TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí là một trong những dịch pháp lý thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư chuyên môn cao, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí Luật sư.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN, LẤY XÁC – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN, LẤY XÁC – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về  hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Quản lý thuế 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước; các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Chuyển giao...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐÊ ĐIỀU – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐÊ ĐIỀU – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Đê điều 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thuế thu nhập cá nhân 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Phòng chống bạo lực gia đình 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong tương trợ tư pháp. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Tương trợ tư pháp 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐẶC XÁ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT ĐẶC XÁ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Đặc xá 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HÓA CHẤT – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HÓA CHẤT – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Hóa chất 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Năng lượng nguyên tử 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT – GỌI 19006179

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị), bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Thuế giá trị gia tăng 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến việc trưng mua, trưng dụng tài sản. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 19006179 để...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ – GỌI 19006179

Bạn đang có thắc mắc về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ, hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (sau đây gọi chung là Hội Chữ thập đỏ); trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động chữ thập đỏ. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Hoạt động chữ thập đỏ 19006179...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT QUỐC  TỊCH VIỆT NAM – GỌI 19006179

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Quốc tịch Việt Nam 19006179 để nhận được sự...

14/06/2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC – GỌI 19006179

TƯ VẤN MIỄN PHÍ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC – GỌI 19006179

Bạn đang có vướng mắc về  cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức;nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Cán bộ, công chức 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

14/06/2018


bttop