LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

Việc bán đấu giá tài sản phải được niêm yết, thông báo công khai để mọi được biết và đăng ký tham gia.

05/01/2018


Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

Trước khi ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản hoặc chuyển giao tài sản để bán đấu giá thì phải xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá để làm căn cứ cho những người khác tham gia đấu giá trả giá.

05/01/2018


Bất cập Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử dân sự sơ thẩm

Bất cập Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử dân sự sơ thẩm

Là một Luật sư tranh tụng, tham gia tố tụng nhiều vụ án dân sự nên bản thân hiểu rõ thực trạng xét xử có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân tại Việt Nam.

05/01/2018


Trình tự tiến hành cuộc đấu giá tài sản

Trình tự tiến hành cuộc đấu giá tài sản

Việc đấu giá tài sản phải tuân theo các quy định chung của pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng giữ những người tham gia đấu giá.

05/01/2018


Người không được tham gia đấu giá tài sản

Người không được tham gia đấu giá tài sản

Để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng, minh bạch trong đấu giá tài sản, pháp luật không cho phép một số chủ thể được quyền tham gia đấu giá tài sản.

05/01/2018


Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản

Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản

Khi ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản thì cần lưu ý về chủ thể có thẩm quyền ký kết hợp đồng đối với từng loại tài sản để tránh những tranh chấp xảy ra.

05/01/2018


Nghị định 50/2012/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ - CP

Nghị định 50/2012/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ - CP

  NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

05/01/2018


Nghị định 29/2014/NĐ - CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Nghị định 29/2014/NĐ - CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và việc quản lý, xử lý đối với tài sản sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với các loại tài sản sau đây: 1. Tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật. 2. Tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản bị...

05/01/2018


Nghị định 17/2010/NĐ-CP hướng dẫn quy định về bán đấu giá sản phẩm

Nghị định 17/2010/NĐ-CP hướng dẫn quy định về bán đấu giá sản phẩm

. Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản;

05/01/2018


nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP

nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm như sau: 1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 9 Điều 3 như sau: “1. Bên bảo đảm là bên dùng tài sản thuộc...

05/01/2018


Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân gia đình và chứng thực

Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân gia đình và chứng thực

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi,...

05/01/2018


Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng

Người đề nghị giao kết hợp đồng có thể là bên bán hoặc bên mua. Pháp luật không quy định cụ thể hình thức của đề nghị giao kết của hợp đồng vì vậy có thể hiểu đề nghị giao kết hợp đồng có thể thực hiện bằng văn bản, hành vi cụ thể hoặc lời nói

05/01/2018


Trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm dân sự

Sau khi hai bên nam, nữ nộp đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí thì theo một thời hạn và trình tự thủ tục nhất định, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

05/01/2018


Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc

Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc

Theo tập quán chăn thả gia súc, gia cầm ở nước ta thì tình trạng gia súc, gia cầm đi lạc hoặc vật nuôi dưới nước theo nước lớn di chuyển sang ao, hồ người khác…vẫn thường xuyên diễn ra. Nếu có tranh chấp xảy ra thì việc giải quyết cũng không hề đơn giản. Do vậy, pháp luật dân sự đã có những quy định cụ thể về vấn...

05/01/2018


Thưởng cho người phát hiện vào giao nộp tài sản bị bỏ quên, đánh rơi

Thưởng cho người phát hiện vào giao nộp tài sản bị bỏ quên, đánh rơi

Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp tài sản bị người khác đánh rơi, bỏ quên và được người khác nhặt lại được. Về nguyên tắc thì người nhặt được phải có nghĩa vụ giao nộp tài sản đó cho cơ quan có thẩm quyền để tìm lại chủ sở hữu. Sau một năm theo quy định của pháp luật mà không có ai nhận tài sản thì số tài sản đó sẽ được xử lý và người giao nộp...

05/01/2018


Tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước

Tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước

Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bao gồm đất đai, rừng tự nhiên, rừng trồng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi tự nhiên ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, công trình thuộc...

05/01/2018


Sở hữu tư nhân

Sở hữu tư nhân

Sự phân công lao động đã làm xuất hiện chế độ tư hữu và mang sức sống mới cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Chế độ tư hữu đã tạo nên động lực cho kinh tế hàng hóa và cũng chính chế độ tư hữu về tài sản là tiền đề kinh tế cho sự ra đời của nhà nước và pháp luật. Như vậy, dưới góc độ thực tiễn cũng như lý luận thì việc công...

05/01/2018


Trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự

Trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự

Trong thực tiễn các vụ việc dân sự có rất nhiều các trường hợp cần phải trưng cầu giám định như: giám định AND (xác nhận cha, mẹ, con); giám định chữ ký (hợp đồng, thừa kế); giám định thương tích (bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng)…Và khi có yêu cầu của đương sự cần được giám định thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc ra quyết định trưng...

05/01/2018


Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công

Trong đời sống hằng ngày thì hoạt động gia công làm sản phẩm diễn ra phổ biến, thường xuyên như: gia công đồ gỗ, làm đồ gốm, may mặc…Trong hoạt động này, các chủ thể thường ít khi lập hợp đồng cụ thể bằng văn bản mà thường thỏa thuận miệng với nhau. Chính vì những lẽ đó mà khi có tranh chấp xảy ra các bên không tìm được tiếng nào chung, ảnh hưởng đến...

05/01/2018


Một số loại tài sản

Một số loại tài sản

Tài sản là một loại vật chất giúp con người duy trì các hoạt động trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Điều 163 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. Do đó, pháp luật phân loại một số tài sản cụ thể.

05/01/2018


bttop