LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Thôi làm hòa giải viên

Thôi làm hòa giải viên

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề thôi làm hòa giải viên.

02/11/2018


Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong xử phạt hành chính về kế hoạch và đầu tư được quy định như thế nào?

25/10/2018


BẢO ĐẢM QUYỀN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

BẢO ĐẢM QUYỀN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Trong tố tụng hành chính, các cá nhân, tổ chức phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định.

20/10/2018


CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ, CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ, CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Luật sư  cho tôi hỏi, vấn đề cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào?

20/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CÓ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CÓ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT DẪN ĐẾN TAI NẠN CHO TRẺ EM

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT DẪN ĐẾN TAI NẠN CHO TRẺ EM

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về không bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, giao thông vận tải dẫn đến tai nạn, thương tích cho trẻ em được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM ĐẶT KHO CHỨA CHẤT ĐỘC HẠI TRONG PHẠM VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ SỞ CHĂM SÓC TRẺ EM

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM ĐẶT KHO CHỨA CHẤT ĐỘC HẠI TRONG PHẠM VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ SỞ CHĂM SÓC TRẺ EM

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về cấm đặt kho chứa chất độc hại trong phạm vi ảnh hưởng đến cơ sở chăm sóc trẻ em được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM CẢN TRỞ QUYỀN HỌC TẬP CỦA TRẺ EM

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM CẢN TRỞ QUYỀN HỌC TẬP CỦA TRẺ EM

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về cấm cản trở quyền học tập của trẻ em được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM LẠM DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về cấm lạm dụng lao động trẻ em; sử dụng trẻ em để mua, bán, vận chuyển hàng hóa, hàng giả, hàng trốn thuế, tiền tệ trái phép được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM XÚI GIỤC TRẺ EM THÙ GHÉT CHA MẸ

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM XÚI GIỤC TRẺ EM THÙ GHÉT CHA MẸ

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về cấm xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em thù ghét cha, mẹ, người giám hộ hoặc xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM NGƯỢC ĐÃI TRẺ EM

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM NGƯỢC ĐÃI TRẺ EM

Trẻ em luôn được xã hội quan tâm bảo vệ. Vậy theo quy định pháp luật hiện hành, chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về cấm ngược đãi trẻ em được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM DỤ DỖ, LÔI KÉO TRẺ EM ĐÁNH BẠC

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM DỤ DỖ, LÔI KÉO TRẺ EM ĐÁNH BẠC

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về cấm dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em đánh bạc; bán, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích khác có hại cho sức khỏe được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHÔNG GHI CHÚ TRẺ EM KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN ẤN PHẨM CÓ NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHÔNG GHI CHÚ TRẺ EM KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN ẤN PHẨM CÓ NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về không ghi chú trẻ em không được sử dụng trên ấn phẩm có nội dung không phù hợp với trẻ em được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM DỤ DỖ, LÔI KÉO, LỢI DỤNG TRẺ EM LANG THANG ĐỂ TRỤC LỢI

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤM DỤ DỖ, LÔI KÉO, LỢI DỤNG TRẺ EM LANG THANG ĐỂ TRỤC LỢI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về cấm dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em đi lang thang, lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ đối với người cao tuổi được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Theo quy định pháp luật hiện hành, chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về xác định mức độ khuyết tật được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về hỗ trợ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông dành cho người khuyết tật được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI CAO TUỔI

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI CAO TUỔI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông của người khuyết tật, người cao tuổi được quy định như thế nào?

04/10/2018


bttop