CÁC LĨNH VỰC KHÁC

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Trung tâm đăng kiểm không thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng thẩm quyền được giao bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


ĐĂNG KIỂM VIÊN LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐĂNG KIỂM VIÊN LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm làm sai lệch kết quả kiểm định bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE VI PHẠM?

PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE VI PHẠM?

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch lái xe còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

06/06/2018


TỰ Ý SỬ DỤNG PHẦN MỀM SÁT HẠC BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

TỰ Ý SỬ DỤNG PHẦN MỀM SÁT HẠC BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Tự ý thay đổi hoặc sử dụng phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, chủng loại xe ô tô sát hạch khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE KHÔNG ĐỦ QUY CHUẨN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE KHÔNG ĐỦ QUY CHUẨN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Trung tâm sát hạch lái xe không đủ điều kiện, quy chuẩn theo quy định bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE KHÔNG CÓ ĐỦ SỐ LƯỢNG XE TẬP LÁI BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE KHÔNG CÓ ĐỦ SỐ LƯỢNG XE TẬP LÁI BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Cơ sở đào tạo lái xe không có đủ số lượng xe tập lái các hạng để đáp ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong Giấy phép đào tạo lái xe bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


BỐ TRÍ GIÁO VIÊN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỂ GIẢNG DẠY LÁI XE BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

BỐ TRÍ GIÁO VIÊN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỂ GIẢNG DẠY LÁI XE BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Cơ sở đào tạo lái xe không bố trí giáo viên dạy thực hành ngồi bên canh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe; bố trí giáo viên không đủ tiêu chuẩn để giảng dạy bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


SỬ DỤNG XE TẬP LÁI KHÔNG CÓ MUI CHE CHO NGƯỜI HỌC BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

SỬ DỤNG XE TẬP LÁI KHÔNG CÓ MUI CHE CHO NGƯỜI HỌC BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Sử dụng xe tập lái không có mui che mưa, nắng; không có ghế ngồi chắc chắn cho người học trên thùng xe bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO LÁI XE DẠY THỰC HÀNH CHẠY SAI TUYẾN QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO LÁI XE DẠY THỰC HÀNH CHẠY SAI TUYẾN QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Giáo viên dạy thực hành chạy sai tuyến đường, thời gian quy định trong Giấy phép xe tập lái; không ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe (kể cả trong sân tập lái và ngoài đường giao thông công cộng) như thế nào?

06/06/2018


PHẠT BỔ SUNG VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE HOẠT ĐỘNG TRONG KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT?

PHẠT BỔ SUNG VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE HOẠT ĐỘNG TRONG KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT?

Người điều khiển xe ô tô đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

06/06/2018


XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ KHÔNG CÓ PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT?

XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ KHÔNG CÓ PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT?

Người điều khiển xe ô tô đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp bị phạt như thế nào?

06/06/2018


XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE KHÔNG CÓ TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN TẠM NHẬP, TÁI XUẤT?

XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE KHÔNG CÓ TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN TẠM NHẬP, TÁI XUẤT?

Người điều khiển phương tiện đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định bị phạt như thế nào?

06/06/2018


XỬ PHẠT PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUỐC TẾ?

XỬ PHẠT PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUỐC TẾ?

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài Điều khiển phương tiện không có Giấy phép vận tải quốc tế, phù hiệu vận tải quốc tế liên vận theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng bị phạt như thế nào?

06/06/2018


XỬ PHẠT PHƯƠNG TIỆN KHÔNG GẮN KÝ HIỆU PHÂN BIỆT QUỐC GIA?

XỬ PHẠT PHƯƠNG TIỆN KHÔNG GẮN KÝ HIỆU PHÂN BIỆT QUỐC GIA?

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia theo quy định như thế nào?

06/06/2018


PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI HÀNH VI ĐUA XE TRÁI PHÉP, CỔ VŨ ĐUA XE TRÁI PHÉP?

PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI HÀNH VI ĐUA XE TRÁI PHÉP, CỔ VŨ ĐUA XE TRÁI PHÉP?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

06/06/2018


ĐUA XE ĐẠP, ĐUA XE ĐẠP MÁY TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐUA XE ĐẠP, ĐUA XE ĐẠP MÁY TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông  bị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE BÁNH XÍCH, XE QUÁ TẢI TRONG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE BÁNH XÍCH, XE QUÁ TẢI TRONG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe bánh xích, xe quá tải trọng thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

06/06/2018


XE QUÁ TẢI TRONG TRÊN 150% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE QUÁ TẢI TRONG TRÊN 150%  BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 150%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụngbị xử phạt như thế nào?

06/06/2018


XE QUÁ TẢI TRONG TRÊN 50% ĐẾN 100% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE QUÁ TẢI TRONG TRÊN 50% ĐẾN 100% BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 50% đến 100%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


ĐIỀU KHIỂN XE BÁNH XÍCH VƯỢT QUÁ KHỔ GIỚI HẠN CỦA CẦU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

ĐIỀU KHIỂN XE BÁNH XÍCH VƯỢT QUÁ KHỔ GIỚI HẠN CỦA CẦU BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe bánh xích; xe quá tải trọng vượt quá khổ giới hạn của cầu, đường hoặc chở hàng vượt khổ giới hạn của cầu, đường tham gia giao thông, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng bị xử phạt như thế nào?

05/06/2018


bttop