LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015.

TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015.

Thế nào là hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự? Nếu hành vi khiến người trốn tránh Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình thì có bị xử lý hình sự không?

11/05/2018


TỘI MUA DÂM NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 2015.

TỘI MUA DÂM NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 2015.

Người nào có hành vi mua dâm với người dưới 18 tuổi mà Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự như thế nào?

11/05/2018


TỘI MÔI GIỚI MẠI DÂM 2015.

TỘI MÔI GIỚI MẠI DÂM 2015.

Thế nào là môi giới mại dâm? Người nào Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng từ việc môi giới mại dâm thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


TỘI CHỨA MẠI DÂM 2015.

TỘI CHỨA MẠI DÂM 2015.

Người nào thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng từ hành vi chứa mại dâm thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


HÀNH VI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY DUNG LỢI LỚN 2015.

HÀNH VI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY DUNG LỢI LỚN 2015.

Thế nào là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy? Hành vi truyền bá Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


HÀNH VI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY 2015.

HÀNH VI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY 2015.

Thế nào là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy? Hành vi Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


THẾN NÀO LÀ TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY 2015?

THẾN NÀO LÀ TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY 2015?

Thế nào là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy? Hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


TỘI DỤ DỖ, ÉP BUỘC HOẶC CHỨA CHẤP NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM PHÁP 2015.

TỘI DỤ DỖ, ÉP BUỘC HOẶC CHỨA CHẤP NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM PHÁP 2015.

Hành vi dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp được Bộ luật hình sự 2015 quy định như thế nào?

11/05/2018


TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ 2015.

TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ 2015.

Người nào thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng từ việc chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


TỘI XÂM PHẠM THI THỂ, MỒ MẢ, HÀI CỐT 2015.

TỘI XÂM PHẠM THI THỂ, MỒ MẢ, HÀI CỐT 2015.

Thế nào là xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt? Trường hợp chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2015.

XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2015.

Người nào thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng từ hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


THẾ NÀO LÀ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2015.

THẾ NÀO LÀ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2015.

Những hành vi nào vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm? Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm có  phải là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm không?

11/05/2018


TỘI PHÁ THAI TRÁI PHÉP 2015.

TỘI PHÁ THAI TRÁI PHÉP 2015.

Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào?

11/05/2018


TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 2015

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 2015

Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy mà gây hậu quả chết người thì bị xử lý về hình sự như thế nào theo Bộ luật Hình sự 2015?

11/05/2018


TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ GÂY CHẾT NGƯỜI 2015.

TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ GÂY CHẾT NGƯỜI 2015.

Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách gây hậu quả làm chết hai người thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ không?

11/05/2018


TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2015

TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2015

Thế nào là cản trở giao thông đường bộ? Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

11/05/2018


CÓ TRUY TỐ NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG SỬ DỤNG RƯỢU, BIA KHÔNG?

CÓ TRUY TỐ NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG SỬ DỤNG RƯỢU, BIA KHÔNG?

Khi tham gia giao thông Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

11/05/2018


TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2015

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2015

Người nào tham gia giao thông mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà làm chết người thì bị xử lý như thế nào?

10/05/2018


TỘI LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY 2015

TỘI LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY 2015

Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

10/05/2018


TỘI CƯỠNG BỨC NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY 2015

TỘI CƯỠNG BỨC NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY 2015

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

10/05/2018


bttop