CÁC LĨNH VỰC KHÁC

THỦ TỤC THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

THỦ TỤC THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục thực hiện trợ cấp xã hôi hàng tháng cho người cao tuổi theo quy định pháp luật hiện hành được thực hiện như nào?

14/06/2018


THỦ TỤC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT VỀ HỖ TRỢ LÀM NHÀ Ở, SỬA CHỮA NHÀ Ở

THỦ TỤC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT VỀ HỖ TRỢ LÀM NHÀ Ở, SỬA CHỮA NHÀ Ở

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở?

13/06/2018


THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

Thủ tục đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật hiện hành.

13/06/2018


THỦ TỤC XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

THỦ TỤC XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật?

13/06/2018


THỦ TỤC ỦY QUYỀN HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI

THỦ TỤC ỦY QUYỀN HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành?

13/06/2018


THỦ TỤC ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

THỦ TỤC ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Nhằm thực hiện chế độ chế độ chính sách đối với những người có công vớ cách mạng, Nhà nước có quy định rất cụ thể về viêc chế độ ưu đãi cho những đối tượng này. Vậy thủ tục ưu đãi cho người có công với cách mạng được quy định như nào?

13/06/2018


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT?

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT?

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

07/06/2018


NEO ĐẬU THUYỀN TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CẦU ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

NEO ĐẬU THUYỀN TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CẦU ĐƯỜNG SẮT BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Neo đậu phương tiện vận tải thủy, bè, mảng hoặc các vật thể khác trong phạm vi bảo vệ cầu đường sắt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


VƯỢT HÀNG RÀO NGĂN CÁCH GIỮA ĐƯỜNG SẮT VỚI KHU VỰC XUNG QUANH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

VƯỢT HÀNG RÀO NGĂN CÁCH GIỮA ĐƯỜNG SẮT VỚI KHU VỰC XUNG QUANH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Vượt tường rào, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt với khu vực xung quanh bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHÔNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI HẬU QUẢ DO SỰ CỐ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI HẬU QUẢ DO SỰ CỐ BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Không tổ chức phòng, chống và khắc phục kịp thời hậu quả do sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông đường sắt để bảo đảm giao thông đường sắt an toàn, thông suốt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


LỢI DỤNG TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LỢI DỤNG TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lợi dụng tai nạn giao thông đường sắt để xâm phạm tài sản, phương tiện bị nạn; làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông đường sắt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỨU NẠN KHI CÓ ĐIỀU KIỆN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỨU NẠN KHI CÓ ĐIỀU KIỆN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Cá nhân Không thực hiện nghĩa vụ cứu nạn khi có điều kiện cứu nạn giao thông đường sắt bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


ĐIỀU KHIỂN XE SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG KHÔNG THÔNG BÁO CHO TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐIỀU KHIỂN XE SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG  KHÔNG THÔNG BÁO CHO TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe bánh xích, xe lu bánh sắt, các phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ giới hạn đi qua đường ngang mà không thông báo cho tổ chức quản lý đường ngang, không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toànbị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


XE MÁY KÉO QUAY ĐẦU XE TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO QUAY ĐẦU XE TRONG PHẠM VI ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Dừng xe, đỗ xe quay đầu xe trong phạm vi đường ngang, cầu chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


XE ĐẠP, XE THÔ SƠ KHÔNG CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH KHI ĐI QUA ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE ĐẠP, XE THÔ SƠ KHÔNG CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH KHI ĐI QUA ĐƯỜNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


PHÁT LỆNH CHO TÀU CHẠY KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

PHÁT LỆNH CHO TÀU CHẠY KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Nhân viên điều độ chạy tàu Phát mệnh lệnh liên quan đến chạy tàu không đúng thẩm quyền bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


TIẾP TỤC CHO TÀU CHẠY KHI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÍN HIỆU NGỪNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TIẾP TỤC CHO TÀU CHẠY KHI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÍN HIỆU NGỪNG TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu tiếp tục cho tàu chạy khi đã nhận được tín hiệu ngừng tàu bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHI DỒN TÀU KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC TÍN HIỆU DỒN TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHI DỒN TÀU KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC TÍN HIỆU DỒN TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Lái tàu, trưởng dồn, nhân viên ghép nối đầu máy toa xe Khi dồn tàu không thực hiện đúng các tín hiệu dồn theo quy định bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


ĐÓN, GỬI NHẦM TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐÓN, GỬI NHẦM TÀU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trực ban chạy tàu ga Đón, gửi tàu mà không thu chìa khóa ghi hoặc không áp dụng các biện pháp khống chế ghi bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


KHÔNG GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ CÁC MẪU ĐIỆN TÍN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

KHÔNG GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ CÁC MẪU ĐIỆN TÍN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trực ban chạy tàu ga không ghi chép đầy đủ các mẫu điện tín bị xử phạt như thế nào?

07/06/2018


bttop