LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Tội cướp giật tài sản

Tội cướp giật tài sản

Tội cướp giật tài sản được quy định cụ thể tại Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 2013. Mặc dù điều luật không quy định cụ thể như thế nào là cướp giật tài sản, tuy nhiên dựa vào lý luận khoa học hình sự, cũng như thực tiễn các vụ án đã xảy ra thì có thể hiểu hành vi cướp giật tài sản là hành vi lợi dụng sơ hở của người khác, công khai, nhanh chóng...

05/01/2018


Tử hình -Khó tuyên?

Tử hình -Khó tuyên?

Thực tế cho thấy rằng, những vụ án mà bị cáo bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội, hoặc hành vi của bị cáo đã rõ ràng, cơ sở chứng cứ buộc tội đầy đủ, bị cáo nhận tội thì việc HĐXX đưa ra phán quyết án tử cho bị cáo là hoàn toàn đơn giản, hợp lý. Tuy nhiên, cũng có những vụ án mà HĐXX không thể phán quyết án tử...

05/01/2018


Nội quy phòng xử án

Nội quy phòng xử án

Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành nội quy phòng xử án và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.

05/01/2018


bttop