LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 2015

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 2015

Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy mà gây hậu quả chết người thì bị xử lý về hình sự như thế nào theo Bộ luật Hình sự 2015?

11/05/2018


TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ GÂY CHẾT NGƯỜI 2015.

TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ GÂY CHẾT NGƯỜI 2015.

Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách gây hậu quả làm chết hai người thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ không?

11/05/2018


TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2015

TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2015

Thế nào là cản trở giao thông đường bộ? Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

11/05/2018


CÓ TRUY TỐ NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG SỬ DỤNG RƯỢU, BIA KHÔNG?

CÓ TRUY TỐ NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG SỬ DỤNG RƯỢU, BIA KHÔNG?

Khi tham gia giao thông Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

11/05/2018


TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2015

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2015

Người nào tham gia giao thông mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà làm chết người thì bị xử lý như thế nào?

10/05/2018


TỘI LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY 2015

TỘI LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY 2015

Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

10/05/2018


TỘI CƯỠNG BỨC NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY 2015

TỘI CƯỠNG BỨC NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY 2015

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

10/05/2018


TỘI CHỨA CHẤP VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 2015

TỘI CHỨA CHẤP VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 2015

Người cho thuê, cho mượn địa điểm để chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

10/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI NHẬP KHẨU, PHÁT TÁN CÁC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI NHẬP KHẨU, PHÁT TÁN CÁC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI 2015

Thế nào là các loại ngoại lai xâm hại?  Pháp nhân thương mại có hành vi nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

10/05/2018


TỘI NHẬP KHẨU, PHÁT TÁN CÁC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI 2015

TỘI NHẬP KHẨU, PHÁT TÁN CÁC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI 2015

Thế nào là các loại ngoại lại xâm hại?  Hành vi nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lại xâm hại có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

10/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 2015

Pháp nhân thương mại có hành vi gây thiệt hại đến hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên có bị truy tố hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên không?

10/05/2018


TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 2015

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 2015

Hành vi gây thiệt hại đến hệ sinh thái tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên có bị truy tố hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên không?

10/05/2018


PHÁP NHÂN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 2015

PHÁP NHÂN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 2015

Các loài động vật quý hiếm đang có số lượng giảm sút theo thời gian, vì thế, chúng ta cần phải có những biện pháp để quản lý và bảo vệ chúng. Vậy pháp nhân thương mại vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật quý hiếm, nguy cấp có bị xử lý theo pháp luật hình sự không?

10/05/2018


TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 2015

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 2015

Các loài động vật quý hiếm đang có số lượng giảm sút theo thời gian, vì thế, chúng ta cần phải có những biện pháp để quản lý và bảo vệ chúng. Vậy các hành săn bắt, nuôi, nhốt,.. có bị xử lý theo pháp luật hình sự không?

10/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI HỦY HOẠI RỪNG 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI HỦY HOẠI RỪNG 2015

Pháp nhân thương mại nào mà có hành vi đốt rừng, phá rừng, làm cho rừng không còn khả năng phục hồi, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn cố tình thực hiện hành vi thì có bị truy tố về tội hủy hoại rừng không?

10/05/2018


TỘI HỦY HOẠI RỪNG 2015

TỘI HỦY HOẠI RỪNG 2015

Hành vi đốt rừng, phá rừng đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn cố tình thực hiện hành vi thì có bị truy tố về tội hủy hoại rừng không?

10/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI HỦY HOẠI NGUỒN LỢI THỦY SẢN 2015

PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI HỦY HOẠI NGUỒN LỢI THỦY SẢN 2015

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, pháp nhân nào có hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản như: sử dụng chất độc, chất nổ, khai thác thủy sản trong khu vực cấm,… thì bị truy tố về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản?

10/05/2018


TỘI HỦY HOẠI NGUỒN LỢI THỦY SẢN 2015

TỘI HỦY HOẠI NGUỒN LỢI THỦY SẢN 2015

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, người nào có hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản như: sử dụng chất độc, chất nổ, khai thác thủy sản trong khu vực cấm,… thì bị truy tố về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản?

10/05/2018


PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI ĐƯA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀO VIỆT NAM

 PHÁP NHÂN CÓ HÀNH VI ĐƯA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀO VIỆT NAM

Theo Bộ luật hình sự 2015, người nào có hành vi vi phạm đưa chất thải nguy hại vào Việt Nam sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


TỘI ĐƯA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀO VIỆT NAM 2015

 TỘI ĐƯA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀO VIỆT NAM 2015

Theo Bộ luật hình sự 2015, người nào có hành vi vi phạm đưa chất thải nguy hại vào Việt Nam sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

08/05/2018


bttop