CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng sản xuất

Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng sản xuất

Việc sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng sản xuất phải tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện theo quy định của pháp luật.

18/01/2019


Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng bao gồm: khai thác gỗ rừng trồng; khai thác tận dụng gỗ rừng trồng; khai thác tận thu gỗ rừng trồng; khai thác loài nguy cấp, quý, hiếm và hưởng lợi từ khai thác lâm sản.

18/01/2019


Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Điều kiện khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên được quy định như thế nào?

18/01/2019


Thủ tục thành lập khu rừng đặc dụng

Thủ tục thành lập khu rừng đặc dụng

Việc thành lập khu rừng đặc dụng phải tuân thủ đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục thành lập khu rừng đặc dụng như thế nào?

17/01/2019


Tiêu chí rừng phòng hộ

Tiêu chí rừng phòng hộ

Tiêu chí xác định rừng phòng hộ được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

17/01/2019


Tiêu chí rừng đặc dụng

Tiêu chí rừng đặc dụng

Rừng đặc dụng được xác định theo tiêu chí nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

17/01/2019


Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Tiêu chí rừng trồng

Tiêu chí rừng trồng

Rừng trồng là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng. Vậy tiêu chí rừng trồng được quy định như thế nào?

17/01/2019


Phát triển công nghiệp môi trường

Phát triển công nghiệp môi trường

Phát triển công nghiệp môi trường được pháp luật quy định như thế nào?  

17/01/2019


Tiêu chí rừng tự nhiên

Tiêu chí rừng tự nhiên

Rừng tự nhiên là gì? Tiêu chí rừng tự nhiên được quy định như thế nào?

17/01/2019


Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường

Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường

Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Quy định về phân loại rừng

Quy định về phân loại rừng

Để đảm bảo cho công tác quản lý rừng hiệu quả, hiện nay các quy định của pháp luật pháp luật quy định về phân loại rừng rất cụ thể.

17/01/2019


Phát triển dịch vụ môi trường

Phát triển dịch vụ môi trường

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp phát triển dịch vụ môi trường thông qua hình thức đấu thầu, cơ chế hợp tác công tư

17/01/2019


Quỹ bảo vệ môi trường là gì?

Quỹ bảo vệ môi trường là gì?

Quỹ bảo vệ môi trường là tổ chức tài chính được thành lập ở trung ương, ngành, lĩnh vực, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

17/01/2019


Chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp

Chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp

Lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Nhà nước luôn có những chính sách quan tâm đến lâm nghiệp. Vậy chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp bao gồm những gì?

17/01/2019


Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp

Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp

Hoạt động lâm nghiệp bao gồm một hoặc nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Mọi hoạt động lâm nghiệp đều phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp theo quy định.

17/01/2019


Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

17/01/2019


Phí bảo vệ môi trường

Phí bảo vệ môi trường

Tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường.

17/01/2019


Chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường

Chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường

Chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


bttop