LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

ỦY QUYỀN LẠI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

ỦY QUYỀN LẠI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Thế nào là hợp đồng ủy quyền. Theo Bộ luật Dân sự 2015 thì Bên được ủy quyền có được ủy quyền lại cho người khác không?

22/05/2018


THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Tôi đã tham gia hợp đồng ủy quyền.Tôi rất muốn biết thế là hợp đồng là hợp đồng ủy quyền và thời hạn của hợp đồng ủy quyền là bao lâu?

22/05/2018


QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

Tôi đã tham gia hợp đồng ủy quyền.Tôi rất muốn biết thế nào là hợp đồng ủy quyền và khi tham gia hợp đồng này thì quyền của bên ủy quyền gồm các quyền gì ?

22/05/2018


QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Thế nào là hợp đồng ủy quyền và quyền của bên được ủy quyền gồm những quyền gì theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015?

22/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

Tôi đã tham gia hợp đồng ủy quyền.Tôi rất muốn biết thế nào là hợp đồng ủy quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền  khi tham gia hợp đồng này có những nghĩa vụ gì? 

22/05/2018


TRẢ LẠI TÀI SẢN GỬI GIỮ 2015

TRẢ LẠI TÀI SẢN GỬI GIỮ 2015

Hợp đồng gửi giữ tài sản là gì. Có những quy định gì liên quan đến việc trả lại tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản.

22/05/2018


TRẢ TIỀN CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

TRẢ TIỀN CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

Tôi đã tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản. Vậy khi tham hợp đồng gửi giữ tài sản với tư cách là bên gửi tài sản sẽ phải trả tiền công nhưng thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật ?

21/05/2018


QUYỀN CỦA BÊN GIỮ TÀI SẢN 2015

QUYỀN CỦA BÊN GIỮ TÀI SẢN 2015

Tôi đã tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản. vậy Khi tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản với tư cách là người giữ tôi có quyền gì khi tham gia hợp đồng này?

21/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIỮ TÀI SẢN

NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIỮ TÀI SẢN

Tôi đã tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản. Vậy khi tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản với tư cách là người giữ thì tôi có những nghĩa vụ gì trong hợp đồng này.

21/05/2018


CHẬM GIAO, CHẬM NHẬN TÀI SẢN GỬI GIỮ 2015

CHẬM GIAO, CHẬM NHẬN TÀI SẢN GỬI GIỮ 2015

Tôi đã tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản.Vậy khi tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản trong trường hợp chậm giao, chậm nhận tài sản gửi giữ thì có vi pháp luật hay không?

21/05/2018


DI CHÚC HỢP PHÁP THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

DI CHÚC HỢP PHÁP THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Khi lập di chúc, người lập di chúc và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan cần nắm được quy định thế nào là di chúc hợp pháp? Bởi điều này có ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các cá nhân, tổ chức liên quan, ảnh hưởng lớn đến việc chia di sản thừa kế và đảm bảo tôn trọng ý chí của người để lại di sản.

15/05/2018


CÔNG BỐ DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

CÔNG BỐ DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Công bố di chúc là một hoạt động rất quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của những người được hưởng di chúc. Do đó, Bộ luật dân sự năm 2015 đã có quy định rất cụ thể về hoạt động công bố di chúc.

14/05/2018


DI TẶNG DI SẢN THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

DI TẶNG DI SẢN THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Trong đời sống, việc tặng cho tài sản diễn ra khá phổ biến, trong đó việc một người chết để lại di chúc tặng cho tài sản một người khác được gọi là di tặng. Di tặng là gì? Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác.

14/05/2018


HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ?

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ?

 Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

10/05/2018


TÒA ÁN ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐƯỢC XÉT XỬ TỘI PHẠM TỈNH KHÁC THỰC HIỆN TRÊN LÃNH THỔ CỦA MÌNH KHÔNG?

TÒA ÁN ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐƯỢC XÉT XỬ TỘI PHẠM TỈNH KHÁC THỰC HIỆN TRÊN LÃNH THỔ CỦA MÌNH KHÔNG?

Em tôi do nghịch ngợm đã theo một số bạn xấu bỏ nhà đi, mấy hôm sau thì gia đình tôi nhận được thông báo là em ấy đã bị công an Thái Nguyên bắt vì tội trộm cắp. Em tôi lại là người tỉnh Cao Bằng, vậy, Tòa án nơi nào có thẩm quyền xét xử vụ án.

27/04/2018


LUẬT SƯ TRANH TỤNG DÂN SỰ - LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH (ĐT: 0909763190)

LUẬT SƯ TRANH TỤNG DÂN SỰ - LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH (ĐT: 0909763190)

Chuyên nghiệp – tận tâm – nhiệt tình – uy tín  là những gì Quý khách hàng dùng để nói về Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư tranh tụng dân sự giỏi tại Hà Nội.

16/04/2018


QUYỀN VỀ LỐI ĐI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

QUYỀN VỀ LỐI ĐI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền). Trong đó, quyền về lối đi qua bất động sản liền kề là một quyền quan trọng cần chú ý.

11/04/2018


BẢO VỆ NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

BẢO VỆ NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Một giao dịch dân sự vô hiệu sẽ kéo theo những hậu quả pháp lý nhất định. Trong một số trường hợp, giao dịch dân sự vô hiệu sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ ba ngay tình. Để hiểu rõ hơn về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu được pháp luật quy định như thế nào, mời Quý khách hàng tham khảo bài viết sau của Luật Huy Thành.

11/04/2018


TUYÊN BỐ CHẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

TUYÊN BỐ CHẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Việc một người bị tuyên bố chết có ảnh hưởng rất lớn đến các quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan. Vậy những trường hợp nào người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án quyết định tuyên bố một người đã chết? Mời Quý khách hàng tham khảo ý kiến tư vấn của Luật Huy Thành sau đây.

11/04/2018


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC CHO MỘT NGƯỜI

XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC CHO MỘT NGƯỜI

Mỗi một cá nhân khi sinh ra đều có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình. Quyền này được ghi nhận rõ ràng trong Bộ luật dân sự 2015.

11/04/2018


bttop