TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Tư vấn Luật Dân sự, và giải các thủ tục, tranh chấp liên quan là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành tư vấn.

MỘT TÀI SẢN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NHIỀU NGHĨA VỤ

MỘT TÀI SẢN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NHIỀU NGHĨA VỤ

Long dùng một tài sản đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ: bảo lãnh tại ông A, thế chấp tại bà B, cầm cố tại ông C. Xử lý tài sản thực hiện nghĩa vụ tại ông A, nghĩa vụ còn lại coi là đến hạn không?

06/04/2018


ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Ông Lâm bán cho công ty 1000 ti vi. Hợp đồng không thỏa thuận nơi giao hàng. Công ty tôi chuyển trụ sở sang Đinh Lễ. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ giao hàng là ở đâu, chi phí tăng lên do bên nào chịu?

06/04/2018


CHẬM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN THEO HỢP ĐỒNG

CHẬM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN THEO HỢP ĐỒNG

Tôi cho bà Quế vay 30 triệu đồng thời hạn 1 năm, lãi 10 triệu đồng. Đến thời hạn, bà mới chỉ thanh toán 5 triệu đồng. Việc chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền xử lý như thế nào trong trường hợp này? 

06/04/2018


BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Tôi muốn thuê nhà để kinh doanh. Tuy nhiên, chủ nhà yêu cầu tôi phải bảo đảm bằng tài sản. Vậy, luật dân sự quy định biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm những biện pháp nào ?

06/04/2018


BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG TƯƠNG LAI

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG TƯƠNG LAI

Do phải đi công tác 1 tháng, tôi muốn thuê nhà vào tháng sau để kinh doanh. Hiện tại tôi có thể đặt cọc một khoản tiền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai được không?

06/04/2018


TRƯNG MUA TÀI SẢN VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA

TRƯNG MUA TÀI SẢN VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA

Tôi là chủ sở hữu của 10.000 hộp thuốc. Tháng trước, dịch bệnh phát triển, nhà nước đã quyết định trưng mua tài sản của tôi. Thời điểm chấm dứt quyền sở hữu và giá trưng mua quy định thế nào?

06/04/2018


THỜI ĐIỂM CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU KHI TỊCH THU TÀI SẢN

THỜI ĐIỂM CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU KHI TỊCH THU TÀI SẢN

Hùng có ý định đi đánh nhau, tôi biết vẫn cho Hùng mượn xe máy. Khi gây thương tích, công an có tịch thu chiếc xe máy của tôi. Vậy, thời điểm chấm dứt quyền sở hữu khi tịch thu tài sản là khi nào?

06/04/2018


KHÁI NIỆM QUYỀN HƯỞNG DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

KHÁI NIỆM QUYỀN HƯỞNG DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Trong hợp đồng thuê nhà ở, bên cho thuê có đưa ra một điều khoản cho phép tôi thực hiện quyền hưởng dụng, nhưng tôi không hiểu quyền đó là gì. Vậy, khái niệm quyền hưởng dụng được quy định thế nào?

06/04/2018


KHÁI NIỆM NGHĨA VỤ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

KHÁI NIỆM NGHĨA VỤ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

Trong hợp đồng mua bán, điều 8 quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên. Vậy, khái niệm nghĩa vụ trong Bộ luật dân sự được quy định như thế nào?

06/04/2018


ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ DÂN SỰ

ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Tôi có ký hợp đồng mua bán xe máy với Hùng. Trong hợp đồng có điều khoản, hợp đồng có hiệu lực khi tôi giúp Hùng trả thù Kim. Trường hợp này, đối tượng của nghĩa vụ dân sự là tài sản hay công việc?  

06/04/2018


CĂN CỨ PHÁT SINH NGHĨA VỤ DÂN SỰ

CĂN CỨ PHÁT SINH NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Ông Toán đi công tác. Vườn cam đã chín, không thu hoạch sẽ bị hỏng. Tôi có thuê xe với chi phí 5 triệu bán hộ. Trường hợp này được coi là căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự hoàn trả chi phí không?

06/04/2018


TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI HIỆU

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI HIỆU

10 năm trước, ông Tân được ông Linh giao quản lý 100 máy tính. Sau đó, ông có bán lại cho tôi. Nay, ông Linh đến đòi lại. Trường hợp này tôi có thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu được không?

05/04/2018


XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG

Tôi và ông Phong ký hợp đồng chuyển nhượng chuyển sử dụng đất. Khi đó, hợp đồng chuyển nhượng có được coi là căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản hay không ?

05/04/2018


XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ ĐÁNH RƠI BỎ QUÊN

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ ĐÁNH RƠI BỎ QUÊN

Khi đi làm, tôi có nhặt được một chiếc vali có 200 triệu. Tôi đã giao nộp cho UBND cấp xã thông báo tìm kiếm. Nay đã một năm, không có ai đến nhận. Tôi có được xác lập quyền sở hữu tài sản này không?

05/04/2018


XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN VÔ CHỦ

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN VÔ CHỦ

Chiếc ti vi không hoạt động, ông Hoàng đã đem bỏ. Tôi có mang về sửa chữa lại và dùng bình thường. Ông có đòi lại vì cho rằng bỏ quên. Tôi có quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ- chiếc ti vi không?

05/04/2018


SỞ HỮU CHUNG TRONG CHUNG CƯ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH NHÀ XE

SỞ HỮU CHUNG TRONG CHUNG CƯ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH NHÀ XE

Tôi mua căn hộ 2008 tầng 20 của chung cư Fivestar. Tuy nhiên, bảo vệ không cho tôi gửi xe vào hầm gửi xe của tòa nhà. Tôi có quyền sử dụng diện tích nhà xe trong sở hữu chung trong chung cư không ?

05/04/2018


QUYỀN SỞ HỮU GIA SÚC BỊ THẤT LẠC

QUYỀN SỞ HỮU GIA SÚC BỊ THẤT LẠC

Khi làm nương, một con bò vào ruộng nhà tôi ăn ngô. Tôi có bắt, nhốt lại và thông báo cho UBND cấp xã tìm kiếm chủ sở hữu. Sau 1,5 năm không ai đến nhận, tôi có quyền sở hữu gia súc bị thất lạc không?

05/04/2018


PHÂN CHIA TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG

PHÂN CHIA TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG

Tôi góp 5 máy sàng gạo, Hùng góp 6 máy nghiền để sản xuất lúa gạo. Hai bên thỏa thuận không phân chia tài sản trong 3 năm. Hoạt động 1 năm, tôi muốn phân chia tài sản thuộc sở hữu chung có được không?

05/04/2018


ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG HỖN HỢP

ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG HỖN HỢP

Công ty tôi và công ty An Khánh có góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng chung cư. Khi bán căn hộ, lợi nhuận thu được là 10 tỷ. Phần lợi nhuận thuộc sở hữu chung hỗn hợp được phân chia thế nào?

05/04/2018


ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi và Thắng góp tiền mua 500 máy tính. Tôi muốn chuyển nhượng 200 máy tính cho bà Lâm, nhưng Thắng muốn mua lại. Khi định đoạt tài sản chung này, Thắng có được ưu tiên mua hay không?

05/04/2018


bttop