LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Mức phạt đối với việc chậm sang tên xe máy

Mức phạt đối với việc chậm sang tên xe máy

Tôi có bán chiếc xe máy được một thời nhưng do có việc không làm thủ tục sang tên luôn được. Vậy mức phạt đối với việc chậm sang tên xe máy là bao nhiêu?

15/01/2019


Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính

Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính theo quy định pháp luật.

07/01/2019


Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính

Quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính?

07/01/2019


Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính

Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính

Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

07/01/2019


Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính

Quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính?

07/01/2019


Các loại án phí trong vụ án hành chính

Các loại án phí trong vụ án hành chính

Theo quy định pháp luật hành các loại án phí trong vụ án hành chính bao gồm loại án phí nào?

07/01/2019


Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính

Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính

Theo quy định pháp luật thì thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính là bao lâu?

04/01/2019


Nhắn tin lăng mạ người khác bị xử phạt như nào

Nhắn tin lăng mạ người khác bị xử phạt như nào

Tôi hay bị một người nhắn tin hăm dọa, thậm chí có cả lời lẽ xúc phạm đến tôi, giờ tôi muốn hỏi luật sư về hành vi nhắn tin lăng mạ người khác bị xử phạt như nào?

03/01/2019


Buôn bán pháo bị xử lý như thế nào

Buôn bán pháo bị xử lý như thế nào

Tôi và mấy người bạn trong làng rủ nhau buôn bán pháp sau đó bị công an bắt, tôi muốn hỏi Luật sư về hành vi buôn bán pháo bị xử lý như thế nào?

03/01/2019


Quyết định kỷ luật công chức

Quyết định kỷ luật công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyết định kỷ luật công chức theo quy định pháp luật.

04/12/2018


Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật công chức

Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật công chức

Việc tổ chức họp Hội đồng kỷ luật công chức được tiến hành như thế nào?

04/12/2018


Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức

Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức

Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những ai?

04/12/2018


Hội đồng kỷ luật công chức

Hội đồng kỷ luật công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hội đồng kỷ luật công chức theo quy định pháp luật.

04/12/2018


Tổ chức họp kiểm điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật

Tổ chức họp kiểm điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật

Tổ chức họp kiểm điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật được tiến hành như thế nào?

04/12/2018


Thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức

Thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức theo quy định pháp luật.

04/12/2018


Buộc thôi việc công chức

Buộc thôi việc công chức

Luật sư cho tôi hỏi về những trường hợp có thể buộc thôi việc công chức theo quy định pháp luật?

04/12/2018


Cách chức công chức

Cách chức công chức

Tôi có hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp đề được bổ nhiệm, vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi có bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức công chức không?

04/12/2018


Giáng chức công chức

Giáng chức công chức

Các trường hợp giáng chức công chức theo quy định pháp luật hiện hành?

04/12/2018


Hạ bậc lương công chức

Hạ bậc lương công chức

Công chức bị áp dụng hình thức hạ bậc lương công chức khi có hành vi như thế nào?

04/12/2018


Cảnh cáo công chức

Cảnh cáo công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hình thức kỷ luật cảnh cáo công chức.

03/12/2018


bttop