QUYỀN CỦA BÊN THẾ CHẤP TÀI SẢN

10/04/2018

Tôi thế chấp lô máy in trong kinh doanh cho ông Thành để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán hợp đồng thuê cửa hàng. Trong phạm vi quyền của bên thế chấp tài sản, tôi có được bán lô hàng trên hay không?

Chào bạn, về vấn đề quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 321 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

(Quyền của bên thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật)

4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Lô máy in mà bạn mang đi thế chấp là tài sản luân chuyển trong quá trình kinh doanh. Với đặc điểm này, số hàng này có thể được bán nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Bạn có thế chấp số hàng cho ông Thành để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền thuê cửa hàng. Pháp luật cho phép bạn được bán số hàng này. Khi đó, quyền yêu cầu thanh toán đối với bên mua hoặc số tiền thu được sẽ trở thành tài sản thế chấp.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop