THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

14/05/2018

Một trong những hoạt động ngân sách quan trọng là thu ngân sách nhà nước. Các khoản thu ngân sách được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu và quan trọng nhất là từ thuế.

Thu ngân sách Nhà nước là hoạt động của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm tập trung một bộ phận của cải xã hội dưới hình thức giá trị theo những hình thức và biện pháp phù hợp để hình thành nên quỹ ngân sách Nhà nước.

(Thu ngân sách Nhà nước)

Khoản 1 Điều 5 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định thu ngân sách nhà nước bao gồm những khoản nào:

“1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm:

a) Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;

b) Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương;

d) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.”

Trong các khoản thu ngân sách theo quy định ở trên thì thu ngân sách nhà nước từ thuế là khoản thu chủ yếu, quan trọng chiếm trên 90% các khoản thu ngân sách nhà nước.

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thu ngân sách nhà nước hiện nay để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop