CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định…

05/01/2018


Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể bị tạm dừng, chấm dứt hoặc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật.

05/01/2018


Mức hưởng, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về việc làm.

05/01/2018


Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp

Bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp

Nếu cuộc đình công là bất hợp pháp mà gây thiệt hại cho người sử dụng lao động thì tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tuyên bố cuộc đình công vi phạm trình tự, thủ tục và thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để kịp thời trực tiếp gặp gỡ người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên để nghe ý kiến và hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động sản xuất...

05/01/2018


Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích sẽ do Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hòa giải. Nếu hòa giải không thành hoặc đã có biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

05/01/2018


Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Các tranh chấp lao động tập thể về quyền sẽ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiến hành giải quyết sau khi nhận được đơn yêu cầu.

05/01/2018


Hòa giải tranh chấp lao động cá nhân

Hòa giải tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải mà pháp luật có quy định.

05/01/2018


Hội đồng trọng tài lao động

Hội đồng trọng tài lao động

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại các đơn vị sử dụng lao động không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định sẽ được Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hòa giải.

05/01/2018


Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được sử dụng để trưng bày, triển lãm

Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được sử dụng để trưng bày, triển lãm

Bên sử dụng tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh để trưng bày, triển lãm phải trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.

05/01/2018


Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật

Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật

Bên sử dụng tác phẩm mẫu thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mức nhuận bút theo tỉ lệ phần trăm (%) giá thành tác phẩm, nhưng không quá các mức theo quy định. Điều 7 Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác quy định:

05/01/2018


Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh

Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh

Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình), không phân biệt vật liệu ghi hình, căn cứ vào thể loại, chất lượng, được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh theo tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí sản xuất được duyệt.

05/01/2018


Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu

Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều...

05/01/2018


Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi

Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ theo quy định:

05/01/2018


Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Nếu người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội...

05/01/2018


Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp trong lao động

Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp trong lao động

Trong xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để đảm bảo ứng cứu, sơ cứu kịp thời…Người lao động có quyền từ chối làm việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của mình…

05/01/2018


Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động Cả người sử dụng lao động lẫn người lao động đều phải có nghĩa bảo đảm công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động.

05/01/2018


Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thoả đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật...

05/01/2018


Người lao động bồi thường thiệt hại

Người lao động bồi thường thiệt hại

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


bttop