THỜI ĐIỂM NGƯỜI BÀO CHỮA THAM GIA TỐ TỤNG HÌNH SỰ

05/03/2018

Anh tôi là bị can trong một vụ án hình sự ( cố ý gây thương tích) và có mời luật sư bào
chữa. Vậy thời điểm nào người bào chữa có thể tham gia bao chữa?

Chào bạn, về vấn đề thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng hình sự, Tổng đài tư
vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng hình sự)
Điều 74 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định:
Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.
Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có
mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt
động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.
Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện
trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi
kết thúc điều tra.
Vì câu hỏi của bạn không rõ là anh bạn được tại ngoại hay là bị bắt nên chung tôi sẽ giải
thích theo các trường hợp mà luật quy định.
Trường hợp mà anh bạn được tại ngoại thì luật sư có thể tham gia tố tụng để bào chữa cho
anh bạn từ khi anh bạn bị khởi tố. Nếu trường hợp anh bạn bị bắt thì, tạm giữ thì người
bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ
quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định
tạm giữ.
Trên đây là các nội dung tư vấn về thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng hình sự
để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách
hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179
hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại
Hà Nội: 0909 763 190.
Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop