Luật HÀNH CHÍNH

Luật Hành chính, Tố tụng hành chính, Luật khiếu nại và các văn văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được Luật Huy Thành cập nhật đầy đủ để Quý Khách hàng có thể tham khảo, tải về khi cần.

Trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng, doanh nghiệp có bị phạt?

Trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng, doanh nghiệp có bị phạt?

Chào luật sư, gần đây doanh nghiệp tôi thường lấy lý do dịch bệnh để cắt xén tiền lương của nhân viên, thường xuyên trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng. Vậy luật sư cho tôi hỏi việc Trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng, doanh nghiệp có bị phạt không?

15/07/2022


Xử phạt hành chính hành vi phá hủy niêm phong tài sản đã kê biên

Xử phạt hành chính hành vi phá hủy niêm phong tài sản đã kê biên

Xử phạt hành chính hành vi phá hủy niêm phong tài sản đã kê biên được pháp luật quy định như thế nào?

28/02/2019


MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/7/2016.

MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/7/2016.

Luật Tố tụng Hành chính được sử đổi, bổ sung năm 2015 được Quốc Hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 có những nội dung sửa đổi, bổ sung sung lớn sau đây:

05/01/2018


Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

05/01/2018


Luật Tố tụng Hành chính

Luật Tố tụng Hành chính

Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại,...

05/01/2018


Luật Tố cáo

Luật Tố cáo

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải...

05/01/2018


Luật khiếu nại năm 2012

Luật khiếu nại năm 2012

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức...

05/01/2018


bttop