VAI TRÒ CHỦ ĐẠO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

17/05/2018

Hệ thống ngân sách nhà nước gồm hai cấp là ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó vai trò chủ đạo ngân sách trung ương còn ngân sách địa phương giữ vai trò chủ động.

Khoản 2 Điều 9 Luật NSNN 2015 quy định Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia, hỗ trợ địa phương chưa cân đối được ngân sách và hỗ trợ các địa phương.

Vai trò chủ đạo của NSTW được thể hiện như sau:

+ NSTW được sử dụng nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia. Điều này thể hiện ở việc, NSTW tập trung phần lớn các nguồn thu quan trọng của quốc gia và thỏa mãn nhu cầu chi tiêu để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược của quốc gia. Các khoản thu của NSTW bao gồm các khoản thu hưởng 100% và các khoản thu điều tiết, gồm rất nhiều hạng mục thu lớn như thuế xuất, nhập khẩu, viện trợ không hoàn lại, tiền xử phạt hành chính, thu kết dư ngân sách, thu từ quỹ dự trữ tài chính TƯ... Do đó có thể thấy NSTW tập trung đại bộ phận nguồn thu của cả nước, vì thế khả năng chi cũng là lớn nhất, dành cho việc thực hiện những nhiệm vụ chi quan trọng, có tính chất huyết mạch quốc gia như các công trinhg giao thông công cộng... Như vậy, các hoạt động thu NS nhằm mục đích phục vụ cho những nhiệm vụ chủ chốt quan trọng về chính trị , xã hội, kinh tế. Bên cạnh đó, NSTW cũng góp phần điều tiết 1 phần thu nhập của 1 nhóm người để san sẻ cho một nhóm người khác, góp phần đem lại sự công bằng tương đối về thu nhập trong xã hội (thông qua việc thu thuế TNDN)

(ảnh minh họa: vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương)

+ Điều hòa vốn cho các NSĐP bằng việc chi bổ sung cho NSĐP. Các khoản chi cho NSĐP gồm các khoản chi bổ sung để cân đối thu, chi bổ sung có mục tiêu, giúp hỗ trợ địa phương thực hiện những nhiệm vụ mà pháp luật quy định. Việc chi bổ sung này nhằm hạn chế tình trạng thiếu hụt ngân sách, thu không đủ chi của một số địa phương, cũng như hỗ trợ vốn cho các địa phương khó khăn, miền núi…thực hiện các mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo.

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop