Tư vấn HÀNH CHÍNH

Tư vấn Luật Hành chính, Luật Tố tụng Hành chính, Luật khiếu nại..., hỗ trợ các thủ tục hành chính, khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ.

CÁN BỘ CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

CÁN BỘ CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

Tôi vừa mới thi đậu làm công chức thuộc huyện K. Tôi muốn hỏi khi trở thành một công chức nhà nước thì cán bộ công chức không được làm những việc gì?

05/02/2018


CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Tôi là một công chức địa chính cấp xã, tôi có lập hồ sơ cho thuê đất làm địa điểm kinh doanh đối với một hộ gia đình. Hành vi của tôi đã bị phát hiện và đang xem xét việc xử lý kỷ luật. Vậy theo quy định, có các hình thức xử lý kỷ luật nào đối với công chức cấp xã trong trường hợp này?

04/02/2018


bttop