SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT GHI ÂM, GHI HÌNH

QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT GHI ÂM, GHI HÌNH

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quyền gì?

13/04/2018


CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Có những loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

13/04/2018


SỬ DỤNG TÁC PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ BIỂU DIỄN TỪ THIỆN CÓ PHẢI XIN PHÉP, TRẢ TIỀN CHO TÁC GIẢ KHÔNG?

SỬ DỤNG TÁC PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ BIỂU DIỄN TỪ THIỆN CÓ PHẢI XIN PHÉP, TRẢ TIỀN CHO TÁC GIẢ KHÔNG?

Tôi muốn biểu diễn ca khúc mới của tác giả ABC tại buổi sinh hoạt văn hóa không thu tiền. Vậy, sử dụng tác phẩm của người khác trong buổi sinh hoạt văn hóa có phải xin phép, trả tiền cho tác giả không?

13/04/2018


THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH LÀ BAO LÂU?

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH LÀ  BAO LÂU?

Tôi vừa sáng tác được một tác phẩm điện ảnh. Vậy, thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh của tôi trong bao lâu?

13/04/2018


SỬ DỤNG TÁC PHẨM ĐÃ CÔNG BỐ KHÔNG PHẢI XIN, NHƯNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO CHO TÁC GIẢ

SỬ DỤNG TÁC PHẨM ĐÃ CÔNG BỐ KHÔNG PHẢI XIN, NHƯNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO CHO TÁC GIẢ

Anh A vừa phát minh một công cụ hỗ trợ cho việc làm nông nghiệp của người dân. Đài VTV muốn sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả  không?

13/04/2018


LÀM TÁC PHẨM PHÁI SINH CÓ PHẢI LÀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ KHÔNG?

LÀM TÁC PHẨM PHÁI SINH CÓ PHẢI LÀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ KHÔNG?

Tôi làm tác phẩm phái sinh mà chưa được sự đồng ý của tác giả. Vậy, hành vi này có bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả không?

13/04/2018


THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐỒNG TÁC GIẢ

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐỒNG TÁC GIẢ

Tôi và hai người bạn nữa cùng nhau sáng tác một cuốn tiểu thuyết đã công bố được một tuần. Vây, đối với tác phẩm đồng tác giả có thời hạn bảo hộ quyền tác giả  bao lâu?

12/04/2018


THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ?

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ?

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

12/04/2018


TRƯỜNG HỢP NÀO SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN KHÔNG PHẢI XIN PHÉP NHƯNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO?

TRƯỜNG HỢP NÀO SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN KHÔNG PHẢI XIN PHÉP NHƯNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO?

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao?

12/04/2018


TÁC GIẢ CÓ NHỮNG QUYỀN TÀI SẢN NÀO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM?

TÁC GIẢ CÓ NHỮNG QUYỀN TÀI SẢN NÀO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM?

Quyền tài sản đối với tác phẩm bao gồm những quyền gì?

12/04/2018


QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, SƯU TẬP DỮ LIỆU

QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, SƯU TẬP DỮ LIỆU

Các chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu được bảo hộ quyền tác giả như thế nào?

12/04/2018


BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là chủ đầu tư cho một cuộc biểu diễn. Vậy tôi được bảo hộ những quyền liên quan nào đối với cuộc biểu diễn đó?

12/04/2018


BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NGƯỜI BIỂU DIỄN ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NGƯỜI BIỂU DIỄN ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư cho một cuộc biểu diễn. Vậy tôi được bảo hộ những quyền liên quan nào đối với cuộc biểu diễn đó?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN LIÊN QUAN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN LIÊN QUAN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG NHỮNG QUYỀN GÌ?

Tôi là chủ sở hữu và muốn chuyển nhượng quyền liên quan . Vậy chủ sở sở quyền liên quan được chuyển nhượng những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG NHỮNG QUYỀN GÌ?

Tôi là chủ sở hữu và muốn chuyển nhượng quyền tác giả. Vậy chủ sở sở quyền tác giả được chuyển nhượng những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ CÁC ĐỒNG TÁC GIẢ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ CÁC ĐỒNG TÁC GIẢ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Tôi và hai người bạn cùng sáng tác một sản phẩm âm nhạc.  Vậy ai là chủ sở hữu quyền tác giả và nếu chủ sở hữu quyền tác giả là đồng tác giả có những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Công ty A quản lý nhiều tác phẩm khuyết danh. Vậy công ty A có phải là chủ sở hữu quyền tác giả không và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm có những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Bố tôi là một họa sỹ, sau khi mất, trong di chúc của ông có viết để cho tôi thừa kế tất cả những tác phẩm của ông. Vậy tôi có phải là chủ sở hữu quyền tác giả các tác phẩm của bố tôi không và chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế có những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ TỔ CHỨC CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ TỔ CHỨC CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Anh A là nhân viên của công ty X, anh A có nhiệm vụ là phải sản xuất các video hoạt hình. Vậy công ty X có là chủ sở hữu quyền tác giả các tác phẩm của anh A không và chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức có những quyền gì?

12/04/2018


HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan?

10/04/2018


bttop