LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Chứng khoán là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  Chứng khoán, kiến thức pháp luật Chứng khoán, Tư vấn pháp luật Chứng khoán và Văn bản Pháp luật Chứng khoán.

ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Khi tiến hành hoạt động chào bán chứng khoán, các chủ thể cần phải lưu ý về vấn đề đăng ký chào bán chứng khoán. Việc đăng ký là một hoạt động bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số trường hợp chào bán chứng khoán không phải thực hiện đăng ký. Để hiểu rõ hơn mời Quý Khách hàng tham khảo bài viết sau đây của Luật...

05/02/2018


HỒ SƠ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

HỒ SƠ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Khi thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng, các chủ thể phải thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán. Hồ sơ đăng ký bao gồm những loại giấy tờ gì? Sau đây Luật Huy Thành xin được tư vấn để Quý Khách hàng nắm rõ các quy định về vấn đề này.

05/02/2018


Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập Công ty Chứng khoán phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể mà pháp luật quy định.

05/01/2018


bttop