Tư vấn CHỨNG KHOÁN

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Chứng khoán là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  Chứng khoán, kiến thức pháp luật Chứng khoán, Tư vấn pháp luật Chứng khoán và Văn bản Pháp luật Chứng khoán.

CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG NHỮNG HÌNH THỨC NÀO?

CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG NHỮNG HÌNH THỨC NÀO?

Tôi vừa mới góp vốn để thành lập công ty cổ phần và muốn tìm hiểu về vấn đề thực hiện chào bán chứng khoán. Luật sư cho tôi hỏi việc chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện bằng những hình thức nào?

05/02/2018


bttop