TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Tư vấn Luật Đất đai, nhà ở; tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Quý Khách hàng trong các vụ việc tranh chấp đất đai là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài muốn thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán. Vậy, doanh nghiệp tôi có thuộc trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất hay không ?

12/04/2018


ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

2018, UBND cấp tỉnh có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Khi đó, UBND cấp huyện trực thuộc có phải điều chỉnh thay đổi quy hoạch của cấp huyện hay không ?

12/04/2018


CÔNG BỐ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

CÔNG BỐ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Quận Long Biên đã lập xong bản quy hoạch sử dụng đất 2010-2020. Khi đó, cơ quan nào có trách nhiệm công bố quy hoạch sử dụng đất và thời hạn công bố là bao lâu ?

12/04/2018


CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

1/2/2018, UBND thông báo thu hồi đất ở của gia đình tôi để xây dựng căn cứ quân sự. 1/4/2018, UBND ra quyết định thu hồi. Thời gian ra quyết định thu hồi phù hợp với quy định của pháp luật hay không?

12/04/2018


CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH

Do trồng lạc không có hiệu quả, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng lúa. Khi đó, tôi có cần phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không ?

12/04/2018


CHO THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CHO THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

2/2018, UBND cấp huyện giao cho tôi 2ha đất để trồng dứa. Nay tôi có nhu cầu muốn thuê thêm để mở rộng quy mô. Vậy, tôi có thể được cho thuê đất nông nghiệp này không?

12/04/2018


CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

Thành phố Hà Nội muốn lập quy hoạch sử dụng đất để phát triển kinh tế- xã hội. Để phù hợp với quy định của pháp luật, căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải bao gồm những nội dung gì ?

12/04/2018


CĂN CỨ ĐỂ GIAO ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

CĂN CỨ ĐỂ GIAO ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Năm 2018, UBND huyện Hà Trung thực hiện giao đất trồng lúa cho các hộ dân trên địa bàn dựa trên kế hoạch sử dụng đất. Vậy, căn cứ để giao đất có phù hợp với quy định của pháp luật không ?

12/04/2018


TRANH CHẤP VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

TRANH CHẤP VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Trong hồ sơ địa giới hành chính không xác định rõ đường ranh giới phân chia giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An. Khi xảy ra tranh chấp thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

12/04/2018


QUYỀN CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỀ ĐẤT ĐAI

QUYỀN CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỀ ĐẤT ĐAI

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà Nước đại diện thay mặt quản lý. Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai có được phép quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hay không ?

12/04/2018


NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

Đất đai là tài nguyên quý giá của quốc gia và có giá trị lớn.Vì vậy, cần phải đặt dưới sự quản lý của bộ máy Nhà Nước. Nội dung quản lý Nhà Nước về đất đai bao gồm những gì?

12/04/2018


NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI

NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI

Tôi nhận chuyển nhượng 32 ha đất trồng lúa của bà Xinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi nhận chuyển nhượng vượt quá hạn mức có thuộc những hành vi bị nghiêm cấm trong luật Đất đai hay không ?

11/04/2018


NHÀ NƯỚC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NHÀ NƯỚC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Tôi được Nhà Nước cho thuê đất để trồng rừng với thời hạn 20 năm. Thuê được 10 năm thì Nhà Nước thu hồi để xây dựng căn cứ quân sự. Việc thu hồi đất nông nghiệp có phù hợp với quy định hay không?

11/04/2018


NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Nhà nước cho tôi thuê đất trồng cây lâu năm thời hạn 10 năm. Hết thời hạn, nhà nước thu hồi nhưng tôi vẫn tiếp tục trồng cây. Vậy, việc thực hiện quyền của tôi có vi phạm nguyên tắc sử dụng đất không?

11/04/2018


NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Huyện K có dự định lập quy hoạch sử dụng đất nhưng bản quy hoạch này không phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Hoạt động này có bị coi là vi phạm nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hay không ?

11/04/2018


NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Cơ quan tôi là đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan tôi có nằm trong phạm vi người sử dụng đất hay không?

11/04/2018


NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐẤT ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐỂ QUẢN LÝ

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐẤT ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐỂ QUẢN LÝ

Trên địa bàn huyện Thường Tín có diện tích đất 3ha chưa được giao cho ai sử dụng. Sau đó, diện tích đất được Nhà Nước giao để quản lý cho UBND cấp xã. Ai chịu trách nhiệm về diện tích đất này.

11/04/2018


LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Năm 2015, UBND cấp xã mới lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương. Hiện nay là 2018 cơ quan có phải lập bản đồ nữa không và báo cáo kết quả lên cơ quan nào?

11/04/2018


KỲ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

KỲ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Tỉnh tôi mới lập kế hoạch sử dụng đất vào năm 2015. Do biến đổi về tình hình kinh tế, xã hội, tỉnh muốn lập kế hoạch trước kỳ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Hoạt động đó có vi phạm pháp luật không ?

11/04/2018


ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

Nhà máy đường chuyên xả rác thải ra khu đất trống gần đó. Khu vực đất đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất có nằm trong phạm vi điều tra cơ bản về đất đai hay không?

11/04/2018


bttop