CÁC LĨNH VỰC KHÁC

MUA BÁN HÀNG HÓA, THẢ GIA SÚC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

MUA BÁN HÀNG HÓA, THẢ GIA SÚC TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Mua bán hàng hóa, họp chợ, thả trâu, bò, gia súc trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt bị xử lý như thế nào?

19/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỚNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM QUY ĐỊNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỚNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

19/06/2018


XÂY DỰNG LÒ VÔI CÁCH CHỈ GIỚI HÀNH LANG AN TOÀN GAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT NHỎ HƠN 10M BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XÂY DỰNG LÒ VÔI CÁCH CHỈ GIỚI HÀNH LANG AN TOÀN GAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT NHỎ HƠN 10M BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Xây dựng lò vôi, lò gốm, lò gạch, lò nấu gang, thép, xi măng, thủy tinh cách ngoài chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt nhỏ hơn 10 m bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐƯỚNG SẮT?

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐƯỚNG SẮT?

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


KÉO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN QUA ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KÉO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN QUA ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Mở đường ngang, kéo đường dây thông tin, đường dây tải điện, xây dựng cầu vượt, hầm chui, cống, các công trình khác trái phép qua đường sắt bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


ĐÀO ĐẤT, ĐÁ TRÁI PHÉP TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐÀO ĐẤT, ĐÁ TRÁI PHÉP TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đào đất, đá; lấy đất, đá trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


ĐỂ CHẤT NGUY HIỂM TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐỂ CHẤT NGUY HIỂM TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Để chất dễ cháy, dễ nổ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Che khuất biển hiệu, mốc hiệu, tín hiệu của công trình đường sắt bị xử lý như thế nào?

18/06/2018


THỦ TỤC CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO

THỦ TỤC CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo?

14/06/2018


THỦ TỤC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

THỦ TỤC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Thủ tục cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định pháp luật hiện hành.

14/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập chung?

14/06/2018


THỦ TỤC THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

Thủ tục thông báo người đại diện cơ sở tín ngưỡng theo quy định của pháp luật?

14/06/2018


MIỄN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG

MIỄN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG

Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng theo quy định của pháp luật hiện hành?

14/06/2018


HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG

HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng?

14/06/2018


THỦ TỤC TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG

THỦ TỤC TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng?

14/06/2018


THỦ TỤC TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH

THỦ TỤC TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH

Con trai tôi muốn cai nghiện ma túy tại nhà thì sẽ phải thực hiện thủ tục tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình như thế nào?

14/06/2018


NHẬN CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP

NHẬN CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp?

14/06/2018


THỦ TỤC NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

THỦ TỤC NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Tôi đang muốn nhận nuôi dưỡng những trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội thì cần phải thực hiện thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội như nào?

14/06/2018


THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG

THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật hiện hành?

14/06/2018


HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG KHI THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ

HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG KHI THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ

Tôi thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội nhưng nay tôi phải thay đổi nơi cư trú. Vậy Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục hưởng trợ cấp xã hội khi thay đổi nơi cư trú được thực hiện như nào?

14/06/2018


THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH, THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH, THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật hiện hành?

14/06/2018


bttop