TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Tôi đang sở hữu 5000 cổ phần của công ty Tràng Lâm. Tôi muốn chuyển nhượng cổ phần này cho ông A. Vậy, giao dịch này có bắt buộc thực hiện qua thị trường chứng khoán không?

06/03/2018


CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Công ty cổ phần đại chúng Hoàng Gia muốn tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu 20.000 cổ phần. Tôi sở hữu 1000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ. Tôi có quyền mua bao nhiêu ?

06/03/2018


BÁN CỔ PHẦN

BÁN CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Hoàng Sơn đang dự định bán cổ phần. Vậy, phương thức và giá bán do ai quyết định?

06/03/2018


CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Hoàng Kim dự định phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần bao gồm những nội dung chính gì ?

06/03/2018


CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC

Hiện nay tôi sở hữu 100 cổ phần ưu đãi cổ tức. Năm vừa qua, tôi nhận được số cổ tức chỉ bằng với ông A(sở hữu 100 cổ phần phổ thông). Vậy, mức hưởng của tôi có phù hợp với quy định không?

06/03/2018


CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT

Tôi là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Hoàng Anh. Tôi có được sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết hay không và lợi ích cổ phần này mang lại là gì ?

06/03/2018


CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Tôi là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Lương Tâm. Tôi có thể chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập cho người khác không?

06/03/2018


CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Tôi sở hữu 15 % tổng số cổ phần phổ thông của công ty liên tục được 1 năm. Với tư cách là cổ đông phổ thông, tôi có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị hay không?

06/03/2018


CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Công ty Cổ phần Quyết Thắng không phải là công ty cổ phần đại chúng. Công ty ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ. Công ty có phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh hay không?

06/03/2018


CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Bạch Kim muốn tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần. Vậy, công ty có thể thực hiện theo hình thức nào?

06/03/2018


TIÊU CHUẨN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

TIÊU CHUẨN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Công ty tôi là Công ty cổ phần nhà nước. Công ty đang muốn bổ nhiệm kiểm soát viên. Tôi muốn ứng cử . Tiêu chuẩn của kiểm soát viên được quy định như thế nào?

06/03/2018


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần nhà nước họp định kỳ Hội đồng thành viên.6 người tham dự.3 thành viên có cả chủ tịch đồng ý phương án 1,còn lại đồng ý phương án 2.Nghị quyết hội đồng thành viên phê duyệt phương án nào?

06/03/2018


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi hiện đang là công chức. Hội đồng thành viên bổ nhiệm tôi làm giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước. Vậy, tôi có quyền và nghĩa vụ gì trong hoạt động của công ty ?

06/03/2018


CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi là thành viên của Hội đồng thành viên Doanh nghiệp Nhà Nước. Hợp đồng mua bán của công ty có nhiều sai sót. Tôi có thể đề nghị tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên để lấy ý kiến hay không ?

06/03/2018


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi là chủ tịch Hội đồng thành viên của một công ty Nhà nước. Tôi có thể kiêm nhiệm làm giám đốc của công ty TNHH một thành viên được không  và tôi có thể bị cách chức trong trường hợp nào?

06/03/2018


CHỦ TỊCH CÔNG TY CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH CÔNG TY CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi được bổ nhiệm làm chủ tịch Công ty công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước. Nhiệm kỳ của tôi 5 năm và tôi đã giữ chức vụ trong 2 nhiệm kỳ. Tôi có thể được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ tiếp theo hay không?

06/03/2018


BAN KIỂM SOÁT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

BAN KIỂM SOÁT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm tôi làm kiểm soát viên trong ban kiểm soát doanh nghiệp nhà nước. Vậy, tôi có quyền và nghĩa vụ gì?

06/03/2018


ĐẶT TÊN HỘ KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP?

ĐẶT TÊN HỘ KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP?

Sắp tới tôi sẽ tiến hành thành lập hộ kinh doanh chế biến nông sản, vậy tôi muốn hỏi cách đặt tên hộ kinh doanh như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

06/03/2018


THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh hàng hóa nông sản, vừa qua tôi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với lý do nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo. Vậy tôi muốn hỏi những trường hợp nào sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Trường hợp của tôi bị thu hồi có đúng không?

06/03/2018


ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Ở ĐÂU?

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Ở ĐÂU?

Tôi đang muốn thành lập hộ kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh sản phẩm đan lát từ tre, nứa. Vậy tôi phải thực hiện đăng ký hộ kinh doanh ở cơ quan nào?

06/03/2018


bttop