TIN NHANH

ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Doanh nghiệp tôi có trụ sở ở Hà Nội, đang trong giai đoạn đầu tư ở Hà Nội. Đã thực hiện kê khai riêng thuế và kết chuyển thuế GTGT đầu vào bù trừ với việc kê khai. Vậỵ có đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng?

06/04/2018


MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì có bao nhiêu mức thuế suất thuế giá trị gia tăng?

06/04/2018


THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện để có thể hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0% đối với hàng hóa xuất khẩu gồm những gì?

06/04/2018


KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO NHƯ NÀO?

KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO NHƯ NÀO?

Cho tôi hỏi trường hợp cơ sở kinh doanh của tôi được khấu trừ thuế thì việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ được thực hiện như nào?

06/04/2018


BIỂU THUẾ LŨY TIẾN THU NHẬP CÁ NHÂN

BIỂU THUẾ LŨY TIẾN THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật sư cho tôi hỏi về biểu thuế lũy tiến thu nhập cá nhân được quy định như nào? Tôi là cá nhân kinh doanh có thu nhập 200 triệu/năm thì phần thu nhập tính thuế của tôi là bao nhiêu? Thuế suất là bao nhiêu phần %?

03/04/2018


THANH TRA THUẾ

THANH TRA THUẾ

Doanh nghiệp tôi có nghành nghề kinh doanh đa dang, thuộc đối tượng của thanh tra thuế. Cho nên, tôi muốn hỏi về quyết định thanh tra thuế ai có thẩm quyền ra và thường có nội dung gì?

03/04/2018


bttop