LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Chế độ ăn, ở đối với phạm nhân

Chế độ ăn, ở đối với phạm nhân

Phạm nhân được bảo đảm chế độ ăn ở khi chấp hành án phạt tù. Vậy chế độ ăn, ở đối với phạm nhân được quy định cụ thể như thế nào?

07/11/2018


Thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù

Thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù

Việc thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù được quy định như thế nào?

06/11/2018


Trả lại tự do cho phạm nhân

Trả lại tự do cho phạm nhân

Phạm nhân hết thời hạn chấp hành án phạt tù thì được trả lại tự do theo quy định. Vậy việc trả lại tự do cho phạm nhân được thực hiện như thế nào?

06/11/2018


Xử lý phạm nhân vi phạm

Xử lý phạm nhân vi phạm

Trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân vi phạm nội quy, quy chế trại giam hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì bị kỷ luật. Vậy việc xử lý phạm nhân vi phạm được quy định cụ thể như thế nào?

06/11/2018


Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn

Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn

Khi phạm nhân bỏ trốn, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải tổ chức truy bắt ngay. Vậy giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn được quy định như thế nào?

06/11/2018


Khen thưởng phạm nhân

Khen thưởng phạm nhân

Trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam, có thành tích trong lao động hoặc lập công thì được khen thưởng theo quy định. Vậy việc khen thưởng phạm nhân được thực hiện như thế nào?

06/11/2018


Thủ tục giao nhận, áp giải phạm nhân được trích xuất

Thủ tục giao nhận, áp giải phạm nhân được trích xuất

Cơ quan, người tiến hành tố tụng khi có yêu cầu trích xuất phạm nhân phải gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan có yêu cầu trích xuất để yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ra lệnh trích xuất. Vậy thủ tục giao nhận, áp giải phạm nhân được trích xuất được thực hiện như thế nào?

06/11/2018


Trả lại phạm nhân được trích xuất

Trả lại phạm nhân được trích xuất

Hết thời hạn ghi trong lệnh trích xuất, lệnh gia hạn trích xuất hoặc trong thời hạn trích xuất, thời hạn gia hạn trích xuất nhưng không còn nhu cầu trích xuất thì cơ quan nhận phạm nhân được trích xuất thực hiện trả lại phạm nhân được trích xuất theo quy định.

06/11/2018


Thời hạn trích xuất, gia hạn trích xuất phạm nhân

Thời hạn trích xuất, gia hạn trích xuất phạm nhân

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng căn cứ vào yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử để đề nghị thời hạn trích xuất, gia hạn trích xuất. Vậy thời hạn trích xuất, gia hạn trích xuất phạm nhân được quy định như thế nào?

06/11/2018


Sử dụng kết quả lao động của phạm nhân

Sử dụng kết quả lao động của phạm nhân

Kết quả lao động của phạm nhân trong trại giam được sử dụng theo quy định. Vậy việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân được quy định cụ thể như thế nào?

01/11/2018


Chế độ lao động của phạm nhân

Chế độ lao động của phạm nhân

Phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa nhập cộng đồng. Vậy chế độ lao động của phạm nhân được quy định như thế nào?

01/11/2018


Chế độ học tập, học nghề và được thông tin của phạm nhân

Chế độ học tập, học nghề và được thông tin của phạm nhân

Chế độ học tập, học nghề và được thông tin của phạm nhân được quy định như thế nào?

01/11/2018


Quy định về chế độ giam giữ phạm nhân

Quy định về chế độ giam giữ phạm nhân

Trại giam tổ chức giam giữ phạm nhân theo quy định. Vậy theo pháp luật hiện hành, quy định về chế độ giam giữ phạm nhân như thế nào?

01/11/2018


Chế độ ăn đối với phạm nhân

Chế độ ăn đối với phạm nhân

Phạm nhân trong trại giam sẽ có chế độ ăn theo quy định. Vậy chế độ ăn đối với phạm nhân được quy định như thế nào?

01/11/2018


Chế độ quản lý, giam giữ phạm nhân

Chế độ quản lý, giam giữ phạm nhân

Việc quản lý, giam giữ phạm nhân phải được thực hiện theo quy định về chế độ quản lý, giam giữ phạm nhân.

01/11/2018


Quy mô giam giữ phạm nhân của trại giam

Quy mô giam giữ phạm nhân của trại giam

Việc giam giữ phạm nhân của trại giam phải đảm bảo theo quy mô theo quy định. Vậy quy mô giam giữ phạm nhân của trại giam được quy định như thế nào?

01/11/2018


Tổ chức quản lý trại giam

Tổ chức quản lý trại giam

Trại giam là nơi thực hiện giam giữ phạm nhân. Vậy tổ chức quản lý trại giam được quy định như thế nào?

01/11/2018


Thu giữ, bảo quản đồ vật cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam

Thu giữ, bảo quản đồ vật cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam

Khi phát hiện phạm nhân đưa đồ vật cấm vào trại giam, cán bộ có trách nhiệm của trại giam phải thu giữ, bảo quản đồ vật cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam theo quy định.

01/11/2018


Đồ vật cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam

Đồ vật cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam

Cơ quan tiếp nhận phổ biến cho phạm nhân thực hiện phổ biến các loại đồ vật cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam. Vậy đó là những đồ vật gì?

01/11/2018


Tiếp nhận người chấp hành án phạt tù

Tiếp nhận người chấp hành án phạt tù

Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện được chỉ định thi hành án phải tiếp nhận người chấp hành án phạt tù khi có đủ hồ sơ theo quy định.

01/11/2018


bttop