TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Tư vấn Luật Đất đai, nhà ở; tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Quý Khách hàng trong các vụ việc tranh chấp đất đai là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Năm 2015, UBND cấp xã mới lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương. Hiện nay là 2018 cơ quan có phải lập bản đồ nữa không và báo cáo kết quả lên cơ quan nào?

11/04/2018


KỲ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

KỲ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Tỉnh tôi mới lập kế hoạch sử dụng đất vào năm 2015. Do biến đổi về tình hình kinh tế, xã hội, tỉnh muốn lập kế hoạch trước kỳ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Hoạt động đó có vi phạm pháp luật không ?

11/04/2018


ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

Nhà máy đường chuyên xả rác thải ra khu đất trống gần đó. Khu vực đất đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất có nằm trong phạm vi điều tra cơ bản về đất đai hay không?

11/04/2018


CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

UBND cấp tỉnh ra quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở. Khi đó, UBND cấp tỉnh có phải chỉnh lý bản đồ địa chính hay không ?

11/04/2018


CĂN CỨ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tôi nhận chuyển nhượng đất từ bà Quế, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy, căn cứ xác định loại đất được thực hiện như thế nào?

11/04/2018


BẢO HỘ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

BẢO HỘ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi được giao đất trồng cây lâu năm- cây bạch đàn. Tháng trước, Nhà nước ra quyết định thu hồi để phát triển kinh tế. Việc thu hồi này có vi phạm bảo hộ quyền sử dụng đất cho cá nhân hay không ?

11/04/2018


bttop