CÁC LĨNH VỰC KHÁC

ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trung tâm Trọng tài thương mại được thành lập phải tiến hành xây dựng điều lệ và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp với những quy định của Luật trọng tài thương mại. Vậy điều lệ Trung tâm Trọng tài thương mại bao gồm những nội dung gì?

20/07/2018


CÔNG BỐ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CÔNG BỐ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở. Và sau đó, trung tâm trọng tài phải thực hiện thủ tục công bố thành lập Trung tâm Trọng tài.

20/07/2018


ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên theo quy định của pháp luật đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập. Sau đó, trung tâm trọng tài phải thực hiện việc đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài theo đúng...

20/07/2018


THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài. Vậy điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài được quy định như thế nào?

20/07/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRỌNG TÀI VIÊN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRỌNG TÀI VIÊN

Khi một người đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và trở thành trọng tài viên sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Vậy quyền và nghĩa vụ của trọng tài viên bao gồm những gì?

20/07/2018


LUẬT ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

LUẬT ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, việc giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật. Tùy vào từng tranh chấp mà việc lựa chọn Luật áp dụng giải quyết tranh chấp cũng phải phù hợp.

20/07/2018


MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật trọng tài thương mại hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối những vi phạm trong thời hạn quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài hoặc Tòa án.

20/07/2018


GỬI THÔNG BÁO VÀ TRÌNH TỰ GỬI THÔNG BÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

GỬI THÔNG BÁO VÀ TRÌNH TỰ GỬI THÔNG BÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Vấn đề gửi thông báo và trình tự gửi thông báo trong hoạt động trọng tài thương mại phải tuân thủ đúng theo quy định của Luật trọng tài thương mại, nhằm đảm bảo được vấn đề thời hạn giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng.

20/07/2018


NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT KHÔNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP KỸ THUẬT GÂY CHẬM TÀU BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT KHÔNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP KỸ THUẬT GÂY CHẬM TÀU BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

Nhân viên đường sắt không tuân thủ quy trình tác nghiệp kỹ thuật gây chậm tàu, Trưởng tàu hoặc lái tàu phụ trách đoàn tàu để người đi trên tàu hàng trái quy định bị xử lý như thế nào?

20/07/2018


ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trọng tài thương mại là một trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên lựa chọn. Khi phát sinh tranh chấp, một vấn đề các bên cần lưu ý đó chính là địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

20/07/2018


XÁC ĐỊNH TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

XÁC ĐỊNH TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài thương mại do các bên lựa chọn, thường sẽ có sự hỗ trợ của Tòa án. Vì vậy việc xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài thương mại là rất quan trọng.

20/07/2018


TÒA ÁN TỪ CHỐI THỤ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

TÒA ÁN TỪ CHỐI THỤ LÝ  TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Công ty tôi có xảy ra tranh chấp liên quan đến Hợp đồng mua bán hàng hóa với một doanh nghiệp đối tác. Chúng tôi đã tiến hành thủ tục khởi kiện ra Tòa án nhưng đã bị Tòa án từ chối thụ lý vì lý do hai bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại. Tôi muốn hỏi như thế là đúng hay sai?

20/07/2018


ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI

ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI

Một trong những hình thức giải quyết tranh chấp thương mại là hình thức Trọng tài thương mại. Khi muốn áp dụng hình thức giải quyết tranh chấp này, các bên phải đáp ứng được các điều kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo quy định.

20/07/2018


NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010. Khi sử dụng hình thức trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp, các bên phải tuân thủ nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo quy định.

20/07/2018


TRƯỞNG TÀU KHÔNG CHẤP HÀNH YÊU CẦU KIỂM TRA VỀ NỒNG ĐỘ CỒN CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

TRƯỞNG TÀU KHÔNG CHẤP HÀNH YÊU CẦU KIỂM TRA VỀ NỒNG ĐỘ CỒN CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

Trưởng tàu Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, nhân viên trên tàu vi phạm quy định về sử dụng các chất kích thích mà pháp luật cấm sử dụng bị xử lý như thế nào?

20/07/2018


LÁI TÀU KHÔNG MANG THEO GIẤY PHÉP LÁI TÀU BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

LÁI TÀU KHÔNG MANG THEO GIẤY PHÉP LÁI TÀU BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO KỂ TỪ 01/08/2018?

Người lái tàu thực hiện hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà không mang theo Giấy phép lái tàu hoặc sử dụng Giấy phép lái tàu quá hạn bị xử lý như thế nào?

20/07/2018


QUỸ BÌNH ỔN GIÁ

QUỸ BÌNH ỔN GIÁ

Lập quỹ bình ổn giá nhằm mục tiêu hỗ trợ cho bình ổn giá; sử dụng quỹ bình ổn giá khi giá của hàng hóa, dịch vụ đó biến động bất thường hoặc tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống.Vậy quỹ bình ổn giá là gì và việc lập quỹ bình ổn giá được thực hiện như thế nào?

04/07/2018


NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIÁ

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường, điều tiết giá theo quy định của pháp luật để bình ổn giá; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước. Vậy nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá bao gồm những gì?

04/07/2018


BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ

BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ

Nhà nước thực hiện hoạt động bình ổn giá trong các trường hợp nhất định đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục được thực hiện bình ổn giá. Vậy biện pháp bình ổn giá bao gồm những biện pháp nào?

03/07/2018


THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bình ổn giá là việc Nhà nước áp dụng biện pháp thích hợp về điều hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và biện pháp kinh tế, hành chính cần thiết khác để tác động vào sự hình thành và vận động của giá, không để giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý. Vậy Nhà nước thực hiện...

03/07/2018


bttop