LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Vi phạm quy định về thủ tục kiểm dịch động vật

Vi phạm quy định về thủ tục kiểm dịch động vật

Hành vi vi phạm các quy định về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Vi phạm về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Hành vi vi phạm không thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật thủy sản có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn

Vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn

Chủ vật nuôi có một trong các hành vi vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn

Vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn

Chủ vật nuôi có một trong các hành vi vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, chế biến, kinh doanh lâm sản

Vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, chế biến, kinh doanh lâm sản

Hành vi vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Xử phạt hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Xử phạt hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Người nào có hành vi vận chuyển lâm sản không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng hồ sơ không phù hợp với lâm sản thực tế vận chuyển; gỗ không có dấu búa kiểm lâm theo quy định của pháp luật có thể bị xử phạt.

05/01/2018


Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng

Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng

Người nào có hành vi săn, bắn, bẫy, bắt; nuôi, nhốt, lấy dẫn xuất từ động vật rừng; giết động vật rừng trái quy định của pháp luật có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Tư vấn thu hồi chợ cho bà con Tiểu thương Chợ đêm Hạ Long

Tư vấn thu hồi chợ cho bà con Tiểu thương Chợ đêm Hạ Long

Thời gian gần đây, thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh được nhắc tới nhiều trên báo chí, truyền thông liên quan đến việc UBND thành phố thực hiện việc cưỡng chế giải toả Chợ đêm phục vụ khu du lịch Bãi Cháy.

05/01/2018


Xử phạt hành vi phá rừng trái pháp luật

Xử phạt hành vi phá rừng trái pháp luật

Người nào có hành vi phá rừng; đào bới, san ủi; xả chất độc hoặc có các hành vi khác gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì…mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính theo quy định.

05/01/2018


Xử phạt hành vi phá hủy các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát triển rừng

Xử phạt hành vi phá hủy các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát triển rừng

Người nào có hành vi gây thiệt hại các công trình phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Vi phạm quy định về phòng trừ sinh vật hại rừng

Vi phạm quy định về phòng trừ sinh vật hại rừng

Hành vi vi phạm các quy định về phòng trừ sinh vật hại rừng có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Xử phạt hành vi chăn thả gia súc trong những khu rừng đã có quy định cấm

Xử phạt hành vi chăn thả gia súc trong những khu rừng đã có quy định cấm

Hành vi chăn thả gia súc trong những khu rừng đã có quy định cấm có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

Người có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng gây cháy rừng có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng

Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng

Người có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định của Nhà nước về trồng rừng

Vi phạm quy định của Nhà nước về trồng rừng

Người được Nhà nước giao, cho thuê đất để trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư 100% nhưng thực hiện trồng rừng không đúng quy định của Nhà nước có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác

Vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng  chuyển sang mục đích khác

Người có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về trồng lại rừng mới thay thế diện tích rừng được Nhà nước cho phép chuyển sang mục đích khác có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về khai thác gỗ

Vi phạm quy định về khai thác gỗ

Người có hành vi khai thác gỗ không đúng trình tự, thủ tục và các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Vi phạm quy định về thiết kế khai thác gỗ

Vi phạm quy định về thiết kế khai thác gỗ

Người vi phạm các quy định về thiết kế khai thác gỗ có thể bị xử phạt theo quy định. Điều 10 Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản:

05/01/2018


Xử phạt hành vi khai thác trái phép cảnh quan, môi trường và các dịch vụ lâm nghiệp

Xử phạt hành vi khai thác trái phép cảnh quan, môi trường  và các dịch vụ lâm nghiệp

Người có hành vi khai thác trái phép cảnh quan, môi trường và các dịch vụ lâm nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


Xử phạt hành vi lấn, chiếm rừng

Xử phạt hành vi lấn, chiếm rừng

Người có hành vi dịch chuyển mốc ranh giới rừng để chiếm giữ, sử dụng rừng trái pháp luật của chủ rừng khác, của Nhà nước thì có thể bị xử phạt theo quy định.

05/01/2018


bttop