LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

Theo tôi được biết năng lực pháp luật dân sự là khả năng có quyền và nghĩa vụ dân sự. Vậy, năng lực này có từ khi nào?

20/03/2018


NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA NGƯỜI ĐÃ THÀNH NIÊN

NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA NGƯỜI ĐÃ THÀNH NIÊN

Năm nay tôi 19 tuổi, tôi có được coi là người thành niên theo Bộ luật dân sự không và năng lực hành vi dân sự của tôi đã đầy dủ chưa ? 

20/03/2018


NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Tôi 16 tuổi. Vậy, năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên đã đầy đủ chưa và tôi có thể tự mình tham gia giao dịch mua bán xe máy không?

20/03/2018


YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

Em trai tôi do bị tai nạn nên nhiều khi không thể nhận thức được hành vi của mình. Tôi có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố em tôi bị mất năng lực hành vi dân sự hay không?

20/03/2018


TỐ TỤNG CẠNH TRANH DO CƠ QUAN, NGƯỜI NÀO TIẾN HÀNH?

TỐ TỤNG CẠNH TRANH DO CƠ QUAN, NGƯỜI NÀO TIẾN HÀNH?

Tố tụng cạnh tranh do cơ quan nào và người nào tiến hành?

07/03/2018


THỦ TỤC TỪ CHỐI GIÁM ĐỊNH, PHIÊN DỊCH HOẶC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG CẠNH TRANH

THỦ TỤC TỪ CHỐI GIÁM ĐỊNH, PHIÊN DỊCH HOẶC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG CẠNH TRANH

Khi tham gia tố tụng cạnh tranh, các bên đương sự có quyền lựa chọn người giám định, người phiên dịch và được Hội đồng Cạnh tranh chấp nhận.Nếu muốn từ chối giám định, phiên dịch thì làm thủ tục như thế nào?

07/03/2018


AI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRƯỚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN

AI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRƯỚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN

Khi tham gia tố tụng cạnh tranh, ai có quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch?

07/03/2018


TRƯỜNG HỢP NGƯỜI PHIÊN DỊCH PHẢI TỪ CHỐI THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI PHIÊN DỊCH PHẢI TỪ CHỐI THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH

Thế nào là người phiên dịch? Trường hợp nào Người phiên dịch phải từ chối tham gia  tố tụng cạnh tranh?

07/03/2018


NGƯỜI PHIÊN DỊCH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHƯ THẾ NÀO TRONG TỐ TỤNG CẠNH TRANH

NGƯỜI PHIÊN DỊCH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHƯ THẾ NÀO TRONG TỐ TỤNG CẠNH TRANH

Thế nào là nguời phiên dịch? Người phiên dịch có quyền và nghĩa vụ gì trong tố tụng cạnh tranh?

07/03/2018


THỦ TỤC TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH

THỦ TỤC TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH

Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng cạnh tranh hoặc đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần được pháp luật cạnh tranh quy định như thế nào?

02/03/2018


TRƯỜNG HỢP THƯ KÝ PHIÊN ĐIỀU TRẦN PHẢI TỪ CHỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HOẶC BỊ THAY ĐỔI

TRƯỜNG HỢP THƯ KÝ PHIÊN ĐIỀU TRẦN PHẢI TỪ CHỐI THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ HOẶC BỊ THAY ĐỔI

Tôi là bên khiếu nại trong một vụ việc cạnh tranh, tôi có bác họ là thư ký của phiên điều trần mà sắp tới tôi sẽ tham dự. Vậy, trường hợp là người thân của bên khiếu nại thì thư ký phiên điều trầncó phải từ chối hoặc bị thay đổi không?

02/03/2018


THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG?

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG?

Ai là người có quyền quyết định thay đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần?

02/03/2018


BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN

BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN

Tôi là chủ đầu tư cho một cuộc biểu diễn. Vậy tôi được bảo hộ những quyền liên quan nào đối với cuộc biểu diễn đó?

21/02/2018


NHẬP TÁCH VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

NHẬP TÁCH VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Vừa qua tôi có mâu thuẫn với em trai về tài sản thừa kế và có gửi đơn khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp. Sau khi tôi gửi đơn khởi kiện thì nhận được thông báo của Tòa án là sẽ tách thành hai vụ án để giải quyết. Vậy tôi muốn hỏi việc nhập tách vụ án dân sự như vậy có được phép không?

07/02/2018


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KIỆN TRONG THỜI HẠN BAO LÂU?

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KIỆN TRONG THỜI HẠN BAO LÂU?

Tôi nộp đơn khởi kiện đến Tòa án. Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện của tôi và yêu cầu bổ sung một số thông tin. tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật thì việc bổ sung đơn kiện được thực hiện trong thời hạn bao lâu?

02/02/2018


TÒA ÁN TRẢ LẠI ĐƠN KIỆN THÌ NÊN LÀM GÌ?

TÒA ÁN TRẢ LẠI ĐƠN KIỆN THÌ NÊN LÀM GÌ?

Chào luật sư, tôi muốn hỏi trong trường hợp nộp đơn khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhưng bị trả lại đơn khởi kiện thì tôi có được quyền khuyến nại việc đó không?

02/02/2018


BỊ TRẢ LẠI ĐƠN KIỆN CÓ ĐƯỢC PHÉP KHIẾU NẠI KHÔNG?

BỊ TRẢ LẠI ĐƠN KIỆN CÓ ĐƯỢC PHÉP KHIẾU NẠI KHÔNG?

Tôi gửi đơn kiện đến Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại nhưng đã bị Tòa án trả lại đơn khởi kiện. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp bị Tòa án trả lại đơn kiện tôi có thể khiếu nại vấn đề này không? 

16/01/2018


Tài sản bảo đảm có thể có giá trị nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm không?

Tài sản bảo đảm có thể có giá trị nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm không?

Câu hỏi Tôi muốn cầm cố một chiếc lư đồng, giá trị hiện tại là 50 000 000 đồng để vay khoản tiền là 60 000 000 đồng thì có được không?

05/01/2018


TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA XÓM

TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA XÓM

Ở xã tôi nguồn nước rất khan hiếm, bà con nông dân thường thiếu nước sinh hoạt. Thôn tôi gồm 13 hộ dân cư, chúng tôi cũng nhau đóng góp xây lên một bể nước ở đầu thôn, rồi dẫn nước nguồn từ trên đỉnh núi về phục vụ bà con trong thôn giặt giũ. Tuy nhiên dạo gần đây có một số người của thôn khác đến bể nước của chúng tôi lấy nước về sử...

05/01/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Câu hỏi: Tôi có một người bạn Hàn Quốc sang Việt Nam mở công ty sản xuất linh kiện điện tử, hôm vừa rồi ông ấy có nhờ tôi làm phiên dịch cho ông ấy tham gia một phiên tòa dân sự về tranh chấp lao động của công ty. Vậy tôi muốn hỏi khi tham gia phiên tòa thì tôi có các quyền và nghĩa vụ gì?

05/01/2018


bttop