LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

17/01/2019


Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được thành lập như thế nào? Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ gì?

17/01/2019


Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

17/01/2019


Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, một trong các bên tranh chấp có quyền nộp đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài nếu xét thấy có căn cứ.

17/01/2019


Quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Ai có quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài thương mại? Việc yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại được thực hiện như thế nào?

17/01/2019


Thủ tục ra phán quyết bổ sung của Hội đồng trọng tài

Thủ tục ra phán quyết bổ sung của Hội đồng trọng tài

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, Hội đồng trọng tài ra quyết định bổ sung nếu một bên có yêu cầu và các bên không có thỏa thuận khác. Vậy thủ tục ra phán quyết bổ sung của Hội đồng trọng tài như thế nào?

17/01/2019


Nguyên tắc ra phán quyết trọng tài thương mại

Nguyên tắc ra phán quyết trọng tài thương mại

Việc ra phán quyết của Hội đồng trọng tài phải tuân thủ nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Vậy nguyên tắc ra phán quyết trọng tài là gì?

17/01/2019


Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, trường hợp nào vụ tranh chấp bị đình chỉ giải quyết?

16/01/2019


Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được thực hiện như thế nào?

16/01/2019


Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc

Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc

Trường hợp các bên không có thoả thuận khác, việc thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc được quy định như thế nào?

16/01/2019


Thành phần Hội đồng trọng tài

Thành phần Hội đồng trọng tài

Thành phần Hội đồng trọng tài bao gồm mấy thành viên? Mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/01/2019


Thương lượng trong tố tụng trọng tài

Thương lượng trong tố tụng trọng tài

Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại, các bên có thể thương lượng thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp không?

16/01/2019


Đơn kiện lại của bị đơn trong tố tụng trọng tài

Đơn kiện lại của bị đơn trong tố tụng trọng tài

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Vậy đơn kiện lại của bị đơn trong tố tụng trọng tài được quy định như thế nào?

16/01/2019


Bản tự bảo vệ và việc gửi bản tự bảo vệ trong tố tụng trọng tài

Bản tự bảo vệ và việc gửi bản tự bảo vệ trong tố tụng trọng tài

Trong tố tụng trọng tài, bản tự bảo vệ bao gồm những nội dung gì? Việc gửi bản tự bảo vệ của đương sự được thực hiện như thế nào?

16/01/2019


Phí trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

Phí trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

Phí trọng tài là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Việc trả phí trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

15/01/2019


Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Việc khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại phải đảm bảo thời hiệu khởi kiện theo quy định. Vậy thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là bao lâu?

15/01/2019


Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài

Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài

Trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài các bên tranh chấp phải lưu ý đến việc thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài.

15/01/2019


Đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài thương mại

Đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài thương mại

Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Vậy nội dung đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

15/01/2019


Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

Trung tâm trọng tài chấm dứt hoạt động trong trường hợp nào? Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài được thực hiện như thế nào?

15/01/2019


Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài

Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài

Trung tâm trọng tài thương mại khi thành lập và hoạt động sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Vậy quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài bao gồm những gì?

15/01/2019


bttop