THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

Áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở của cơ quan thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở của cơ quan thuế

Quy định pháp luật hiện hành về việc áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở của cơ quan thuế. Mời Quý khách hàng tham bài viết dưới đây.

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý về đăng ký thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý về đăng ký thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý về đăng ký thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Rất mong Luật sư sớm giải đáp giúp tôi vấn đề này.

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro đối với người nộp thuế là cá nhân

Áp dụng quản lý rủi ro đối với người nộp thuế là cá nhân

Việc áp dụng quản lý rủi ro đối với người nộp thuế là cá nhân được thực hiện như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn vấn đề này.

08/12/2021


Các biện pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Các biện pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành, các biện pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế bao gồm những biện pháp nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để các Quý khách hàng tham khảo.

08/12/2021


Phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là cá nhân

Phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là cá nhân

Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm về quy định phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là cá nhân.

08/12/2021


Phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp

Phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp

Luật sư cho tôi hỏi, việc phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/12/2021


Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Việc đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế được thực hiện trên các mức độ như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

08/12/2021


Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro về thuế

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro về thuế để các Quý khách hàng tham khảo.

07/12/2021


Thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu quy định về thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo pháp luật hiện hành.

07/12/2021


Thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành, các thông tin quản lý rủi do trong quản lý thuế bao gồm những thông tin nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

07/12/2021


Trình tự áp dụng quản lý rủi ro về thuế

Trình tự áp dụng quản lý rủi ro về thuế

Tôi đang thắc mắc không biết trình tự áp dụng quản lý rủi ro về thuế được quy định ra sao? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

07/12/2021


Nguyên tắc quản lý rủi do trong quản lý thuế

Nguyên tắc quản lý rủi do trong quản lý thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các nguyên tắc quản lý rủi do trong quản lý thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

07/12/2021


Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

30/11/2021


Trao đổi, đàm phán nội dung APA

Trao đổi, đàm phán nội dung APA

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định trao đổi, đàm phán nội dung APA theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

30/11/2021


Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA

Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA

Tôi muốn hỏi Luật sư về quy định thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA theo pháp luật hiện hành. Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi.

30/11/2021


Nguyên tắc áp dụng APA

Nguyên tắc áp dụng APA

Nguyên tắc áp dụng APA được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

30/11/2021


Giao dịch được đề nghị áp dụng APA

Giao dịch được đề nghị áp dụng APA

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về giao dịch được đề nghị áp dụng APA theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

30/11/2021


bttop