THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Một trong những vấn đề quan trọng về thuế đó là đăng ký thuế. Đây là nền tảng, cơ sở cho các đối tượng nộp thuế cũng như cơ quan thu thuế thực hiện hoạt động về thuế. Thực tiễn đăng ký thuế có rất nhiều vấn đề phát sinh, cần chú ý. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy...

25/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA HÓA ĐƠN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành là bao nhiêu?

25/05/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT IN HÓA ĐƠN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT IN HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn cụ thể là không khai báo việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành theo quy định thì áp dụng mức phạt bao nhiêu?

25/05/2018


HÀNH VI ĐẶT IN HÓA ĐƠN MÀ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG IN BẰNG VĂN BẢN

HÀNH VI ĐẶT IN HÓA ĐƠN MÀ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG IN BẰNG VĂN BẢN

Chủ thể có hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

25/05/2018


XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI TỰ IN HÓA ĐƠN

XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI TỰ IN HÓA ĐƠN

Chị tôi có hành vi tự in hóa đơn và bị phát hiện. Giờ tôi muốn hỏi mức xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

25/05/2018


THỜI HIỆU XỬ PHẠT VỀ HÓA ĐƠN

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VỀ HÓA ĐƠN

Tôi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn, vậy Luật sư cho tôi hỏi thời hiệu xử phạt về hóa đơn được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

25/05/2018


NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn thì nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn áp dụng đối với đối tượng đó được quy định như nào?

25/05/2018


HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Hành vi vi phạm về hóa đơn xảy ra tương đối phổ biến do vậy, cần phải được xử lý nghiêm minh. Tại Thông tư 10/2014/TT-BTC có quy định cụ thể về hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

25/05/2018


THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ HẢI QUAN

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi về thời hạn nộp hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành là bao nhiêu ngày?

24/05/2018


HỒ SƠ HẢI QUAN

HỒ SƠ HẢI QUAN

Doanh nghiệp chúng tôi có xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Vậy luật sư cho tôi hỏi trong quá trình làm thủ tục hải quan thì hồ sơ hải quan chúng tôi cần chuẩn bị đối với hàng xuất khẩu gồm những gì?

24/05/2018


ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi tôi có nhập khẩu hàng hóa về kinh doanh thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải quan. Vậy địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành là ở đâu?

24/05/2018


THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC HẢI QUAN

Luât sư cho tôi hỏi trách nhiệm của người khai hải quan cũng như cơ quan, công chức hải quan khi làm thủ tục hải quan là gì?

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Thực tiễn có nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến loại thuế này. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, là công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc điều tiết nên kinh tế vĩ mô. Có nhiều vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong thực tế. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy gọi ngay đến Tổng đài tư vấn...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế đánh trên giá tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ mà người ghánh chịu thuế cuối cùng sẽ là người tiêu dùng. Đây là một loại thuế rất phổ biến đánh trên hầu hết các hàng hóa dịch vụ trong tiêu dùng nên các vấn đề liên quan đến loại thuế này rất được chú ý. Quý Khách...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, nó chỉ đánh vào một số hàng hóa dịch vụ đặc biệt. Đây là loại thuế đem lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách nhà nước do đó có rất nhiều vấn đề phát sinh từ loại thuế này. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là cơ sở để nhà nước kiểm soát được số lượng, chất lượng và tác động của hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu đối với thị trường Việt Nam. Thực tế có nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến loại thuế này. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy gọi...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là một trong các loại thuế trực trực thu, người nộp thuế thường là người gánh chịu thuế. Về loại thuế này có nhiều vấn đề phát sinh liên quan mà chúng ta cần nghiên cứu. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy gọi ngay đến Tổng đài...

24/05/2018


ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định pháp luật hiện hành?

23/05/2018


NGUYÊN TẮC THỦ TỤC HẢI QUAN

NGUYÊN TẮC THỦ TỤC HẢI QUAN

Việc tiến hành thủ tục hải quan cũng như kiểm tra, giám sát hải quan phải tuân theo nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc thủ tục hải quan được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật hải quan năm 2014.

23/05/2018


bttop