CÁC LĨNH VỰC KHÁC

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Khi sử dụng lao động là người giúp việc gia đình, người sử dụng cần lưu ý vấn đề ký kết hợp đồng với người lao động. Hiện nay hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình đã được quy định rất cụ thể trong Bộ luật lao động 2012.

27/05/2018


LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Thế nào là lao động là người giúp việc gia đình? Lao động giúp việc gia đình có phải là những người nội trợ làm các công việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa?

27/05/2018


SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của lao động là người khuyết tật, có chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc, theo quy định của Luật người khuyết tật. Chính phủ quy định chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người sử dụng lao động sử dụng lao...

27/05/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HẾT HIỆU LỰC

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HẾT HIỆU LỰC

Người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải xin cấp Giấy phép lao động cần lưu ý đến các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực để đảm bảo thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình làm việc.

27/05/2018


NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động. Việc sử dụng lao động chưa thành niên phải tuân...

26/05/2018


CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

Những công việc nào không được sử dụng lao động nữ? Đó là các công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành; công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước; công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ.

26/05/2018


BẢO VỆ THAI SẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

BẢO VỆ THAI SẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Lao động nữ là người lao động đặc thù được pháp luật lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp rất chặt chẽ. Đặc biệt là chế độ bảo vệ thai sản đối với lao động nữ.

26/05/2018


NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Việc người sử dụng lao động áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật nhằm đảm bảo người lao động thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật. Khi xử lý kỷ luật người lao động, người sử dụng lao động phải tuân thủ nguyên tắc và trình tự theo quy định của pháp luật.

26/05/2018


KHÔNG CHẤP HÀNH YÊU CẦU KIỂM TRA VỀ CHẤT MA TÚY BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG CHẤP HÀNH YÊU CẦU KIỂM TRA VỀ CHẤT MA TÚY BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ  bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


XE MÁY KÉO ĐỖ XE KHÔNG ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO ĐỖ XE KHÔNG ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc; khi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm theo quy định bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

Thỏa ước lao động tập thể có thể bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ. vậy thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khi nào? Ai là người có thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu? Xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu như thế nào?

25/05/2018


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động, các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

25/05/2018


XE MÁY KÉO KHÔNG THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO KHÔNG THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định khi phương tiện bị hư hỏng trên đoạn đường bộ bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

25/05/2018


XE MÁY KÉO ĐI GÂY CẢN TRỞ XE ƯU TIÊN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO ĐI GÂY CẢN TRỞ XE ƯU TIÊN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


XE MÁY KÉO ĐI VÀO ĐƯỜNG CẤM BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO ĐI VÀO ĐƯỜNG CẤM BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


NỘI DUNG ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

NỘI DUNG ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

 Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vậy nội dung đối thoại tại nơi làm việc gồm những gì?

25/05/2018


QUAY ĐẦU XE MÁY KÉO TRÁI QUY ĐỊNH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

QUAY ĐẦU XE MÁY KÉO TRÁI QUY ĐỊNH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo “Cấm quay đầu xe bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÁY VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÁY VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

Người điều khiển máy kéo Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÁY VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÁY VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

25/05/2018


bttop