LUẬT SƯ TRANH TỤNG

Dịch vụ Luật sư Tranh tụng tại các vụ án Hình sự và phi hình sự là lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành, đặc biệt Luật sư Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty Luật Huy Thành là Luật sư tranh tụng giỏi tại Hà Nội, người có rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hành trong các vụ án.

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân

Thẩm quyền của Tòa án được quy định tại Chương 3 Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2011), gồm hai mục: Mục 1 gồm 8 Điều quy định về những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết vụ án; và Mục 2 gồm 6 Điều quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp

05/01/2018


Luật sư Nguyễn Văn Thành

Luật sư Nguyễn Văn Thành

Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư tư vấn pháp lý, đại diện theo ủy quyền và tranh tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Hôn nhân và Gia đình; tham gia tranh tụng bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự.  

05/01/2018


bttop