CÁC LĨNH VỰC KHÁC

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN CÔNG LẬP

Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP LỚP NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO

THỦ TỤC THÀNH LẬP LỚP NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Dưới đây là hướng dẫn của TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ 19006179 về thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng theo pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiêp?

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Sau khi thành lập thì thủ tục để trường trung học hoạt động giáo dục như thế nào theo pháp luật hiện hành?

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thành lập trường trung học công lập?

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

THỦ TỤC ĐỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục để cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo quy định pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THỦ TỤC ĐỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Trường tiểu học sau khi được xây dựng cần phải thực hiện những thủ tục nhất định để đi vào hoạt động. Vậy thủ tục để trường tiểu học hoạt động giáo dục là gì?

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục được thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành?

03/08/2018


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về thủ tục thành lập trường mầm non tư thục theo quy định pháp luật mới nhất.

03/08/2018


THỦ TỤC XÁC ĐỊNH XE THUỘC DIỆN KHÔNG CHỊU PHÍ, ĐƯỢC BÙ TRỪ HOẶC TRẢ LẠI TIỀN PHÍ ĐÃ NỘP

THỦ TỤC XÁC ĐỊNH XE THUỘC DIỆN KHÔNG CHỊU PHÍ, ĐƯỢC BÙ TRỪ HOẶC TRẢ LẠI TIỀN PHÍ ĐÃ NỘP

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp theo pháp luật hiện hành.

03/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đăng ký thường trú theo quy định pháp luật hiện hành.

02/08/2018


THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐỂ ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐỂ ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Dưới đây là hướng dẫn về thực hiện thủ tục nộp tiền để đảm bảo thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định pháp luật hiện hành.

02/08/2018


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN

Có thể thấy nhưng tranh chấp lao động về quyền phát sinh là điều không tránh khỏi trong thực tế các quan hệ pháp luật lao động. Vậy thủ tục giải quyết tranh chấp lao động về quyền sẽ được thực hiện như thế nào?

01/08/2018


THỦ TỤC GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành.

01/08/2018


THỦ TỤC GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CẤP DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CẤP DOANH NGHIỆP

Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp được thực hiện như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

01/08/2018


XẾP HẠNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO UBND TỈNH, THÀNH PHỐ LÀM CHỦ SỞ HỮU

XẾP HẠNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO UBND TỈNH, THÀNH PHỐ LÀM CHỦ SỞ HỮU

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục xếp hạng công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu theo pháp luật hiện hành.

01/08/2018


THỦ TỤC BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

THỦ TỤC BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục báo cáo về việc thay đổi người quản lý của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

01/08/2018


THỦ TỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

THỦ TỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Thủ tục báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật hiện hành?

01/08/2018


THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

01/08/2018


bttop