LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ DÂN SỰ

ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Tôi có ký hợp đồng mua bán xe máy với Hùng. Trong hợp đồng có điều khoản, hợp đồng có hiệu lực khi tôi giúp Hùng trả thù Kim. Trường hợp này, đối tượng của nghĩa vụ dân sự là tài sản hay công việc?  

06/04/2018


CĂN CỨ PHÁT SINH NGHĨA VỤ DÂN SỰ

CĂN CỨ PHÁT SINH NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Ông Toán đi công tác. Vườn cam đã chín, không thu hoạch sẽ bị hỏng. Tôi có thuê xe với chi phí 5 triệu bán hộ. Trường hợp này được coi là căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự hoàn trả chi phí không?

06/04/2018


TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI HIỆU

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI HIỆU

10 năm trước, ông Tân được ông Linh giao quản lý 100 máy tính. Sau đó, ông có bán lại cho tôi. Nay, ông Linh đến đòi lại. Trường hợp này tôi có thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu được không?

05/04/2018


XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG

Tôi và ông Phong ký hợp đồng chuyển nhượng chuyển sử dụng đất. Khi đó, hợp đồng chuyển nhượng có được coi là căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản hay không ?

05/04/2018


XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ ĐÁNH RƠI BỎ QUÊN

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ ĐÁNH RƠI BỎ QUÊN

Khi đi làm, tôi có nhặt được một chiếc vali có 200 triệu. Tôi đã giao nộp cho UBND cấp xã thông báo tìm kiếm. Nay đã một năm, không có ai đến nhận. Tôi có được xác lập quyền sở hữu tài sản này không?

05/04/2018


XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN VÔ CHỦ

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN VÔ CHỦ

Chiếc ti vi không hoạt động, ông Hoàng đã đem bỏ. Tôi có mang về sửa chữa lại và dùng bình thường. Ông có đòi lại vì cho rằng bỏ quên. Tôi có quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ- chiếc ti vi không?

05/04/2018


SỞ HỮU CHUNG TRONG CHUNG CƯ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH NHÀ XE

SỞ HỮU CHUNG TRONG CHUNG CƯ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH NHÀ XE

Tôi mua căn hộ 2008 tầng 20 của chung cư Fivestar. Tuy nhiên, bảo vệ không cho tôi gửi xe vào hầm gửi xe của tòa nhà. Tôi có quyền sử dụng diện tích nhà xe trong sở hữu chung trong chung cư không ?

05/04/2018


QUYỀN SỞ HỮU GIA SÚC BỊ THẤT LẠC

QUYỀN SỞ HỮU GIA SÚC BỊ THẤT LẠC

Khi làm nương, một con bò vào ruộng nhà tôi ăn ngô. Tôi có bắt, nhốt lại và thông báo cho UBND cấp xã tìm kiếm chủ sở hữu. Sau 1,5 năm không ai đến nhận, tôi có quyền sở hữu gia súc bị thất lạc không?

05/04/2018


PHÂN CHIA TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG

PHÂN CHIA TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG

Tôi góp 5 máy sàng gạo, Hùng góp 6 máy nghiền để sản xuất lúa gạo. Hai bên thỏa thuận không phân chia tài sản trong 3 năm. Hoạt động 1 năm, tôi muốn phân chia tài sản thuộc sở hữu chung có được không?

05/04/2018


ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG HỖN HỢP

ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG HỖN HỢP

Công ty tôi và công ty An Khánh có góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng chung cư. Khi bán căn hộ, lợi nhuận thu được là 10 tỷ. Phần lợi nhuận thuộc sở hữu chung hỗn hợp được phân chia thế nào?

05/04/2018


ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi và Thắng góp tiền mua 500 máy tính. Tôi muốn chuyển nhượng 200 máy tính cho bà Lâm, nhưng Thắng muốn mua lại. Khi định đoạt tài sản chung này, Thắng có được ưu tiên mua hay không?

05/04/2018


CHỦ SỞ HỮU TỪ BỎ QUYỀN SỞ HỮU

CHỦ SỞ HỮU TỪ BỎ QUYỀN SỞ HỮU

Tôi là chủ sở hữu của 16 khối dầu. Không muốn sử dụng nữa, tôi muốn bỏ đi. Do xăng dầu có thể gây ô nhiễm môi trường. Pháp luật quy định thủ tục như thế nào để từ bỏ quyền sở hữu trong trường hợp này?

05/04/2018


CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CHO NGƯỜI KHÁC

CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CHO NGƯỜI KHÁC

Tôi mua 100 chiếc điện thoại từ ông Minh. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu tài sản là khi nào để tôi có thể chuyển nhượng lại cho người khác ?

05/04/2018


CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU

CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU

Khi đi biển đánh bắt cá, tôi có kéo được một hòm vàng. Đối với tài sản bị chìm đắm được tìm thấy trong trường hợp này có được coi là căn cứ xác lập quyền sở hữu hay không?

05/04/2018


CĂN CỨ CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CĂN CỨ CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi là chủ sở hữu của chiếc xe máy SH. Pháp luật hiện nay quy định những trường hợp nào là căn cứ chấm dứt quyền sở hữu ?

05/04/2018


SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Số tiền tôi làm ra trong khối tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng không đủ mua ô tô. Ngoài ra, chồng cũng không đồng ý cho mua, vậy tôi có quyền định đoạt thực hiện giao dịch này hay không?

05/04/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG SỞ HỮU CHUNG THEO PHẦN

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG SỞ HỮU CHUNG THEO PHẦN

Sau khi mất, bố mẹ có để lại cho hai anh em một mảnh đất 200 m2. Nhà nước có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cả hai anh em. Tôi có quyền gì trong sở hữu chung theo phần này?

05/04/2018


QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN THÔNG QUA GIAO DỊCH DÂN SỰ

QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN THÔNG QUA GIAO DỊCH DÂN SỰ

Tôi ký hợp đồng thuê nhà với gia đình ông Long 1 năm. Sau đó, tôi dùng căn phòng để kinh doanh nhưng ông Long không đồng ý. Vậy, việc kinh doanh có nằm trong phạm vi quyền sử dụng tài sản hay không?

04/04/2018


QUYỀN CHIẾM HỮU THÔNG QUA GIAO DỊCH DÂN SỰ

QUYỀN CHIẾM HỮU THÔNG QUA GIAO DỊCH DÂN SỰ

Khi đi chơi, tôi có gửi xe máy tại bãi gửi xe Anh Tú. Ra lấy xe, tôi phát hiện chủ bãi xe đã lấy xe tôi đi chạy grab. Trong giao dịch dân sự này, chủ bãi xe có quyền sử dụng xe máy của tôi hay không?

04/04/2018


QUYỀN CHIẾM HỮU TÀI SẢN KHI ĐƯỢC CHỦ SỞ HỮU ỦY QUYỀN

QUYỀN CHIẾM HỮU TÀI SẢN KHI ĐƯỢC CHỦ SỞ HỮU ỦY QUYỀN

Ông Tĩnh ủy quyền cho tôi quản lý vườn cam. Bà Vui nhận là vợ của ông Tĩnh, yêu cầu tôi giao lại khu vườn cho bà vì cho rằng tôi không có quyền quản lý. Vậy, tôi có quyền chiếm hữu tài sản trong trường hợp này không?

04/04/2018


bttop