THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ - GỌI 1900 6179

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ - GỌI 1900 6179

Công ty Luật Huy Thành – công ty tư vấn luật phí và lệ phí uy tín cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ tư vấn phí và lệ phí chuyên nghiệp, chất lượng, đảm bảo sự hài lòng khách hàng.

05/07/2018


LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ – LS NGUYỄN VĂN THÀNH

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ – LS NGUYỄN VĂN THÀNH

Vấn đề về phí và lệ phí tương đối rộng, nhiều người không nắm bắt được có thể dẫn đến nguy cơ rủi ro. Bởi vậy việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật phí và lệ phí là rất cần thiết để có thể bảo vệ quyền lợi của mình.

05/07/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ – GỌI 1900 6179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ – GỌI 1900 6179

Công ty Luật Huy Thành là công ty luật uy tín ở Hà Nội cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tổng đài tư vấn luật phí và lệ phí nhằm hỗ trợ tối ưu cho khách hàng ở xa, khó khăn cần được tư vấn.

05/07/2018


LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP – LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH (ĐT: 1900 6179)

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP – LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH (ĐT: 1900 6179)

Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư tư vấn luật thuế sử dụng đất nông nghiệp uy tín với kiến thức chuyên sâu, 10 năm kinh nghiệm hành nghề, kỹ năng công việc thuần thục, hiệu quả luôn cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

05/07/2018


VI PHẠM TRONG VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

VI PHẠM TRONG VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các hành vi vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt hành vi vi phạm về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?

07/06/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN

Người có hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứng chỉ kế toán sẽ bị xử phạt thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM KÊ TÀI SẢN

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM KÊ TÀI SẢN

Hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản sẽ bị xử phạt như nào theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm quy định về kiểm kê tài sản?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt hành vi vi phạm về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hành vi vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán sẽ bị xử phạt như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

07/06/2018


VI PHẠM VỀ BẢO QUẢN, LƯU TRỮ HỒ SƠ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

VI PHẠM VỀ BẢO QUẢN, LƯU TRỮ HỒ SƠ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hành vi vi phạm về bảo quản, lưu trữ hồ sơ dịch vụ kế toán cụ thể là không thực hiện việc lưu trữ hồ sơ theo quy định thì bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỔ KẾ TOÁN

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỔ KẾ TOÁN

Chủ thể nào có hành vi vi vi phạm quy định về sổ kế toán sẽ bị xử phạt hành chính bằng những hình thức khác nhau. Cụ thể các hình thức xử phạt quy định về sổ kế toán được pháp luật quy định khá rõ ràng.

06/06/2018


CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Khi có các hành vi vi phạm hành chính về kế toán nhằm khắc phục hậu quả thì pháp luật có quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kế toán.

06/06/2018


NGUYÊN TẮC TẠO HÓA ĐƠN

NGUYÊN TẮC TẠO HÓA ĐƠN

Tạo hóa đơn là hoạt động làm ra mẫu hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của tổ chức kinh doanh thể hiện bằng các hình thức hóa đơn. Bên cạnh đó hoạt động này phải tuân theo những nguyên tắc tạo hóa đơn theo quy định.

04/06/2018


NGUYÊN TẮC TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

NGUYÊN TẮC TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Trích khấu hao tài sản cố định là một trong những nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp thường gặp nhất. Việc này cần phải tuân theo nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định.

01/06/2018


TRƯỜNG HỢP KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

TRƯỜNG HỢP KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán,… Các đối tượng khi có dấu hiệu theo quy định pháp luật mới thuộc trường hợp kiểm tra sau thông quan.

31/05/2018


KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN XỬ LÝ HÀNG TỒN ĐỌNG

KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN XỬ LÝ HÀNG TỒN ĐỌNG

Việc kiểm tra, giám sát hải quan, xử lý hàng hóa tồn đọng được quy định tại Điều 58 Luật Hải quan 2014. Qua nó cho thấy rõ trách nhiệm cơ quan hải quan trong việc xử lý hàng tồn đọng.

30/05/2018


KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ QUÀ BIẾU TẶNG

KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ QUÀ BIẾU TẶNG

Hiện này nhiều hành vi lợi dụng mang hàng hóa từ nước ngoài về trên danh nghĩa quà biếu, tặng để được miễn thuế. Do vậy việc kiểm tra, sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng rất cần thiết.

30/05/2018


CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANG NGHIỆP

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANG NGHIỆP

Để khuyến khích cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu có sự phát triển thì nhà nước cũng có chế độ ưu tiên hải quan đối vớ doanh nghiệp. Điều này được quy định cụ thể trong Luật hải quan và các văn bản liên quan.

29/05/2018


PHÂN LOẠI HÀNG HÓA HẢI QUAN

PHÂN LOẠI HÀNG HÓA HẢI QUAN

Phân loại hàng hóa hải quan là một trong những khâu nghiệp vụ quan trọng của ngành Hải quan, góp phần thiết thực việc thực hiện chính sách thuế, chính sách mặt hàng, thống kê và đàm phán thương mại.

29/05/2018


bttop