THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Tôi có cho thuê nhà nên muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp về phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

30/09/2021


Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Xin chào luật sư, theo tôi được biết thì có quy định về sử dụng bắt buộc hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020. Nhưng hiện nay tôi lại biết có thông tin là không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020, việc này có đúng không? Mong luật sư giải đáp.

26/10/2020


Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Doanh nghiệp muốn áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có cần điều kiện gì về giá trị hàng hóa hay giá trị hóa đơn từng lần giao dịch không? Mong luật sư giải đáp.

05/10/2020


Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ

Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ

Theo quy định mới hiện hành về quản lý thuế thì các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ bao gồm những trường hợp nào? Mong luật sư giải đáp.

05/10/2020


Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Công ty tôi bị tuyên bố phá sản và thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế, vậy công ty tôi cần chuẩn bị hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt gồm những gì? Mong luật sư giải đáp.

05/10/2020


Dịch vụ về hóa đơn điện tử

Dịch vụ về hóa đơn điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về dịch vụ hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách cùng tham khảo.

05/10/2020


Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Luật sư cho tôi hỏi là đối với khoản nợ tiền thuế là 1.000.000.000 đồng thì thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thuộc về ai? Tôi xin chân thành cảm ơn.

05/10/2020


Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử

Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử

Theo quy định mới nhất về quản lý thuế thì trách nhiệm của cơ quan thuế về tổ chức và quản lý xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

05/10/2020


Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp tuyên bố phá sản có thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không? Mong Luật sư giải đáp.

05/10/2020


Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

Công ty tôi không đồng ý với số tiền phạt do cơ quan quản lý thuế nhà nước ấn định và có làm đơn khiếu nại. Vậy luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi có phải nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện không?

30/09/2020


Quy định mới nhất về xử lý đối với việc chậm nộp thuế

Quy định mới nhất về xử lý đối với việc chậm nộp thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định mới nhất về xử lý đối với việc chậm nộp thuế để các Quý khách hàng tham khảo.

30/09/2020


Trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế

Trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế

Hiện nay do bị ảnh hưởng của dịch bệnh mà công ty tôi muốn gia hạn nộp thuế, vậy luật sư cho tôi hỏi là trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

30/09/2020


Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Công ty tôi hiện đang nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Luật sư giải đáp giúp tôi là thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế là bao lâu?

30/09/2020


Tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế

Tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế

Theo luật quản lý thuế hiện hành, việc tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế được quy định như thế nào? Mong Luật sư giải đáp.

30/09/2020


Thời gian gia hạn nộp thuế

Thời gian gia hạn nộp thuế

Do tình hình tài chính của công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà công ty tôi muốn được gia hạn nộp thuế. Vậy luật sư cho tôi hỏi là thời gian gia hạn nộp thuế tối đa là bao nhiêu?

30/09/2020


Các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế

Các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế

Hiện nay tôi đang kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh và bị ấn định thuế, vậy mong luật sư giải đáp giúp tôi các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế?

29/09/2020


Hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai

Hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai

Theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thuế, hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai bao gồm những gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

29/09/2020


Căn cứ ấn định thuế

Căn cứ ấn định thuế

Công ty tôi có một số vi phạm về khai thuế, vì vậy nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi các căn cứ ấn định thuế theo quy định pháp luật hiện hành?

29/09/2020


Cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ gì?

Cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ gì?

Hiện nay do một số thắc mắc về một số khoản thuế phải nộp, công ty tôi có được gửi văn bản yêu cầu bên cơ quan thuế giải đáp hay không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ gì?

29/09/2020


Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thuế thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế là ở đâu? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


bttop