THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

Căn cứ tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thuế là nguồn thu lớn của Ngân sách nhà nước, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những nguồn thu quan trọng nhất. Vì vậy, các văn bản pháp luật về vấn đề thuế nói chung và thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng ngày càng được hoàn thiện hơn. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với hàng loạt các Nghị định, Thông tư ra đời hướng dẫn về các vấn...

05/01/2018


Kê khai thuế

Kê khai thuế

Rất nhiều các doanh nghiệp đã bị phạt do không nắm rõ các quy định về thuế như quá thời hạn khai thuế, nộp thuế, chậm khai thông tin về tài khoản ngân hàng… Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính...

05/01/2018


Nghị định số: 60/2012/NĐ-CP

Nghị định số: 60/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

05/01/2018


bttop