THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ THUẾ

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ THUẾ

Luật sư cho tôi hỏi công ty tôi bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế. Vậy thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế đối với công ty tôi sẽ trong vòng bao lâu?

03/04/2018


XỬ PHẠT HÀNH VI TRỐN THUẾ

XỬ PHẠT HÀNH VI TRỐN THUẾ

Doanh nghiệp khi có hành vi khai sai về thuế đối với lô rượu nhập khẩu. Nếu bị phát hiện thì có thể bị xử phạt hành vi trốn thuế như thế nào?

03/04/2018


XỬ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUẾ

XỬ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUẾ

Luật sư cho tôi hỏi về xử phạt chậm nộp tiền thuế đối với hành vi khi mà đã được gia hạn nộp thuế rồi nhưng hết thời hạn gia hạn mới nộp thì như thế nào?

03/04/2018


THANH TRA THUẾ

THANH TRA THUẾ

Doanh nghiệp tôi có nghành nghề kinh doanh đa dang, thuộc đối tượng của thanh tra thuế. Cho nên, tôi muốn hỏi về quyết định thanh tra thuế ai có thẩm quyền ra và thường có nội dung gì?

03/04/2018


XÓA NỢ TIỀN THUẾ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO

XÓA NỢ TIỀN THUẾ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO

Luật sư cho tôi hỏi bố tôi có nợ thuế thu nhập cá nhân nhưng nay đã mất tích được 2 năm, không có để lại tài sản gì cả. Vậy bố tôi có được xóa nợ tiền thuế không?

02/04/2018


HỒ SƠ MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

HỒ SƠ MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tôi thuộc đối tượng được miễn giảm thuế thuế thu nhập cá nhân. Vậy luật sư có thể cho tôi biết hồ sơ miễn giảm thuế gồm những gì?

02/04/2018


ẤN ĐỊNH THUẾ

ẤN ĐỊNH THUẾ

Doanh nghiệp tôi nộp thuế theo phương pháp kê khai, nộp hồ sơ khai thuế muộn 20 ngày kể từ khi hết hạn nộp nộp hồ sơ. Thế có thuộc đối tượng ấn định thuế và căn cứ để ấn định là như nào?

02/04/2018


GIA HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

GIA HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

Hiện tại tôi đang làm hồ sơ khai thuế nhưng chưa xong mà thời hạn nộp đã đến. Vậy tôi có thể gia hạn nộp hồ sơ khai thuế bao lâu? 

02/04/2018


THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

Công ty tôi kinh doanh rượu nhập từ Mỹ và thuộc đối tượng phải nộp thuế xuất nhập khẩu. Vậy về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp của công ty là bao lâu?

02/04/2018


HỒ SƠ KHAI THUẾ

HỒ SƠ KHAI THUẾ

Tôi là giảng viên chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, kì tính thuế đối với tôi là theo năm. Vậy xin luật sư cho tôi biết trong hồ sơ khai thuế cần chuẩn bị những gì?

02/04/2018


ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

Chào luật sư tôi muốn về những đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu và đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu gồm những hàng hóa nào? Và trường hợp nhập khẩu rượu từ Hàn Quốc mà doanh nghiệp chúng tôi đang thực hiện có thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu không?

01/04/2018


MIỄN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

MIỄN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp tôi muốn tặng quà cho gì tôi ở bên Hà Lan thì quà tặng đó có được miễn thuế không?

01/04/2018


HOÀN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

HOÀN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Doanh nghiệp của tôi dự định nhập khẩu 10.000 lít rượu và chúng tôi đã nộp thuế xuất nhập khẩu trước. Nhưng sau đó chỉ nhập được 5.000 lít rượu. Vậy trường hợp này chúng tôi có thể được hoàn thuế xuất nhập khẩu không?

01/04/2018


ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sau đó tôi có về Việt Nam được một năm và đăng kí thường trú ở đây. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có thuộc vào đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân không?

01/04/2018


THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Thuế chống bán phá giá là gì? Điệu kiện để một doanh nghiệp có thể áp dụng thuế chống bán phá giá?

01/04/2018


THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Gia đình tôi hoạt sản xuất dưới hình thức hộ gia đình đã đăng ký thuế với cơ quan thuế. Nhưng do có sự thay đổi về thông tin nên phải thay đổi thông tin đăng ký thuế. Vậy việc này được thực như nào?

30/03/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ

Tôi thuộc đối tượng nộp thuế và đã đến cơ quan thuế để đăng ký thuế nhưng họ không cung cấp tờ khai đăng ký thuế hay các thông tin và bắt tôi phải tự tìm. Vậy có đúng với trách nhiệm của cơ quan thuế chưa?

30/03/2018


NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ

NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ

Tôi hiện đang làm việc cho Liên đoàn bóng đá Châu Á, được hưởng lương từ tổ chức quốc tế này nhưng họ chưa khấu trừ tiền thuế cho tôi. Vậy tôi muốn hỏi tôi phải nộp hồ sơ đăng ký thuế ở đâu?

30/03/2018


KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO?

KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO?

Tôi là cá nhân kinh doanh, vừa rồi đã gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo, giờ tôi lại muốn hoạt động trở lại vậy tôi có được khôi phục mã số thuế không?

30/03/2018


CHẤM DỨT HIỆU HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ CÓ HỒ SƠ NHƯ NÀO?

CHẤM DỨT HIỆU HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ CÓ HỒ SƠ NHƯ NÀO?

Chồng tôi có thành lập doanh nghiệp tư nhân có mã số thuế. Do làm ăn thua lỗ nên chấm dứt hoạt động. Luật sư cho tôi hỏi về hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp của chồng tôi? 

30/03/2018


bttop