LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Thay đổi họ tên cho con sau khi ly hôn

Thay đổi họ tên cho con sau khi ly hôn

Luật sư cho tôi hỏi tôi muốn thay đổi họ tên cho con sau khi ly hôn sang họ của mẹ thì tôi phải làm như thế nào theo quy định pháp luật?

08/01/2019


Nghĩa vụ chịu lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Nghĩa vụ chịu lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Quy định của pháp hiện hành về nghĩa vụ chịu lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết việc dân sự?

08/01/2019


Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

07/01/2019


Các loại lệ phí giải quyết việc dân sự

Các loại lệ phí giải quyết việc dân sự

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các loại lệ phí giải quyết vụ việc dân sự theo quy định pháp luật hiện hành.

07/01/2019


Nghĩa vụ chịu án phí dân sự phúc thẩm

Nghĩa vụ chịu án phí dân sự phúc thẩm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nghĩa vụ chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định pháp luật hiện hành.

07/01/2019


Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm

Theo quy định pháp luật hiện hành nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm thuộc về ai?

07/01/2019


Các loại án phí trong vụ án dân sự

Các loại án phí trong vụ án dân sự

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các loại án phí trong vụ án dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

07/01/2019


Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự

 Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự theo quy định pháp luật hiện hành.

04/01/2019


Tư vấn pháp luật về đòi nợ

Tư vấn pháp luật về đòi nợ

Tôi có cho một người vay hơn 1 tỷ, đến hạn trả nợ họ bỏ trốn không trả giờ tôi phải làm sao để lấy lại được số tiền đã cho vay, mong Luật sư tư vấn pháp luật về đòi nợ giúp tôi?

04/01/2019


Cháu có được hưởng di sản thừa kế của ông bà không?

Cháu có được hưởng di sản thừa kế của ông bà không?

Ông nội tôi vừa mới qua đời không có di chúc gì cả, vậy khi chia thừa kế cháu có được hưởng di sản thừa kế của ông bà không?

03/01/2019


Bố để lại di chúc cho người khác tài sản thì có kiện đòi được không?

Bố để lại di chúc cho người khác tài sản thì có kiện đòi được không?

Bố tôi có tài sản riêng là một căn nhà khi ông mất có để lại di chúc cho người con nuôi toàn bộ tài sản. Tôi cũng có đóng góp trong việc xấy dựng nhà, giờ tôi muốn hỏi tôi có được kiện đòi khi bố để lại di chúc cho người khác tài sản không?

02/01/2019


Xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự

Xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự

Người phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định; không tự nguyện thi hành các quyết định về thi hành án thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

30/11/2018


Hành vi vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Hành vi vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Hành vi vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

30/11/2018


Trả lời kháng nghị thi hành án dân sự của Viện kiểm sát

Trả lời kháng nghị thi hành án dân sự của Viện kiểm sát

Trả lời kháng nghị thi hành án dân sự của Viện kiểm sát được pháp luật quy định như thế nào?

30/11/2018


Quyền kháng nghị thi hành án dân sự của Viện kiểm sát

Quyền kháng nghị thi hành án dân sự của Viện kiểm sát

Quyền kháng nghị thi hành án dân sự của Viện kiểm sát được pháp luật quy định như thế nào?

30/11/2018


Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo thi hành án dân sự

Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo thi hành án dân sự

Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

29/11/2018


Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo thi hành án dân sự

Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo thi hành án dân sự

Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

29/11/2018


Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo thi hành án dân sự

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo thi hành án dân sự

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

29/11/2018


Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo thi hành án dân sự

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo thi hành án dân sự

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

29/11/2018


Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự lần hai

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự lần hai

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự lần hai được pháp luật quy định như thế nào?

29/11/2018


bttop