CÁC LĨNH VỰC KHÁC

THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục thu hồi giấy chứng nhân đăng ký đầu tư của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 1900619.

07/08/2018


THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN DĂNG KÝ ĐẦU TƯ KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN DĂNG KÝ ĐẦU TƯ KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dưới đây là hướng dẫn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

06/08/2018


THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Thủ tục lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG Ở VIỆT NAM

THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG Ở VIỆT NAM

Thủ tục để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được công nhận hoạt động ở Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định pháp luật mới nhất.

06/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Thủ tục thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập theo quy định pháp luật hiện hành.

06/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

THỦ TỤC ĐỂ PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục để phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo?

06/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

Dưới đây là hướng dẫn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 về thủ tục thành lập phân hiệu của trường đại học công lập theo pháp luật hiện hành.

06/08/2018


THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHAM

THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHAM

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung cấp sư phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGHÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGHÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM CÔNG LẬP

Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục để trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục.

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Thủ tục để trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Sau đây Luật Huy Thành xin được đưa ra tư vấn về thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú theo pháp luật hiện hành để Quý hàng tham khảo.

03/08/2018


THỦ TỤC TỤC ĐỂ TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC TỤC ĐỂ TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Thủ tục để trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP CÔNG LẬP

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập.

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục để trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục theo pháp luật hiện hành.

03/08/2018


bttop