TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi là chủ tịch Hội đồng thành viên của một công ty Nhà nước. Tôi có thể kiêm nhiệm làm giám đốc của công ty TNHH một thành viên được không  và tôi có thể bị cách chức trong trường hợp nào?

06/03/2018


CHỦ TỊCH CÔNG TY CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH CÔNG TY CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi được bổ nhiệm làm chủ tịch Công ty công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước. Nhiệm kỳ của tôi 5 năm và tôi đã giữ chức vụ trong 2 nhiệm kỳ. Tôi có thể được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ tiếp theo hay không?

06/03/2018


BAN KIỂM SOÁT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

BAN KIỂM SOÁT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm tôi làm kiểm soát viên trong ban kiểm soát doanh nghiệp nhà nước. Vậy, tôi có quyền và nghĩa vụ gì?

06/03/2018


ĐẶT TÊN HỘ KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP?

ĐẶT TÊN HỘ KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP?

Sắp tới tôi sẽ tiến hành thành lập hộ kinh doanh chế biến nông sản, vậy tôi muốn hỏi cách đặt tên hộ kinh doanh như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

06/03/2018


THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh hàng hóa nông sản, vừa qua tôi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với lý do nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo. Vậy tôi muốn hỏi những trường hợp nào sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Trường hợp của tôi bị thu hồi có đúng không?

06/03/2018


ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Ở ĐÂU?

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Ở ĐÂU?

Tôi đang muốn thành lập hộ kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh sản phẩm đan lát từ tre, nứa. Vậy tôi phải thực hiện đăng ký hộ kinh doanh ở cơ quan nào?

06/03/2018


SỸ QUAN QUÂN ĐỘI CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?

SỸ QUAN QUÂN ĐỘI CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Tôi hiện là một sỹ quan quân đội, tôi đang muốn tham gia kinh doanh, vậy theo quy định của pháp luật, tôi có được phép thành lập doanh nghiệp không?

06/03/2018


ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở ĐÂU?

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở ĐÂU?

Tôi sắp tới sẽ thành lập doanh nghiệp tư nhân phân phối phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại huyện X, tỉnh K. Vậy tôi phải đăng ký thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân ở cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hay cấp tỉnh?

06/03/2018


TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần Nhà Nước đang tiến hành bổ nhiệm thành viên. Vậy, để trở thành thành viên Hội đồng thành viên của Doanh nghiệp Nhà nước thì phải đáp ứng điều kiện gì?

05/03/2018


TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH một thành viên An Vy. Tiền lương các chức danh quản lý trong công ty: thành viên hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc,... do ai quyết định và có tính vào chi phí kinh doanh không?

05/03/2018


KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty Vạn Hoa tiến hành bổ nhiệm kiểm soát viên.Vậy, theo quy định của pháp luật, Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên có thể được bổ nhiệm tối đa bao nhiêu người và phải đáp ứng điều kiện gì?

05/03/2018


HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Công ty Phát Toàn là Công ty Nhà nước. Vậy, Hội đồng thành viên có giới hạn số lượng hay không, do ai bổ nhiệm, với nhiệm kỳ bao lâu?

05/03/2018


GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Tôi là giám đốc công ty TNHH một thành viên An Khánh. Vậy, tôi có quyền gì trong quá trình hoạt động của công ty ?

05/03/2018


DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ KHI THÀNH LẬP?

DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ KHI THÀNH LẬP?

Tôi hiện đang muốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam, vậy tôi muốn hỏi điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật gồm những gì?

05/03/2018


CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi là thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH nhà nước một thành viên.Năm 2017, công ty không hoàn thành được mục tiêu doanh thu 300 tỷ theo yêu cầu. Vậy, tôi có thể bị cách chức hay không?

02/03/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH một thành viên Hòa An năm 2017 nợ gần 10 tỷ đồng. Tài sản của công ty không đủ trả nợ. Trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp có phải lấy tài sản riêng ra để thanh toán nợ hay không?

02/03/2018


GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Tôi tự mình góp vốn thành lập Công ty TNHH. tôi cam kết góp vốn bằng ô tô và 1 lô đất ghi vào điều lệ công ty. Nay tôi không thể góp đủ vốn được. Công ty có phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ không?

02/03/2018


HOÀN TRẢ MỘT PHẦN VỐN GÓP

HOÀN TRẢ MỘT PHẦN VỐN GÓP

Công ty TNHH An Nu có 3 thành viên. Công ty đã hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên. Nay Công ty không đủ thanh toán các khoản nợ đến hạn, chúng tôi có phải hoàn trả lại số tiền đã nhận hay không?

02/03/2018


KHỞI KIỆN NGƯỜI QUẢN LÝ

KHỞI KIỆN NGƯỜI QUẢN LÝ

A-giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên.Ông có ký hợp đồng với doanh nghiệp do vợ ông làm chủ và gây thiệt hại cho công ty.Tôi là thành viên công ty có quyền khởi kiện người quản lý hay không? 

02/03/2018


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Hội Tin học Việt Nam đang dự định thành lập Công ty TNHH nhưng không biết tổ chức quản lý thế nào. Pháp luật quy định như thế nào về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên?

02/03/2018


bttop