp lô máy in trong kinh doanh cho ông Thành để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán hợp đồng thuê cửa hàng. Trong phạm vi quyền của bên thế chấp tài sản, tôi có được bán lô hàng trên hay không?

10/04/2018


PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Tôi nhận thế chấp 200 cổ phiếu của ông Hải đảm bảo trả nợ tiền vay. Đến hạn trả nợ, ông vẫn chưa trả đủ theo hợp đồng vay. Tôi có thể áp dụng phương thức xử lý tài sản thế chấp nào trường hợp này?

10/04/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN CẦM CỐ TÀI SẢN

NGHĨA VỤ CỦA BÊN CẦM CỐ TÀI SẢN

Ông Thương, ông Chiến sở hữu chung 20 lượng vàng. Khi đến cầm cố, ông Thương không cho tôi biết thông tin này. Tôi có thể hủy bỏ hợp đồng khi có sự vi phạm nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản không?

10/04/2018


HIỆU LỰC ĐỐI KHÁNG VỚI NGƯỜI THỨ BA

HIỆU LỰC ĐỐI KHÁNG VỚI NGƯỜI THỨ BA

Tôi nhận cầm cố xe ô tô của ông Ba. Sau đó, ông có chuyển nhượng lại cho ông Sáu. Biện pháp bảo đảm cầm cố khi đó có hiệu lực đối kháng với người thứ ba không và tôi có phải trả xe cho ông Sáu không?

10/04/2018


HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP PHÁT SINH TỪ THỜI ĐIỂM NÀO

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP PHÁT SINH TỪ THỜI ĐIỂM NÀO

Tôi có thế chấp ngôi nhà để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng gia công quần áo. Hiệu lực của hợp đồng thế chấp này phát sinh từ thời điểm nào ?

10/04/2018


HIỆU LỰC CỦA CẦM CỐ TÀI SẢN

HIỆU LỰC CỦA CẦM CỐ TÀI SẢN

Ông Thanh cầm cố chiếc điện thoại cho tôi. Sau đó, ông Chót có đến đòi lại vì điện thoại này ông cho ông Thanh mượn. Khi đó hiệu lực của cầm cố tài sản có tính đối kháng với ông Chót hay không?

10/04/2018


ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Trong hợp đồng nhận thế chấp quyền sử dụng đất, hai bên không có thỏa thuận việc định giá tài sản khi bên vay vi phạm nghĩa vụ. Vậy, chúng tôi phải xử lý trường hợp này thế nào?

10/04/2018


ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi muốn thuê nhà để ở. Tôi có đặt cọc trước cho chủ nhà để ký kết hợp đồng. Hai tuần sau, tôi đến và giao kết như đã thỏa thuận. Khi đó, tài sản đặt cọc thuê nhà được xử lý thế nào?

10/04/2018


ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Ông Cường có thế chấp quyền sử dụng đất cho tôi để vay 200 triệu đồng. Trường hợp này, hai bên có cần đăng ký biện pháp bảo đảm hay không và thời điểm có hiệu lực là khi nào?

10/04/2018


CHUYỂN GIAO TÀI SẢN ĐỂ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

CHUYỂN GIAO TÀI SẢN ĐỂ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Tôi nhận thế chấp xe máy đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của ông Nhất. Chiếc xe con ông- Chiến sử dụng. Đến hạn, ông không thanh toán. Tôi có quyền yêu cầu Chiến chuyển giao xe để xử lý tài sản bảo đảm không?

10/04/2018


CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi thế chấp tàu biển cho bà Vui đảm bảo giao hàng trong hợp đồng mua bán. Sau đó, hai bên thỏa thuận thay đổi bằng biện pháp cầm cố 20 lượng vàng. Thời điểm chấm dứt hợp đồng thế chấp là khi nào?

10/04/2018


CHẤM DỨT CẦM CỐ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CHẤM DỨT CẦM CỐ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi cầm cố ô tô để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền thuê xưởng may. Đến nay, tôi đã thanh toán hết số tiền thuê này. Khi hợp đồng thuê chấm dứt thì có chấm dứt cầm cố tài sản hay không?

10/04/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Tôi nhận đặt cọc 2 triệu đồng để giao kết hợp đồng thuê nhà. Đến hạn, bên thuê không đến ký hợp đồng. Trong trường hợp này, tôi có được xử lý tài sản bảo đảm hay không?

10/04/2018


BÁN TÀI SẢN CẦM CỐ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

BÁN TÀI SẢN CẦM CỐ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Ông Thắng cầm cố 20 chiếc ti vi đảm bảo thanh toán hợp đồng thuê ô tô. Đến hạn, ông mới thanh toán 50% số tiền. Ông Thắng cho tôi tự bán tài sản cầm cố. Việc thanh toán khi đó được thực hiện thế nào?

10/04/2018


VI PHẠM VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN

VI PHẠM VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN

Theo thỏa thuận, Hùng phải thanh toán cho tôi khi nhận được tài sản thừa kế. Nay đã 3 tháng kể từ khi nhận tài sản, Hùng chưa trả nợ cho tôi. Hùng có vi phạm nghĩa vụ dân sự có điều kiện không? 

08/04/2018


THỰC HIỆN NGHĨA VỤ RIÊNG RẼ CỦA CÁC BÊN CÓ NGHĨA VỤ

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ RIÊNG RẼ CỦA CÁC BÊN CÓ NGHĨA VỤ

Tôi, Huy và Phúc đi vay tiền, tôi vay 15 triệu. Đến hạn, chủ nợ yêu cầu tôi thanh toán số tiền vay của 3 người. Tôi chỉ phải thực hiện nghĩa vụ riêng rẽ hay phải chịu hết số nợ trên?

08/04/2018


bttop