TƯ VẤN HÌNH SỰ

Tư vấn Luật Hình sự, tham gia bảo vệ, bào chữa, cho các bị can, bị hại là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế

Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế

Người chấp hành án phạt quản chế phải thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định. Vậy nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế bao gồm những gì?

16/11/2018


Thủ tục thi hành án phạt quản chế

Thủ tục thi hành án phạt quản chế

Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Vậy thủ tục thi hành án quản chế được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú

Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú

Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định. Vậy thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Người chấp hành án phạt cấm cư trú, quản chế có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại khi có đủ các điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại theo quy định.

16/11/2018


Thủ tục xét quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục xét quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có thể được miễn chấp hành án nếu đáp ứng đủ các điều kiện được miễn theo quy định. Vậy thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người bị phạt cải tạo không giam giữ có thể được Tòa án cấp huyện hoặc Tòa án quân sự khu vực quyết định miễn chấp hành án phạt khi có đủ các điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định.

15/11/2018


Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện như thế nào?

15/11/2018


Giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong trường hợp đặc biệt

Giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp đặc biệt, người chấp hành  án sẽ được giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

15/11/2018


Mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ mỗi năm được xét giảm thời hạn chấp hành án một lần. Vậy mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào?

15/11/2018


Điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định giảm thời hạn chấp hành án khi có đủ các điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định.

15/11/2018


Việc lao động, học tập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Việc lao động, học tập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Việc lao động, học tập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào?

15/11/2018


Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ là một trong những hình phạt đối với người phạm tội hiện nay. Khi chấp hành án phạt này, người phạm tội phải thực hiện các nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định.

15/11/2018


Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm theo quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội. Vậy thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào?

15/11/2018


Thi hành án phạt cảnh cáo

Thi hành án phạt cảnh cáo

Hình phạt cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tòa do Tòa án tuyên. Vậy việc thi hành án phạt cảnh cáo được thực hiện như thế nào?

15/11/2018


Trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo

Trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo

Khi một người được hưởng án treo thì trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo được quy định như thế nào?

14/11/2018


Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc

Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc

Việc giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc được quy định như thế nào?

14/11/2018


Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo

Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo

Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo được quy định như thế nào?

14/11/2018


bttop