TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Tư vấn Luật Dân sự, và giải các thủ tục, tranh chấp liên quan là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành tư vấn.

RỦI RO VỀ TÀI SẢN DO BÊN NÀO GÁNH CHỊU

RỦI RO VỀ TÀI SẢN DO BÊN NÀO GÁNH CHỊU

Ông Nhất có bán cho tôi 10 chiếc ti vi. Trong quá trình vận chuyển, xe hàng bị tai nạn hỏng hết toàn bộ. Vậy, rủi ro về tài sản trong trường hợp này do bên nào gánh chịu ?

30/03/2018


QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tôi và Thắng có ký một hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản - ngôi nhà. Khi đã là chủ sở hữu, tôi có những quyền gì đối với ngôi nhà theo quy đinh của bộ luật dân sự?

30/03/2018


QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

Do vị trí tự nhiên, việc thoát nước bắt buộc phải qua đất bà Quế. Bà không đồng ý cho tôi lắp đặt hệ thống. Quyền thoát nước qua bất động sản liên kề có trong phạm vi quyền khác đối với tài sản không?

30/03/2018


NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Tháng 3, tôi phá dỡ nhà. Xi măng, gạch đá có rơi vãi sang nhà ông Hoàn. Tôi hứa là dọn dẹp sau khi phá xong nhưng ông không đồng ý. Phá dỡ nhà có vi phạm nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu hay không?

30/03/2018


CHIẾM HỮU CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VẬT BỊ CHÔN GIẤU

CHIẾM HỮU CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VẬT BỊ CHÔN GIẤU

Khi đào giếng, gia đình tôi phát hiện một hòm vàng. Gia đình cất giữ tại nhà để thông báo tìm kiếm chủ sở hữu. Việc cất giữ này có được coi là chiếm hữu có căn cứ pháp luật hay không?

30/03/2018


BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN KHI BỊ XÂM PHẠM

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN KHI BỊ XÂM PHẠM

Do mẫu thuẫn cá nhân, Hoàng thường xuyên đến quán đập phá dàn máy tính của nhà tôi. Vậy, tôi có thể thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mình?

30/03/2018


THỜI HIỆU YÊU CẦU TÒA ÁN TUYÊN BỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

THỜI HIỆU YÊU CẦU TÒA ÁN TUYÊN BỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

1/2018, do bị lừa dối về chất lượng, tôi đã giao kết hợp đồng với  công ty Thảo Nguyên mua thuốc chữa bệnh. Trường hợp này, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu có còn không?

30/03/2018


THỜI GIAN KHÔNG TÍNH VÀO THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

THỜI GIAN KHÔNG TÍNH VÀO THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

3 tháng lũ lụt tôi không thể khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán với bà Quế ,quá thời hạn khởi kiện 3 năm. Pháp luật có quy định gì về các khoảng thời gian không tính vào thời hiệu không?

30/03/2018


QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Tôi chuyển nhượng mảnh đất cho Hùng, sau đó hùng chuyển nhượng lại cho Long. Tòa án tuyên bố giao dịch của tôi vô hiệu do vi phạm hình thức. Tôi có thể đòi lại đất từ người thứ ba ngay tình hay không?

30/03/2018


QUY ĐỊNH VỀ THỜI ĐIỂM TÍNH THỜI HẠN THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

QUY ĐỊNH VỀ THỜI ĐIỂM TÍNH THỜI HẠN THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

Hai công ty có ký kết hợp đồng mua bán lương thực trước 3 tháng. Hai bên thỏa thuận thời hạn thanh toán hợp đồng là 2 năm tính từ giữa năm. Vậy, thời điểm giữa năm được quy định thế nào?

30/03/2018


PHẠM VI THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

PHẠM VI THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tòa án chỉ định tôi là người đại diện của ông Long. Ông Long có mua bán sách với công ty Thiên Ký. Tôi là người đại diện theo ủy quyền của công ty có vi phạm phạm vi thẩm quyền đại diện hay không ?

30/03/2018


NGƯỜI ĐẠI DIỆN XÁC LẬP GIAO DỊCH VƯỢT QUÁ PHẠM VI ĐẠI DIỆN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN XÁC LẬP GIAO DỊCH VƯỢT QUÁ PHẠM VI ĐẠI DIỆN

Ông Mã cho phép tôi thuê tối đa 10 xe khách. Do số lượng nhân viên nhiều, tôi thuê 15 chiếc xe của nhà xe Hào Hương. Phần vượt quá phạm vi đại diện, ông Mã có trách nhiệm thanh toán chi phí hay không?

30/03/2018


KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU KHỞI KIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO

KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU KHỞI KIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO

Tôi và ông Buồng có tranh chấp mảnh đất 300 m2. Tôi khởi kiện giải quyết tranh chấp, Tòa án từ chối do quá thời hiệu. Vậy, pháp luật quy định không áp dụng thời hiệu khởi kiện trong trường hợp nào?  

30/03/2018


KHÁI NIỆM ĐẠI DIỆN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

KHÁI NIỆM ĐẠI DIỆN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tôi muốn mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hoàng Kim. Công ty không bán với lý do tôi chưa đủ 15 tuổi và chỉ đồng ý bán khi có người đại diện đồng ý. Vậy đại diện trong bộ luật dân sự cho tôi là ai?

30/03/2018


KẾT THÚC THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG CHO VAY

KẾT THÚC THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG CHO VAY

Tôi vay công ty Hải Yến 500 triệu đồng, thời hạn 2 năm. Ngày thanh toán là ngày nghỉ lễ. Công ty phạt tôi 10 triệu tiền quá hạn.Vậy, thời điểm kết thúc thời hạn của hợp đồng được quy định như thế nào?

30/03/2018


HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN XÁC LẬP

HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN XÁC LẬP

Tôi lập văn bản ủy quyền Lâm làm người đại diện theo ủy quyền tham gia mua bán 5 tấn gạo. Khi đàm phán với đối tác, Lâm đã ký kết mua 8 tấn . Vậy, tôi có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số hàng này không?

30/03/2018


HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Tôi có ký hợp đồng mua bán xe máy với Nam (13 tuổi). Bố Nam yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu do Nam chưa thành niên không được đi xe. Vậy, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu là gì?

30/03/2018


GIAO DỊCH DÂN SỰ DO NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐẠI DIỆN XÁC LẬP, THỰC HIỆN

GIAO DỊCH DÂN SỰ DO NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐẠI DIỆN XÁC LẬP, THỰC HIỆN

Ông Thành đã làm giả nội dung hợp đồng ủy quyền của công ty Hạnh Lâm. Tôi không biết nên đã xác lập hợp đồng mua bán với công ty. Vậy, tôi có quyền hủy bỏ giao dịch dân sự này được không?

30/03/2018


ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN THAM GIA GIAO DỊCH DÂN SỰ

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN THAM GIA GIAO DỊCH DÂN SỰ

Do đi công tác xa, Hùng đã ủy quyền cho tôi tham gia ký hợp đồng mua bán 50 chiếc điện thoại iphone 6. Năm nay, tôi 17 tuổi. Vậy, tôi là đại diện theo ủy quyền có thể tham gia giao dịch này không ?

30/03/2018


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN

Tôi là chủ Doanh nghiệp tư nhân. Tôi đi công tác hai tháng. Trong thời gian này, xảy ra tranh chấp với bà Vui. Vậy ai là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong quá trình tố tụng tại Tòa án?

30/03/2018


bttop