LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã

Chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Quyết định nghỉ hưu đối với công chức

Quyết định nghỉ hưu đối với công chức

Quy định của pháp luật về quyết định nghỉ hưu đối với công chức?

30/11/2018


Xác định thời điểm nghỉ hưu đối với công chức

Xác định thời điểm nghỉ hưu đối với công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xác định thời điểm nghỉ hưu đối với công chức theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho công chức

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho công chức

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho công chức được lấy từ đầu theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Thời gian công chức làm việc được tính trợ cấp thôi việc

Thời gian công chức làm việc được tính trợ cấp thôi việc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành thời gian công chức làm việc được tính trợ cấp thôi việc theo quy định.

30/11/2018


Trợ cấp thôi việc cho công chức

Trợ cấp thôi việc cho công chức

Luật sư cho tôi hỏi về mức trợ cấp thôi việc cho công chức được tính như thế nào?

30/11/2018


Thủ tục giải quyết thôi việc cho công chức

Thủ tục giải quyết thôi việc cho công chức

Thủ tục giải quyết thôi việc cho công chức được thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành?

30/11/2018


Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức

Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức

Quy định của pháp luật về hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức?

30/11/2018


Xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch công chức

Xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch công chức

Xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch công chức được tiến hành như thế nào theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

30/11/2018


Nội dung quản lý công chức

Nội dung quản lý công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung quản lý công chức theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Thông báo kết quả kỳ thi và bổ nhiệm vào ngạch công chức

Thông báo kết quả kỳ thi và bổ nhiệm vào ngạch công chức

Thông báo kết quả kỳ thi và bổ nhiệm vào ngạch công chức theo quy định pháp luật hiện hành.

30/11/2018


Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

Quy định pháp luật về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức.

30/11/2018


Hội đồng thi nâng ngạch công chức

Hội đồng thi nâng ngạch công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hội đồng thi nâng nghạch công chức theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức xã thành công chức huyện

Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức xã thành công chức huyện

Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức xã thành công chức huyện được quy định như thế nào?

30/11/2018


Hướng dẫn tập sự công chức

Hướng dẫn tập sự công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc hướng dẫn tập sự công chức theo quy định pháp luật.

30/11/2018


Chế độ tập sự của công chức

Chế độ tập sự của công chức

Luật sư cho tôi hỏi quy định pháp luật hiện về chế độ tập sự của công chức?

30/11/2018


Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức gồm những trường hợp nào?

30/11/2018


Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

 Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

Quy định pháp luật về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức?

30/11/2018


Cách tính điểm xét tuyển công chức

Cách tính điểm xét tuyển công chức

Cách tính điểm xét tuyển công chức được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

30/11/2018


bttop