PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Hệ thống văn bản pháp luật Hình sự với số lượng rất lớn, bao gồm Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự, các Nghị Quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Nghị định và Thông tư. Luật Huy Thành sẽ cập nhật nhiều nhất có thể để Quý Khách hàng có thể tham khảo, tải về khi cần.

Bộ luật Tố tụng Hình sự

Bộ luật Tố tụng Hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong...

05/01/2018


Nghị định 76/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Nghị định 76/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo

05/01/2018


Tội tổ chức đánh bạc

Tội tổ chức đánh bạc

Hiện nay, tình hình đánh bạc, tổ chức đánh bạc đang diễn ra một cách tràn làn, khó kiểm soát và vụ việc ngày càng tinh vi, phức tạp…Để thỏa mãn “cơn khát đỏ đen” của các con bạc thì một số đối tượng đã bất chấp pháp luật, đứng ra tổ chức các chiếu bạc để hòng thu lợi cho bản thân mình. Hanh vi này đem lại nhiều hậu...

05/01/2018


bttop