LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Vận chuyển quá số lượng hàng nguy hiểm về cháy nổ

Vận chuyển quá số lượng hàng nguy hiểm về cháy nổ

Việc vận chuyển quá số lượng hàng nguy hiểm về cháy nổ trong giấy phép thì sẽ bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

18/01/2019


Vận chuyển hàng hóa cùng với hàng nguy hiểm về cháy nổ

Vận chuyển hàng hóa cùng với hàng nguy hiểm về cháy nổ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt với hành vi vận chuyển hàng hóa cùng với hàng nguy hiểm về cháy nổ theo quy định pháp luật.

18/01/2019


Làm hư hỏng giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ

Làm hư hỏng giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ

Luật sư cho tôi hỏi hành vi làm hư hỏng giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật?

18/01/2019


Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy

Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy

Theo quy định pháp luật hiện hành việc vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

18/01/2019


Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

Hành vi vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật?

18/01/2019


Xử phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép

Xử phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép theo quy định pháp luật.

17/01/2019


Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm bị xử phạt ra sao

Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm bị xử phạt ra sao

Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm bị xử phạt ra sao theo quy định pháp luật?

17/01/2019


Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm bị xử phạt thế nào

Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm bị xử phạt thế nào

Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm bị xử phạt thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

17/01/2019


Xử phạt hành chính hành vi bán dâm

Xử phạt hành chính hành vi bán dâm

Xử phạt hành chính hành vi bán dâm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

17/01/2019


Xử phạt hành chính hành vi mua dâm

Xử phạt hành chính hành vi mua dâm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt hành chính hành vi mua dâm theo quy định pháp luật.

17/01/2019


Cản trở người thi hành công vụ có bị xử phạt không

Cản trở người thi hành công vụ có bị xử phạt không

Gia đình tôi bị thu hồi đất để làm đường đã có quyết định rồi, nhưng chúng tôi không chịu hợp tác và còn gây cản trở những người thi hành công vụ. Giờ tôi muốn Luật sư tư vấn việc cản trở người thi hành công vụ có bị xử phạt không?

17/01/2019


Người nước ngoài đi vào khu vực cấm bị xử phạt bao nhiêu?

Người nước ngoài đi vào khu vực cấm bị xử phạt bao nhiêu?

Luật sư cho tôi việc người nước ngoài đi vào khu vực cấm bị xử phạt bao nhiêu theo quy định pháp luật?

17/01/2019


Làm giả hộ chiếu bị xử phạt hành chính như thế nào

Làm giả hộ chiếu bị xử phạt hành chính như thế nào

Theo quy định pháp luật hiện hành việc làm giả hộ chiếu bị xử phạt hành chính như thế nào?

17/01/2019


Chụp ảnh ở khu vực bị xử phạt thế nào?

Chụp ảnh ở khu vực bị xử phạt thế nào?

Tôi đi chơi không để ý trước nên tôi có chụp ảnh ở khu vực cấm rồi đăng lên facebook. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư về việc chụp ảnh ở khu vực cấm bị xử phạt thế nào?

17/01/2019


Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

Hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật?

17/01/2019


Xử phạt hành chính hành vi trộm cắp tài sản

Xử phạt hành chính hành vi trộm cắp tài sản

Luật sư cho tôi hỏi về mức xử phạt hành chính hành vi trộm cắp tài sản theo quy định pháp luật hiện hành?

17/01/2019


Không chấp hành biện pháp tạm giữ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

Không chấp hành biện pháp tạm giữ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật thì hành vi không chấp hành biện pháp tạm giữ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

17/01/2019


Hoạt động thám tử tư có bị xử phạt không?

Hoạt động thám tử tư có bị xử phạt không?

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật hiện hành thì hoạt động thám tử tư có bị xử phạt không?

17/01/2019


Xử phạt hành chính hành vi sử dụng dụng con dấu giả

Xử phạt hành chính hành vi sử dụng dụng con dấu giả

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính hành vi sử dụng dụng con dấu giả theo quy định pháp luật.

17/01/2019


Cầm cố tài sản trộm cắp bị xử phạt thế nào?

Cầm cố tài sản trộm cắp bị xử phạt thế nào?

Người có hành vi cầm cố tài sản trộm cắp bị xử phạt thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

17/01/2019


bttop