SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi muốn kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy, điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?

09/04/2018


PHẠM VI ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

PHẠM VI ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là người đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy, phạm vi đại diện của người đại diện sở hữu công nghiệp được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào?

09/04/2018


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Tôi muốn chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Vậy, hồ sơ đăng ký hợp đồng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những tài liệu gì?

09/04/2018


THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

Thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế?

09/04/2018


CĂN CỨ BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

CĂN CỨ BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

Trong trường hợp nào chủ sở hữu bắt buộc phải chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế?

09/04/2018


TỪ CHỐI CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ

TỪ CHỐI CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ

Tôi nộp đơn xin đăng ký văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế, nhưng Cục sở hữu trí tuệ lại từ chối cấp văn bằng. Vậy, trường hợp nào thì cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp văn bằng bảo hộ?

09/04/2018


HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi đã được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Vậy, hiệu lực bằng bảo hộ có thể bị hủy bỏ không? 

06/04/2018


ĐÌNH CHỈ, PHỤC HỒI HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

ĐÌNH CHỈ, PHỤC HỒI HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi đã được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.vậy, hiệu lực bằng bảo hộ có thể bị đình chỉ không? Nếu có thì làm thế nào để phục hồi lại hiệu lực của bằng bảo hộ giống cây trồng?

06/04/2018


HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi đã được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. vậy, hiệu lực của bằng bảo hộ giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRÔNG?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRÔNG?

Tôi muốn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Vậy, điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi muốn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. vậy, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi là tác giả giống cây trồng và tôi muốn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. vậy, đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm những gì?

06/04/2018


QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi là tác giả giống cây trồng. Vậy, tôi có được đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng không?

06/04/2018


QUYỀN CỦA CHỦ BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG BỊ HẠN CHẾ NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN CỦA CHỦ BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG BỊ HẠN CHẾ NHƯ THẾ NÀO?

Hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Những hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền đối với giống cây trồng?

06/04/2018


QUYỀN MỞ RỘNG CỦA CHỦ BẰNG BAO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

QUYỀN MỞ RỘNG CỦA CHỦ BẰNG BAO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Ngoài Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định tại Điều 186 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung thì quyền của chủ bằng bảo hộ được mở rộng như thế nào?

06/04/2018


QUYỀN CỦA CHỦ BẰNG BAO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

QUYỀN CỦA CHỦ BẰNG BAO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


QUYỀN CỦA TÁC GIẢ GIỐNG CÂY TRỒNG?

QUYỀN CỦA TÁC GIẢ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi là tác giả giống cây trồng ( cây lúa HKD3), Vậy, tác giả giống cây trồng có những quyền gì?

06/04/2018


CĂN CỨ KHIẾU NẠI VIỆC TỪ CHỐI CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CẬY TRỒNG?

CĂN CỨ KHIẾU NẠI VIỆC TỪ CHỐI CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CẬY TRỒNG?

Tôi đã nộp đơn đăng ký Bằng bảo hộ giống cây trồng, tuy nhiên cơ quan quản lý nhà nước lại từ chối cấp Bằng cho tôi trong khi hồ sơ của tôi đã đầy đủ các tài liệu cần thiết. Vậy, căn cứ khiếu nại việc từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng không được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ THỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ THỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, tôi có thể sử dụng những Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình?

05/04/2018


bttop