LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN THỪA KẾ - GỌI 1900 6179

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN THỪA KẾ - GỌI 1900 6179

Dưới đây là tư vấn pháp luật về quyền thừa kế của công ty Luật Huy Thành về thứ tự ưu tiên thanh toán các nghĩa vụ cũng như các chi phí liên quan đến thừa kế của người để lại di sản.

02/07/2018


KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ - GỌI 1900 6179

KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ - GỌI 1900 6179

Thừa kế là việc chuyển giao tài sản, nợ nần, các quyền, nghĩa vụ từ một người đã chết sang một cá nhân nào đó. Công ty Luật Huy Thành do Luật sư Nguyễn Văn Thành sáng lập tự tin về kỹ năng tư vấn pháp luật thừa kế, đưa đến cho khách hàng sự hài lòng.

02/07/2018


LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ - GỌI 1900 6179

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ - GỌI 1900 6179

Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư giỏi tại Hà Nội là một trong những luật sư tư vấn thừa kế nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm và đã giải quyết rất nhiều các vụ tranh chấp về vấn đề này.

02/07/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THỪA KẾ - GỌI 1900 6179

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THỪA KẾ - GỌI 1900 6179

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Sau đây Luật Huy Thành xin được đưa ra tư vấn pháp luật thừa kế theo pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

02/07/2018


TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ MIỄN PHÍ - GỌI 1900 6179

TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ MIỄN PHÍ - GỌI 1900 6179

Chồng tôi vừa mất do bệnh nặng có di chúc để lại 3/4 cho con trai lớn, di sản còn lại không nhắc đến. Luật sư có thể cho tôi biết trường hợp này tôi cùng con gái (8 tuổi) có thể được hưởng phần thừa kế nào không? – tư vấn luật thừa kế miễn phí.

02/07/2018


GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TỰ THỤC

GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TỰ THỤC

Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tự thục theo quy định của pháp luật hiện hành?

12/06/2018


THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành?

12/06/2018


THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch gồm những trình tự như thế nào?

11/06/2018


THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục chứng thực việc sử đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch?

11/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Vậy thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch được thực hiện như nào?

11/06/2018


TÍNH LIÊN TỤC CỦA THỜI HIỆU HƯỞNG QUYỀN DÂN SỰ, MIỄN TRỪ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

TÍNH LIÊN TỤC CỦA THỜI HIỆU HƯỞNG QUYỀN DÂN SỰ, MIỄN TRỪ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Thời hiệu có tính liên tục, trong một số trường hợp nếu có sự kiện gián đoạn thì thời hiệu phải được tính lại từ đầu theo quy định của pháp luật.

01/06/2018


THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC THỜI HẠN

THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC THỜI HẠN

Việc xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác lập các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức. Vậy thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn được quy định như thế nào?

01/06/2018


QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN, THỜI ĐIỂM TÍNH THỜI HẠN

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN, THỜI ĐIỂM TÍNH THỜI HẠN

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra. Vậy pháp luật quy định về thời hạn và thời điểm tính thời hạn như thế nào?

01/06/2018


THỜI HẠN ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

THỜI HẠN ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. việc đại diện được thực hiện theo thời hạn đại diện. Vậy thời hạn đại diện được pháp luật quy định như thế nào?

31/05/2018


ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ

ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. giao dịch dân sự muốn có hiệu lực thì phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

31/05/2018


PHÁP NHÂN CHẤM DỨT TỒN TẠI KHI NÀO?

PHÁP NHÂN CHẤM DỨT TỒN TẠI KHI NÀO?

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo luật định, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Vậy pháp nhân chấm dứt tồn tại khi nào?

31/05/2018


THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN BỊ GIẢI THỂ

THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN BỊ GIẢI THỂ

Pháp nhân giải thể trong trường hợp theo quy định của điều lệ; theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Trước khi giải thể, pháp nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản. Vậy thanh toán tài sản của pháp...

31/05/2018


NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN

NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN

Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam, pháp nhân gồm hai loại là pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Khi thành lập và hoạt động pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định. Vậy điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì?

31/05/2018


PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo luật định, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Pháp nhân bao gồm pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

31/05/2018


HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

Việc hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích có ảnh hưởng rất lớn đến các quyền và nghĩa vụ của những người liên quan. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.

31/05/2018


bttop