CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Bấm còi trong khu dân cư bị phạt thế nào?

Bấm còi trong khu dân cư bị phạt thế nào?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hành vi bấm còi trong khu dân cư bị phạt thế nào theo quy định pháp luật hiện hành.

18/01/2019


Chở người trên buồng lái quá số lượng bị xử phạt bao nhiêu

Chở người trên buồng lái quá số lượng bị xử phạt bao nhiêu

Hành vi chở người trên buồng lái quá số lượng bị xử phạt bao nhiêu theo quy định pháp luật hiện hành?

18/01/2019


Không thắt dây an toàn có bị phạt không

Không thắt dây an toàn có bị phạt không

Luật sư cho tôi hỏi về hành vi không thắt dây an toàn có bị phạt không theo quy định pháp luật hiện hành?

18/01/2019


Điều khiển xe máy quá tốc độ bị xử phạt thế nào?

Điều khiển xe máy quá tốc độ bị xử phạt thế nào?

Tôi điều khiển xe máy chạy quá tốc 25km/giờ, giờ tôi muốn Luật sư tư vấn giúp tôi việc điều khiển xe máy quá tốc độ bị xử phạt thế nào?

18/01/2019


Nội dung phương án bảo vệ môi trường

Nội dung phương án bảo vệ môi trường

Nội dung phương án bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Thời điểm lập, trình thẩm định phương án và phương án bổ sung bảo vệ môi trường

Thời điểm lập, trình thẩm định phương án và phương án bổ sung bảo vệ môi trường

Thời điểm lập, trình thẩm định phương án và phương án bổ sung được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Các trường hợp không phải phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Các trường hợp không phải phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Các trường hợp không phải phương án cải tạo, phục hồi môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

Cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

Đối tượng lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Quy định chung về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường

Nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường

Nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường được pháp luật quy định như thế nào??

18/01/2019


Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường được pháp luật quy định như thế nào??

18/01/2019


Tranh chấp về môi trường

Tranh chấp về môi trường

Tranh chấp về môi trường được pháp luật quy định như thế nào? Các bên tranh chấp môi trường gồm những ai?

18/01/2019


Xử lý vi phạm vệ môi trường

Xử lý vi phạm vệ môi trường

Xử lý vi phạm vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường

Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường

Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về môi trường

Ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về môi trường

Ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


bttop