TƯ VẤN HÌNH SỰ

Tư vấn Luật Hình sự, tham gia bảo vệ, bào chữa, cho các bị can, bị hại là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn

Người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn

Trong thời gian lưu trú chờ xuất cảnh người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn thì giải quyết như thế nào?

16/11/2018


Chỉ định nơi lưu trú cho những người bị thi hành án phạt trục xuất

Chỉ định nơi lưu trú cho những người bị thi hành án phạt trục xuất

Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ thi hành án phải ra quyết định chỉ định nơi lưu trú đối với người bị trục xuất trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định.

16/11/2018


Lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

Lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

Trong thời gian chờ xuất cảnh, người chấp hành án phạt trục xuất phải lưu trú tại nơi được cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh chỉ định. Vậy việc lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh được quy định như thế nào?

16/11/2018


Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất

Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh lập hồ sơ thi hành án phạt trục xuất .Vậy hồ sơ bao gồm những gì?

16/11/2018


Thông báo thi hành án phạt trục xuất

Thông báo thi hành án phạt trục xuất

Khi thi hành án phạt trục xuất, cơ quan thi hành án có trách nhiệm thông báo thi hành án phạt trục xuất đến các cơ quan, cá nhân có liên quan theo quy định.

16/11/2018


Nguyên tắc thi hành án phạt trục xuất

Nguyên tắc thi hành án phạt trục xuất

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc thi hành án phải tuân thủ nguyên tắc thi hành án trục xuất theo quy định.

16/11/2018


Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế

Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế

Việc giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế

Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế

Người chấp hành án phạt quản chế phải thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định. Vậy nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế bao gồm những gì?

16/11/2018


Thủ tục thi hành án phạt quản chế

Thủ tục thi hành án phạt quản chế

Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Vậy thủ tục thi hành án quản chế được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú

Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú

Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định. Vậy thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Người chấp hành án phạt cấm cư trú, quản chế có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại khi có đủ các điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại theo quy định.

16/11/2018


Thủ tục xét quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục xét quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có thể được miễn chấp hành án nếu đáp ứng đủ các điều kiện được miễn theo quy định. Vậy thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người bị phạt cải tạo không giam giữ có thể được Tòa án cấp huyện hoặc Tòa án quân sự khu vực quyết định miễn chấp hành án phạt khi có đủ các điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định.

15/11/2018


Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện như thế nào?

15/11/2018


Giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong trường hợp đặc biệt

Giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp đặc biệt, người chấp hành  án sẽ được giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

15/11/2018


Mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ mỗi năm được xét giảm thời hạn chấp hành án một lần. Vậy mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào?

15/11/2018


Điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định giảm thời hạn chấp hành án khi có đủ các điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định.

15/11/2018


bttop