TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Tư vấn Luật Đất đai, nhà ở; tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Quý Khách hàng trong các vụ việc tranh chấp đất đai là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

Tôi thuê đất trồng cây lâu năm nhưng lại trồng cây hằng năm. Tôi đã bị xử phạt hành chính và ra quyết định thu hồi. Tôi có thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất không ?

16/04/2018


NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT

NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT

Tôi bị thu hồi 200 m2 đất ở. Ban đầu, tôi nhận được quyết định bồi thường bằng đất ở, sau đó UBND lại trả bằng tiền bồi thường. Bồi thường có phù hợp với nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất không?

16/04/2018


HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Gia đình tôi được giao 500 m2 đất trồng lúa năm 1993. Nay UBND có quyết định thu hồi đất xây dựng khu giải trí. Ngoài khoản bồi thường , gia đình có thể được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất không ?

16/04/2018


ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHI BỊ THU HỒI ĐẤT

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHI BỊ THU HỒI ĐẤT

Từ năm 2000, tôi đã sử dụng diện tích 500 m2 trồng lạc. Nay Nhà nước có quyết định thu hồi để xây dựng đê điều. Khi đó, tôi có đủ điều kiện được bồi thường đất nông nghiệp hay không ?

16/04/2018


CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH KIỂM ĐẾM BẮT BUỘC

CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH KIỂM ĐẾM BẮT BUỘC

Tôi không chấp hành, chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.Tổ chức thực hiện cưỡng chế mà không vận động, thuyết phục. Cưỡng chế vi phạm pháp luật không?

16/04/2018


CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH

CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH

Không đồng ý bồi thường, chủ tịch UBND ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã phá dỡ ngôi nhà dù tôi chưa nhận được quyết định. Cưỡng chế này có hợp pháp không?

16/04/2018


BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Tôi thuê đất xây dựng nhà nghỉ từ năm 2015. Nay Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp xây dựng khu vui chơi. Diện tích đất của tôi có được bồi thường không và bồi thường bằng hình thức gì?

16/04/2018


BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở TRONG ĐỊA PHƯƠNG

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở TRONG ĐỊA PHƯƠNG

Nhà nước thu hồi đất ở của tôi thực hiện dự án điện lực. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở cho tôi bằng tiền mặt. Tôi có được yêu cầu bồi thường bằng diện tích đất ở khác không ?

16/04/2018


BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CỬA KHI THU HỒI ĐẤT

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CỬA KHI THU HỒI ĐẤT

Tôi có quyền sử dụng 500 m2 và sở hữu một ngôi nhà diện tích 200 m2. Khi nhà nước thu hồi đất thì ngoài khoản bồi thường về đất thì giá trị bồi thường thiệt hại về nhà cửa là bao nhiêu ?

13/04/2018


BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

Tôi ở đồng bằng, sử dụng 15 ha trồng bạch đàn từ năm 1999. UBND có quyết định thu hồi và thực hiện bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp diện tích 10 ha. Diện tích được bồi thường có phù hợp không?

13/04/2018


BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI

BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI

Nhà nước có quyết định thu hồi 5ha trồng dứa của gia đình tôi để xây dựng căn cứ quân sự. Khi đó, mức bồi thường đối với cây trồng vật nuôi trên đất được xác định thế nào ?

13/04/2018


BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM

Tôi được nhà nước cho thuê 2 ha đất trồng mía thu tiền sử dụng đất hằng năm. Nay Nhà nước thu hồi để mở rộng giao thông. Khi đó, tôi có được bồi thường bị phí đầu tư vào đất hay không ?

13/04/2018


BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT

BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT

Tôi thường trú tại xã T, chỉ có một mảnh đất ở duy nhất. Để thực hiện dự án thủy lợi, UBND ra quyết định thu hồi. Gia đình tôi có được bố trí tái định cư khi thu hồi đất hay không ?

13/04/2018


THU HỒI ĐẤT VI PHẠM THEO QUY ĐỊNH

THU HỒI ĐẤT VI PHẠM THEO QUY ĐỊNH

UBND cấp huyện cho tôi thuê đất để trồng cây hằng năm. Nhưng, tôi đã quyết định trồng cây lâu năm. Sau đó, UBND ra quyết định thu hồi đất vi phạm của tôi. Quyết định này có hợp pháp hay không ?

13/04/2018


THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tôi nhận chuyển nhượng 200 m2 diện tích đất của ông A. Nay, Nhà nước ra quyết định thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế. Việc thu hồi này có hợp pháp không ?

13/04/2018


THẨM QUYỀN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

THẨM QUYỀN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Doanh nghiệp tư nhân A có thuê đất để kinh doanh hải sản. Do hết thời hạn thuê, UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi diện tích đất trên. Quyết định của UBND có vi phạm thẩm quyền thu hồi đất không ?

13/04/2018


THẨM QUYỀN LẬP QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

THẨM QUYỀN LẬP QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

2020, nhà nước tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất. Cơ quan nào có thẩm quyền lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ?

12/04/2018


THẨM QUYỀN CHO THUÊ ĐẤT

THẨM QUYỀN CHO THUÊ ĐẤT

Tôi có thuê 1 ha đất để kinh doanh dịch vụ. Thẩm quyền cho thuê đất trong trường hợp của tôi là UBND cấp huyện hay UBND cấp tỉnh ?

12/04/2018


QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA

Chính phủ đang dự định lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Vậy, nội dung của bản quy hoạch này bao gồm những gì ?

12/04/2018


GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi thường trú tại Nghệ An. UBND cấp huyện thực hiện kế hoạch giao đất hằng năm. Tôi muốn xây dựng trang trại chăn nuôi. Tôi có thuộc trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất không?

12/04/2018


bttop