LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Lập biên bản vi phạm hành chính

Lập biên bản vi phạm hành chính

Khi phát hiện ra có hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình thì người có thẩm quyền phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính để có căn cứ xử phạt người vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

05/01/2018


Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất

Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất

Khoản 1 Điều 27 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: “Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Và việc trục xuất người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam phải theo trình tự, thủ tục quy định.

05/01/2018


Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật công chức

Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật công chức

Công chức có hành vi vi phạm pháp luật mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Tuy nhiên, khi xem xét xử lý kỷ luật công chức cần quan tâm đến vấn đề thời hiệu, thời hạn xử lý. Bởi lẽ, khi hết thời hiệu, thời hạn này thì công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét...

05/01/2018


Nơi cư trú của công dân

Nơi cư trú của công dân

Quy định về nơi cư trú là một chế định pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến các quan hệ dân sự của một cá nhân và quan hệ hành chính giữa một công dân với Nhà nước.

05/01/2018


Đào tạo, bồi dưỡng công chức

Đào tạo, bồi dưỡng công chức

Đào tạo được hiểu là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học. Bồi dưỡng là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc.

05/01/2018


Hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức

Hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức

Tình trạng vi phạm kỷ luật của một bộ phận công chức diễn ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, dưới nhiều hình thức khác nhau gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh. 

05/01/2018


Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng công chức

Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng công chức

Việc xây dựng đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức tốt là yêu cầu cấp thiết trước tình hình đất nước đổi mới nhằm xây dựng bộ máy hành chính trong sạch vững mạnh.Việc xây dựng đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức tốt là yêu cầu cấp thiết trước...

05/01/2018


Nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn đối với viên chức

Nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn đối với viên chức

Viên chức làm mất mát, hư hỏng trang thiết bị hoặc gây thiệt hại về tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập thì phải có nghĩa vụ bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc bồi thường này căn cứ vào lỗi của viên chức, mức thiệt hại về tài sản…và được bồi thường theo nguyên tắc quy định

05/01/2018


Người bị kiện trong vụ án hành chính

Người bị kiện trong vụ án hành chính

Những quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể bị chủ thể khởi kiện ra tòa án hành chính. Tuy nhiên, việc xác định đúng đối tượng bị kiện sẽ giúp cho chủ thể thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết, tránh việc bị trả lại hoặc phải sửa chữa đơn khởi kiện do không đúng đối tượng bị kiện

05/01/2018


Hình thức kỷ luật viên chức

Hình thức kỷ luật viên chức

Trong quá trình công tác, làm nhiệm vụ, nhiều trường hợp viên chức đã có những hành vi vi phạm các quy định, nội quy hoặc có những hành vi vi phạm khác…Khi đó, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà viên chức có thể bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật nhất định

05/01/2018


Thôi việc đối với Công chức

Thôi việc đối với Công chức

Trong quá trình công tác, công chức hoàn toàn có thể thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định. Khi đó, cơ quan chủ quan cũng sẽ giải quyết trợ cấp theo luật định cho người thôi việc.

05/01/2018


Nghỉ hưu đối với Công chức

Nghỉ hưu đối với Công chức

Công chức khi đến tuổi nghỉ hưu cũng sẽ được giải quyết những quyền lợi về hưu trí theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Khi cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật hành chính thì tùy từng trường hợp sẽ bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt vi phạm hành chính nhất định

05/01/2018


Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

05/01/2018


Luật Tố tụng Hành chính

Luật Tố tụng Hành chính

Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại,...

05/01/2018


Luật Tố cáo

Luật Tố cáo

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải...

05/01/2018


Luật khiếu nại năm 2012

Luật khiếu nại năm 2012

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức...

05/01/2018


Mức phạt tiền tối đa trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Mức phạt tiền tối đa trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Trong các hình thức xử phạt vi phạm hành chính thì hình thức phạt tiền được áp dụng nhiều nhất đối với các chủ thể vi phạm. Hình thức phạt tiền được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực, mức phạt tiền cũng được quy định tương ứng với các vi phạm xảy ra. Tuy nhiên, mức phạt tiền cũng phải theo quy định cụ thể, pháp luật nghiêm cấm chủ thể có thẩm...

05/01/2018


Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là một khoảng thời hạn do pháp luật quy định, trong khoảng thời hạn đó, chủ thể có thẩm quyền được phép xử lý hành vi vi phạm hành chính; khi hết thời hạn đó thì chủ thể có thẩm quyền không được phép xử lý hành vi vi phạm đó nữa

05/01/2018


Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Trong thực tiễn, có những quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của chủ thể có thẩm quyền ban hành nhưng bị khiếu nại hoặc bị khởi kiện ra Tòa án. Và để tạm thời chờ đợi quyết định giải quyết cuối cùng thì Luật quy định cho chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm...

05/01/2018


bttop